KULTŪROS PROJEKTO VARTOTOJŲ ANALIZĖS GALIMYBĖS LIETUVOS MENO RINKOJE

ĮVADAS ……………………………………………………………………………………………………………………….3 KULTŪROS IR VARTOTOJO ANALIZĖS SAMPRATA LIETUVOS MENO RINKOS KONTEKSTE………………………………………………………………………………………………………………..4 1.1. Esminių rinkodaros sąvokų samprata bei sąsaja su šiandieniniu meno rinkos kontekstu……………………………………………………………………………………………………………………….4 1.2. Auditorijos analizė kaip pirminė kultūros projekto įgyvendinimo dalis ………………………….5 AUDITORIJOS ANALIZĖS GALIMYBĖS …………………………………………………………………5 2.1. Vartotojų segmentavimas…………………………………………………………………………………………  7 2.2.1. Markoaplinkos arba PEST analizė ir galimybės……………………………………………………….. 7 2.2.2. Kultūrinių faktorių analizė ir galimybės……………………………………………………7 … Peržiūrėti…

„EUROKOS“ ŽINOMUMAS IR REKLAMOS EFEKTYVUMAS

ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETO APSKAITOS IR FINANSŲ KATEDRA Buhalterinės apskaitos studijų programos 1 k. studenta „Eurokos“ žinomumas ir reklamos efektyvumas Rinkodaros pagrindų savarankiškas darbas Darbo vadovė: Šiauliai, 2016 TURINYS 1.Įvadas 3 1.Įmonės charakteristika 5 2.Tyrimo eigos aprašymas 6 3.Tyrimo rezultatų analizė 7 IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 14 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI 15 PRIEDAI: 1 … Peržiūrėti…

Muzikos svarba bei įtaka vartotojui

Untitled

Muzikos svarba televizijos ar interneto reklamoms tapo akivaizdi dar dvidešimtojo amžiaus pabaigoje. Muzikos ritmai bei melodijos nulemia tai, kaip mes priimame, suprantame bei interpretuojame ekrane rodomą produkto ar paslaugos reklamą. Ka

Verslo plano rengimo principai

Untitled

Pagrindiniai verslo plano rengimo principai

Verslo plano paskirtis – išsamiau atskleisti verslo idėją, suplanuoti jo

imones rinkodaros planas

TURINYS

ĮVADAS 3
Marketingo programos elementai 4
Rinkodaros orientacija 4
Mikroaplinkos elementai ir jų įtaka įmonei 5
Makroaplinkos elementai ir jų įtaka įmonei 7
UAB „Langų ir durų pasaulyje“ rinkos tyrimas 8
UAB „Langų ir durų pasaulyje“ vartotojų rinkos segmentavima

Komunikacinis marketingas

TURINYS

ĮVADAS 3
1. SITUACIJOS ANALIZĖ IR TIKSLINĖS AUDITORIJOS IDENTIFIKAVIMAS 4
1.1. UAB „Lietuviškas midus“ bendrieji veiklos bruožai ir produkcijos
charakteristika 4
1.2. Vartotojai ir tiekėjai 6
1.3. UAB „Lietuviškas midus“ komunikavimo metodų analizė 8