Finansine analize

TURINYS 1.ĮVADAS 2 2.VĮ „Regitra“ charakteristika 3 3.VĮ „Regitra“ įžanginė finansų ataskaitos apžvalga 4 3.1 VĮ „Regitra“ 2015–2017 m. ataskaitos horizontalioji analizė 4 4.Į „Regitra“ finansinių ataskaitų 2015-2017 m. struktūros analizė 11 4.1. VĮ „Regitra“ trumpalaikio mokumo analizė 13 4.2. VĮ „Regitra“ 2015 – 2017 m. įsiskolinimo laipsnio analizė 15 4.3. VĮ „Regitra“ 2015 – … Peržiūrėti…

Audito paslaugų rinka

TURINYS   ĮVADAS LIETUVOS AUDITO PASLAUGŲ RINKOS VERTINIMO KRITERIJAI 1.1. Audito samprata ir svarbumas 1.2 Audito rūšys, funkcijos, reguliavimas 1.3 Finansinio audito paslaugų rinkos raida Lietuvoje 1.4 Audito paslaugų rinkos etapai, procedūros 1.5. Audito rinkos analizės veiksniai Lietuvoje 1.5.1 Auditorai, auditorių skaičius 1.5.2 Auditorių padėjėjų skaičius 1.5.3 Audito įmonės 1.6. Audito įmonių pajamos ir  auditui … Peržiūrėti…

Trumpalaikio turto apskaita

Įvadas Turinys 1. Įvadas………………………………………………………………………………………………………2 2. Statybų įmonės UAB ”Ginrida” veikla……………………………………………………..4 2.1. Įmonės organizacinė struktūra………………………………………………………………5 3. UAB „Ginrida“ vidaus tvarka……………………………………………………………………6 4. UAB „Ginrida“ Klientų aptarnavimo standartai……………………………………….10 4.1. Pardavimo proceso eiga………………………………………………………………………..10 4.2. Bendravimas su klientais………………………………………………………………………12 5. Konkurentai…………………………………………………………………………………………….13 6. UAB “Ginridos” SSGG analizė………………………………………………………………..14 7. Pasiūlimai ir išvados …………………………………………………..………..16 8. Literatūra………………………………………………………………………….17 1.Įvadas Baigiamąją praktiką atlikau UAB “Ginrida”. Tai statybų … Peržiūrėti…

Audito procedūros UAB ,, Eiva”

  TURINYS TURINYS 1 ĮVADAS 2 1.UAB „EIVA“ RIZIKOS ĮVERTINIMAS 3 1.1. Rizikos įvertinimas 3 1.2. Reikšmingumo lygio ir toleruotinos klaidos nustatymas 3 2.UAB ,,EIVA“ FINANSINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS IR BANKROTO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS 6 3.UAB „EIVA“ AUDITO METU ATLIEKAMOS PROCEDŪROS IR REKOMENDACIJOS 9 3.1. Nepilnai suformuotas įstatymų numatytas privalomasis rezervas 10 3.2. Netinkamai apskaityta laikinojo statinio … Peržiūrėti…

APSKAITA IR AUDITAS

APSKAITA IR AUDITAS KURSINIS DARBAS UAB TELTONIKA TEORINIS APSKAITOS IR AUDITO ANALIZĖ 2016/2017 m.m. Vilnius TURINYS ĮVADAS 2 UAB TELTONIKA pristatymas 3 GAMINAMI PRODUKTAI 4 Transporto kontrolė 4 Autonominiai GPS sekliai 4 Tinklo įranga ir vaizdo stebėjimo kameros 5 UAB TELTONIKA FINANSINĖ ANALIZĖ 5 PRODUKTO SAVIKAINOS SKAIČIAVIMAS 8 2017 metų UAB TELTONIKA numatomas biudžetas 10 … Peržiūrėti…

APSKAITOS SKANDALAI. A.ZUOKO PROJEKTAI

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS TRANSPORTO INŽINERIJOS FAKULTETAS LOGISTIKOS IR TRANSPORTO VADYBOS KATEDRA APSKAITA IR AUDITAS KURSINIS DARBAS APSKAITOS SKANDALAI. A.ZUOKO PROJEKTAI Vilnius, 2015 Turinys Įvadas 3 2. Artūras Zuokas 4 3. Nacionalinis stadionas 7 4. Air Lituanica 14 5. Vilnius veža 20 6.„Transporto projektai“ 24 7.Oranžiniai dviračiai 25 8.Tramvajus 29 9.Snoras 32 10.Išvados 33 11.Literatūros … Peržiūrėti…

Trumpalaikio turto valdymas X įmonėje

ĮVADAS Kursinio darbo objektas –išnagrinėti trumpalaikio turto valdymą UAB”Sanistal”. Trumpalaikiam turtui priskiriamas per vieną ataskaitinį laikotarpį pajamoms uždirbti sunaudojamas turtas. Turtas trumpalaikiu (kaip ir ilgalaikiu) laikomas ne kalendorine, bet ekonomine prasme. Turto priskyrimą trumpalaikiam ar ilgalaikiam lemia ne tiek šio turto pobūdis, kiek įmonės veiklos aplinkybės. Taigi turtas skirstomas į trumpalaikį ir ilgalaikį pagal jo … Peržiūrėti…

Finansinių ataskaitų parengimas

FINANSINIŲ ATASKAITŲ PARENGIMAS Šiauliai, 2014 TURINYS ĮVADAS 2 1. ĮMONĖS APSKAITOS POLITIKA 3 1.1 Apskaitos politikos esmė ir jos reglamentavimas 4 1.2 Apskaitos bendrieji principai 7 2.FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUDARYMAS 9 2.1 Finansinių ataskaitų sudarymo procedūros 9 2.2 Finansinės atskaitomybės sudarymas 10 IŠVADOS 12 LITERATŪRA 13 PRIEDAI 14 ĮVADAS Apskaitos istorija siekia iki 4000 m. pr. … Peržiūrėti…

Sveika gyvensena

Kelias į sveiką gyvenseną – pirmas etapas Sveika gyvensena yra plati sąvoka, apimanti ne vieną gyvenimo sritį. Daugelis nori gyventi sveikai, tačiau nežino nuo ko pradėti. Sveikos gyvensenos modelis pirmiausia atsiranda galvoje ir tik vėliau gali pereiti į konkrečius veiksmus. Tam reikia protiškai subręsti. Protiškai subręsti, kad galėtume teisingai sverti, kas labiau apsimoka – ar … Peržiūrėti…

Ilgalaikio turto nurašymo, pardavimo, keitimo apskaita

. Vilniaus Gedimino techniko universitetas Verslo vadybos fakultetas FINANSŲ INŽINERIJOS katedra Ilgalaikio turto nurašymo, pardavimo, keitimo apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti „Žemaitijos Pienas“ įmonėje Kursinis darbas Atliko: Priemė: doc. Daiva Burkšaitienė Vilnius, 2015 Turinys 1.Įvadas 4 2.Teorinė dalis 5 2.1.Ilgalaikis turtas 8 2.2.Ilgalaikio turto skirstymas 8 2.3.Nematerialusis turtas 9 2.4 Materialusis … Peržiūrėti…