Apgyvendinimas

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS Sveikatos mokslų fakultetas Rekreacijos ir turizmo katedra  APGYVENDINIMO ĮMONIŲ PASLAUGŲ VARTOTOJŲ TIPAI APGYVENDINIMO ĮSTAIGŲ VADYBOS IR ADMINISTRAVIMO REFERATAS  Darbo vadovė:  Klaipėda, 2017 TURINYS  ĮVADAS 3 APGYVENDINIMO ĮMONIŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS 4 1.1 Apgyvendinimo įstaigų klasifikacija 7 1.2 Apgyvendinimo sektoriaus struktūriniai modeliai 8 2. APGYVENDINIMO ĮSTAIGŲ SVEČIŲ POREIKIŲ YPATUMAI 10 IŠVADOS 13 LITERATŪROS SĄRAŠAS 14 … Read more Apgyvendinimas

Petrašiūnų gailestingumo namai

  VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS   KATALIKŲ TEOLOGIJOS FAKULTETAS   TEOLOGIJOS KATEDRA  Raimondas Gleiznys  PETRAŠIŪNŲ GAILESTINGUMO NAMAI Referatas Pastoracinės teologijos studijų programa, valstybinis kodas 621V64001 Teologijos studijų kryptis Dėstytojas: Prel. prof. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas ________________ _______________ (Parašas) (Data) Kaunas, 2015   TURINYS ĮVADAS 3 1. PASAULIO IR LIETUVOS MAŽESNIŲJŲ BROLIŲ KAPUCINŲ ORDINO ISTORIJOS APŽVALGA (OFM Cap) … Read more Petrašiūnų gailestingumo namai

Skorina

Medicinos fak.
3 Grupė

Referatas

Pranciškus Skorina
Pirmasis Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės
spaustuvininkas

2003
Pranciškus Skorina žmonijos atmintyje

Kaip ir garsaus “Juodojo meno” išradėjo Johano Gutenbergo taip ir jo darb

Didziosios pasaulio religijos

PASAULIO RELIGIJOS
TUO METU, kada Jėzus, Gonodas, ir Ganidas gyveno Aleksandrijoje, šis jaunuolis didelę dalį savo laiko ir nemažą sumą savo tėvo pinigų paskyrė tam, jog sukauptų pasaulio religijų mokymų apie Dievą ir jo ryšius su mirtinguoju žmogumi rinkinį. Ganidas įdarbino daugiau n

kas yra dievas

Kas yra Dievas?

„…kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad Jis yra ir kad Jo ieškantiems atsilygina.“ (Žyd 11:6).
Biblija pateikia mums gausybę įrodymų, kad Dievas iš tikrųjų egzistuoja. Tikinčiųjų patirtimi pagrįsti įrodymai, kuomet Dievo veikimą galima matyti

germanai

Germanai (lot. germani), indoeuropiečių genčių grupė.
Pavadinimo etimologija neaiški, jis greičiausiai keltiškos kilmės. I a. pr. m. e. gyveno teritorijoje tarp Reino ir Vyslos, Dunojaus ir Baltijos bei Šiaurės jūros, taip pat pietinėje Skandinavijoje. Rašytiniuose šaltiniuose IV a. pr. m. e. pirmą

Žmogus ir kūrėjas

Žmogus ir Kūrėjas
Sakoma, kad Kūrėjas apsivelka žmogumi. Žmogus, dar net nepradėjęs jausti aukštesniųjų jėgų, vidine rega neišvydęs šviesos gali įsivaizduoti: egzistuoja aukštesnysis pradas, ir nesvarbu, kaip jį bepavadinsime, šis vardas atspindės, kaip mes Jį suvokiame, o ne Jį patį. Pavyzdžiui, a

religijos

SATANIZMAS

1. „Būsite, kaip dievai!“

Kas yra satanizmas? Daugeliui ši sąvoka siejasi, maždaug, su tokiu paveikslu: tamsiame kapinių fone keletas jaunuolių, murmančių makabriškus užkeikimus, aukoja šėtonui juodą katę arba nekaltą mergelę, o visa tai vainikuoja „iškilminga“ seksualine orgija v