Žemės servitutai

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETOTEISĖS FAKULTETOVIEŠOSIOS TEISĖS INSITUTAS TEISĖS FAKULTETOIŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ TEISĖS PROGRAMOS ŽEMĖS SERVITUTAIRašto darbas TIKRINO:  VERTINIMAS: … … … … … … … … … … Vilnius, 2018 TURINYS ĮVADAS……………………………………………………………………………………………………………………………..3 1. SERVITUTO SAMPRATA IR RŪŠYS……………………………………………………………………………4-6 2. ŽEMĖS SERVITUTO NUSTATYMO PAGRINDAI………………………………………………………..6-9 3. NUOSTOLIŲ ATLYGINIMAS…………………………………………………………………………………….9-11 4. ŽEMĖS SERVITUTO PASIBAIGIMAS………………………………………………………………………11-12 IŠVADOS………………………………………………………………………………………………………………………….13 LITERATŪRA…………………………………………………………………………………………………………………..14 ĮVADAS Žemė yra ypatingas nekilnojamasis turtas, … Peržiūrėti…

finansu teise

Įvadas Nuo senu laikų, kai tik atsirado pinigai, žmonės skolinosi vieni iš kitų. Tenka skolintis perkant ar statantis būstą, įsigyjant vieną ar kitą brangesnį daiktą. Įmonės skolinasi verslui vystyti, bankai- kad galėtų suteikti kreditus, valstybė- ilgalaikėms ekonominėms arba socialinėms programoms vykdyti. Paskola (paskolos sutartis – sutartis, kuria viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos … Peržiūrėti…

Finansu valdymas

Įvadas Nuo senu laikų, kai tik atsirado pinigai, žmonės skolinosi vieni iš kitų. Tenka skolintis perkant ar statantis būstą, įsigyjant vieną ar kitą brangesnį daiktą. Įmonės skolinasi verslui vystyti, bankai- kad galėtų suteikti kreditus, valstybė- ilgalaikėms ekonominėms arba socialinėms programoms vykdyti. Paskola (paskolos sutartis – sutartis, kuria viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos … Peržiūrėti…

JŪRINIS AGENTAVIMAS IR TARPININKAVIMAS

LIETUVOS AUKŠTOJI JŪREIVISTES MOKYKLA UOSTO EKONOMIKOS IR VADYDOS KATEDRA Jūrinis agentavimas ir tarpininkavimas Darbo autorius: Tikrino: dėstytoja Klaipeda 2018 turiny Įvadas 4 1Jūrų agentavimas 5 2Agento pareigos ir atliekamos funkcijos 7 2.1Laivo agentų funkcijos 7 3JŪRŲ AGENTŲ SUTARTIS 9 4Laivų agentavimo atestavimo taisyklės 11 5Jūrinis tarpininkavimas 13 Išvados 15 Literatūra 16 Įvadas 3 1 Jūrų … Peržiūrėti…

DISPAŠA, DISPAŠERIAI, IEŠKINIO SENATIS IR PRETENZIJA

Dispaša, dispašeriai, ieškinio senatis ir pretenzija referatas                 turinys   įvadas 3 1. dispaša ir dispašeriai 4 1.1 Bendroji laivo avarija 4 1.2 Dispašerių veikla patyrus bendrąją laivo avariją 5 1.3 Dispaša ir jos surašymo tvarka 6 2. Ieškinio senatis 8 2.1 Ieškinio senaties terminų rūšys 8 2.2 … Peržiūrėti…

Interneto teisė

Turinys 1 Įvadas 2 1. Interneto taikymo teisiniai aspektai 4 2. Kompiuteriniai nusikaltimai 7 3. Nepageidaujamos informacijos platinimas ir žala 9 4. Nepageidautinos informacijos teisinis reglamentavimas Europos Sąjungoje ir JAV 13 4.1. Nepageidautinos informacijos teisinis reglamentavimas JAV 13 4.2. Nepageidautinos informacijos teisinis reglamentavimas Europos Sąjungoje 15 Išvados 18 Literatūra 19 Įvadas Kartu su naujausių informacinių … Peržiūrėti…

Darbo sutartys, jų rūšys

UTENOS KOLEGIJOS VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETO TEISĖS KATEDROS TEISĖS STUDIJŲ PROGRAMA DARBO SUTARTIS, RŪŠYS IR JŲ YPATUMAI KURSINIS DARBAS Darbo autorius Mantas Kunigėnas 2018-01-24 Darbą tikrino TURINYS ĮVADAS 3 1. DARBO SUTARTIS 4 1.1 DARBO SUTARTIES SĄVOKA 4 1.2. DARBO SUTARTIES ŠALYS 4 1. 3. DARBO SUTARTIES TURINYS 5 1.4. DARBO SUTARTIES FORMA IR JOS … Peržiūrėti…

Pirkimo-pardavimo sutartis

Pirkimo-pardavimo sutartis Sutarties rūšis: Tai dvišalė, konsensualinė, atlygintina, Piekvivalentinė sutartis. Sąvoka: Pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą). Sutarties dalykas: Sutarties dalykas yra pagrindinė sutarties sąlyga, jeigu yra nesutarta dėl sutarties dalyko, … Peržiūrėti…

DRAUDĖJAS KAIP DRAUDIMO SUTARTIES ŠALIS

TARPTAUTINĖ TEISĖS IR VERSLO AUKŠTOJI MOKYKLA ĮVADAS Temos aktualumas. Draudimas tiek ekonominiu, tiek ir socialiniu požiūriu yra būtina valstybės vystimosi ir klestėjimo sąlyga. Būtent draudimas padeda sukurti saugią aplinką gyventojams bei vietiniams ir užsienio investuotojams. Draudimo uždavinys – draudikų ir draudėjų finansinio stabilumo užtikrinimas, kuris vykdomas mobilizuojant ir persiskirstant pinigines lėšas. Temos aktualumą sąlygoja ir … Peržiūrėti…

KONSTITUCIJOS TEORIJOS PAGRINDAI IR KONSTITUCINĖS TEISĖS SAMPRATA

Rašto darbas: „KONSTITUCIJOS TEORIJOS PAGRINDAI IR KONSTITUCINĖS TEISĖS SAMPRATA“ Profesoriui dr. Vytautui Sinkevičiui Vilnius,2017 Turinys 1.Konstitucijos teorijos pagrindai 3 2.Konstitucijos funkcijos 6 3.Teisinė konstitucijos funkcija 6 4.Politinė konstitucijos funkcija 7 5.Ideologinė konstitucijos funkcija 7 6.Konstitucijos forma 7 7.Konstitucijos struktūra 9 8.Konstitucijų tipologijos 10 9.Konstitucijų priėmimas, keitimas, galios netekimas 12 10.Konstitucijos aiškinimas 1 ĮVADAS Konstitucinė teisė … Peržiūrėti…