Apgyvendinimas

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS Sveikatos mokslų fakultetas Rekreacijos ir turizmo katedra                   APGYVENDINIMO ĮMONIŲ PASLAUGŲ VARTOTOJŲ TIPAI APGYVENDINIMO ĮSTAIGŲ VADYBOS IR ADMINISTRAVIMO REFERATAS         Darbo vadovė:       Klaipėda, 2017 TURINYS     ĮVADAS 3 APGYVENDINIMO ĮMONIŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS 4 1.1 Apgyvendinimo įstaigų klasifikacija 7 … Peržiūrėti…

Petrašiūnų gailestingumo namai

  VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS   KATALIKŲ TEOLOGIJOS FAKULTETAS   TEOLOGIJOS KATEDRA       Raimondas Gleiznys     PETRAŠIŪNŲ GAILESTINGUMO NAMAI Referatas Pastoracinės teologijos studijų programa, valstybinis kodas 621V64001 Teologijos studijų kryptis Dėstytojas: Prel. prof. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas ________________ _______________ (Parašas) (Data) Kaunas, 2015   TURINYS ĮVADAS 3 1. PASAULIO IR LIETUVOS MAŽESNIŲJŲ BROLIŲ KAPUCINŲ … Peržiūrėti…

Skorina

Medicinos fak.
3 Grupė

Referatas

Pranciškus Skorina
Pirmasis Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės
spaustuvininkas

2003
Pranciškus Skorina žmonijos atmintyje

Kaip ir garsaus “Juodojo meno” išradėjo Johano Gutenbergo taip ir jo darb

Didziosios pasaulio religijos

PASAULIO RELIGIJOS
TUO METU, kada Jėzus, Gonodas, ir Ganidas gyveno Aleksandrijoje, šis jaunuolis didelę dalį savo laiko ir nemažą sumą savo tėvo pinigų paskyrė tam, jog sukauptų pasaulio religijų mokymų apie Dievą ir jo ryšius su mirtinguoju žmogumi rinkinį. Ganidas įdarbino daugiau n

kas yra dievas

Kas yra Dievas?

„…kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad Jis yra ir kad Jo ieškantiems atsilygina.“ (Žyd 11:6).
Biblija pateikia mums gausybę įrodymų, kad Dievas iš tikrųjų egzistuoja. Tikinčiųjų patirtimi pagrįsti įrodymai, kuomet Dievo veikimą galima matyti

Socialiniai vaidmenys

Socialiniai vaidmenys
visuomenėje ir bažnyčioje

Tikybos Savarankiškas darbas

2006

Literatūra

1. Aistė Diržytė , Nerijus Šlepetys , Ras

germanai

Germanai (lot. germani), indoeuropiečių genčių grupė.
Pavadinimo etimologija neaiški, jis greičiausiai keltiškos kilmės. I a. pr. m. e. gyveno teritorijoje tarp Reino ir Vyslos, Dunojaus ir Baltijos bei Šiaurės jūros, taip pat pietinėje Skandinavijoje. Rašytiniuose šaltiniuose IV a. pr. m. e. pirmą

Žmogus ir kūrėjas

Žmogus ir Kūrėjas
Sakoma, kad Kūrėjas apsivelka žmogumi. Žmogus, dar net nepradėjęs jausti aukštesniųjų jėgų, vidine rega neišvydęs šviesos gali įsivaizduoti: egzistuoja aukštesnysis pradas, ir nesvarbu, kaip jį bepavadinsime, šis vardas atspindės, kaip mes Jį suvokiame, o ne Jį patį. Pavyzdžiui, a

religijos

SATANIZMAS

1. „Būsite, kaip dievai!“

Kas yra satanizmas? Daugeliui ši sąvoka siejasi, maždaug, su tokiu paveikslu: tamsiame kapinių fone keletas jaunuolių, murmančių makabriškus užkeikimus, aukoja šėtonui juodą katę arba nekaltą mergelę, o visa tai vainikuoja „iškilminga“ seksualine orgija v

Šv. Rapolas Kalinauskas

Šv. Rapolas Kalinauskas
patriotas, sukilėlis ir tremtinys

Turinys

Įvadas 3
Gimtasis miestas 4
Vaikystė ir jaunystė 4
Kapitonas generaliniame štabe 4
Išėjimas iš kariuomenės 5
Sausio sukilimo dalyvis 5
Gelbėdamas artimųjų gyvybę 5
Suėmimas ir nuosprendis 6
Kelyj