• Trakų pilies anras - eilėratis. Tai vienas inomiausių Maironio eilėračių. iame kūrinyje aktuali laiko tema. Pasak autoriaus laikas yra viską griaunantis ir naikinantis. Eilėračio nuotaika gana liūdna, nes kalbama apie laiko sugriautą pilį. Eilėratį sudaro penki eiaeiliai posmai. Jie vientisos, iba

  1097 0
 • Skaitydami Kristijono Donelaičio Metus, pastebime, kad nemaą kūrinio dalį sudaro Lauro, Selmo ir altyiaus Pričkaus pamokančios bei patariančios kalbos, kuriose, be abejonės, regime paties autoriaus pozicją. Todėl galime spręsti, kad vienas i Donelaičio tikslų buvo parodyti monėms, kaip reikia t

  6743 0
 • Balta drobulė Balta Tai spalva, simbolizuojanti pasidavimą ir susitaikymą. O drobulė? is audeklas artimas mogui, juo apgobtas mogus palieka gyvųjų pasaulį. Tad kas gi ta balta drobulė? Gal tai netekusio gyvenimo vilties mogaus atsidavimas mirčiai? O gal jo pasidavimas gyvenimo upės tėkmei? {minti

  1226 0
 • All Amenities are more or less essential in the city. But the most indispensable are sport centers, theatres and museums, clubs and discothques. First of all, city people need good and various sport centers. Living in a noisy and polluted environment we drain our bodies. Just doing sports after work

  1079 0
 • These days many young people move from countries to live in the cities. Why is it so? Maybe it is so that they dont have many possibilities to develop themselves. Country life is slow and boring so they choose city apart country, because all the science institutions are established in the cities. H

  897 0
 • According to statistics of population, 47 per cent of worlds populations live in cities and the figure is rising steadily. There are both advantages and disadvantages of living in a city. On the positive side of living in a city is that we have Work and Jobs, good Schools and good range of Leisure

  884 0
 • Grai ir spalvinga Kauno apskritis, kuri apima Kauno, Kėdainių, Kaiiadorių, Jonavos, Prienų ir Raseinių rajonus, Kauno miestą ir Birtoną. Tai lygumų kratas, kurį puoia nuo XIII--XIV amių ilikę pilys, banyčios, dvarai, gyvenamieji pastatai, vagoja upių tėvas Nemunas. Į jį savo vandenis plukdo Nevėis,

  1052 0
 • Utenos apskritis Gamtos groiu viena ypatingiausių Lietuvoje Utenos apskritis danai vadinama eerų kratu, lyginama su eeringąja Suomija ar nepaprastai raikios gamtos Europos kratu veicarija. ią apskritį sudaro Utenos, Molėtų, Ignalinos, Zarasų ir Anykčių rajonai. ios vietovės yra garsios savo istorini

  1038 0
 • The story of Ernest Shackletons unsuccessful expedition to Antarctica in 1914 is one of the greatest in the history of exploration. On the expedition, Shackleton planned to cross Antarctica. But the ship, the Endurance became trapped in the ice when the sea froze just 100miles from the coast of Anta

  1116 0
 • TARPTAUTINĖS PREKYBOS REGULIAVIMAS MUITŲ SISTEMA Kursinis darbas TURINYS Įvadas 3 1.Tarptautinės prekybos ribojimo tikslai ir priežastys 4 2. Muitų rūšys ir klasifikacija 5 3. Muitų esmė ir funkci

  2588 0