NEOTOMIZMAS KAIP UGDYMO FILOSOFINĖ KRYPTIS

NEOTOMIZMAS KAIP UGDYMO FILOSOFINĖ KRYPTIS Rašto darbas   TURINYS ĮVADAS 3 1.NEOTOMIZMO FILOSOFINĖ KRYPTIS 4,5 2. NEOTOMISTINĖ UGDYMO SAMPRATA IR RAIŠKA 6,7 3. KATALIKIŠKOJO RELIGINGUMO UGDYMAS 8 4. DVASINGUMO UGDYMAS – PERSPEKTYVUS AUKLĖJIMO TIKSLAS………………………………………………………………………………9,10 APIBENDRINIMAS, IŠVADOS 11,12 MENTALINIS ŽEMĖLAPIS… 13 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI………………………………………………………..14 Įvadas Neotomizmas tai oficialioji katalikybės filosofija, viena iš įtakingų Vakarų filosofijos krypčių. … Peržiūrėti…

Meno filosofija

Antika Antika gimė dviejų civilizacijos kelių sankirtoje, kuomet iš Egipto ir iš šumerų keliai vedė į Europą, konkrečiai mažąją aziją, ties viduržemio jūra. Ten didžios tautos, ieškodamos resursų užmezgė ryšius su tuometinėmis Graikijos teritorijos gentimis ir įžiebė antikos filosofijos ir kultūros gyvybę. Taip finikiečiai tapo pirmieji ankstyvojo graikiškojo civilizacinio pasaulio statytojais. Graikus labiausiai įtakojo Egipto … Peržiūrėti…

Kaip tapti turtingu?

How to Get Rich (without getting lucky): — Naval (@naval) May 31, 2018 Siekite turto, o ne pinigų ar statuso. Turtas tai aktyvai, kurie uždirba kai tu miegi. Pinigai yra priemonė kuria mes perleidžiame laiką ir turtą. Statusas yra jūsų vieta socialinėje hierarchijoje. Supraskite, kad etiškas turto kūrimas yra įmanomas. Jei slapta paniekinsite turtus, jie … Peržiūrėti…

Pažinimas ir tiesos problema. Tiesos objektyvumo ir santykinumo aspektai.

Tiesos problema pažinime. Tiesos objektyvumo ir santykinumo aspektai. Klasikinė ir kitos tiesos teorijos. (iš Nekrašo vadovėlio, 126-147 psl.) Mokslo raidos problema ir skirtingi jos sprendimai. Sąvokos, kurių turinį reik suprast – kumuliatyvizmas ir antikumuliatyvizmas, mokslo raidos fazės, normalaus mokslo fazė, mokslo revoliucija, anomalija, paradigma. (Iš Nekrašo, 173-183 psl.)     Pažinimo prasmė ir tikslas – … Peržiūrėti…

Atlaidumo samprata XXIa.

Ne taip seniai žmonija įžengė į XXI amžių. Šiuo laikotarpiu gyvename pasaulyje, kuriame gausu informacijos ir skubus gyvenimo ritmas vis dažniau įsupa žmones. Padaugėjo raštingų, keliaujančių, išsilavinusių žmonių, bet tarpusavio žmonių santykiai kuo toliau,tuo labiau tampa pragmatiškesni, funkcionalūs, nebėra etiškai prasmingi. Gyvename individualų gyvenimą su savo vertybėmis, nuostatomis, dažnai atsitvėrę aukšta tvora nuo aplinkinio pasaulio, … Peržiūrėti…

Estetikos mokslo konspektas

1. Estetikos mokslo objektas ir uždaviniai 2. Estetikos santykis su giminiškais mokslais 3. Indų estetinės tradicijos specifiškumas 4. Kinų estetinės tradicijos specifiškumas 5. Japonų estetinės tradicijos specifiškumas 6. Arabų — musulmonų estetinės tradicijos specifiškumas 7. pagrindiniai Antikos estetikos principai 8. Viduramžių estetikos principai 9. Renesansas kaip pasaulinės kultūros reiškinys 10. Apšvietos epochos specifiškumas 11. Vokiečių … Peržiūrėti…

Filosofijos krypčių lentelė.

  Nr. Kryptis Krypties ugdymo tikslai Krypties deklaruojami ugdymo metodai,mokytojo vaidmuo, ugdomoji aplinka. 1.   Idealizmas   Pagrindinė mintis idealizmo filosofijos pasaulis yra nepastovus ir kintamas tik idėjos yra tikros. Ugdymo tiksluose visada yra proto viršenybė virš jausmų. Svarbus kontekstas, kuriame vyksta ieškojimai. Tiesos ieškojimas. Pagrindinis metodas yra debatai ir dialogai. Ugdymo tikslas individo saviraiška. … Peržiūrėti…

Aristotelio “Politika” Santrauka.

Aristotelio manymu valstybė yra tam tikra bendrija kurios tikslas aukščiausio gerio siekimas. Valstybė pirmenė už ūkį ar kiekvieną iš mūsų atskirai, nes visuma yra pranašesnė už dalį. Aristotelis pilnaverčiais valstybės nariais pripažino, ne visus valstybės gyventojus, o tik tuos kurie galėjo dalyvauti kariniuose, teisiniuose, administraciniuose organuose. Moterys ir vergai anot Aristotelio nėra žmonės, jie nelaikomi … Peržiūrėti…

Neomarksizmas. Frankfurto mokykla

VILNIAUS PEDAGOGINIS UNIVERSITETAS Frankfurto mokyklos ir Neomarksizmo istorija bei pagrindiniai principai Frankfurto mokykla – šiuolaikinės industrinės visuomenės neomarksistinė kritikos teorija. Ją 1930 m. Frankfurto Socialinių tyrimų institute įkūrė Maksas Horkheimeris. 1933 m., stiprėjant nacių judėjimui, ji persikėlė į JAV. ,,Frankfurto mokykla” vadinama socialinės minties tradicija, susiformavusi Sociumo tyrimo institute Frankfurte. Jos nariais laikomi: Maxas Horkheimeris, … Peržiūrėti…

Filosofijos kilmė ir Aristotelio filosofija

TURINYS FILOSOFIJOS KILMĖ 2 Filosofijos pradžios abejotinumas 2 Filosofija ir mitologija 3 Neklausiančioji būklė 3 Filosofijos kilimas iš nuostabos 4 ARISTOTELIO FILOSOFIJA 5 Aristotelis apie būtį 6 IŠVADOS 9 LITERATŪRA 10 FILOSOFIJOS KILMĖ Klausti filosofijos kilmės galima dvejopai: galima ieškoti jos laikinės pradžios ir galima žvelgti į jos nuolatinę tėkmę. Pirmuoju atveju norime patirti, kada … Peržiūrėti…