KULTŪROS PROJEKTO VARTOTOJŲ ANALIZĖS GALIMYBĖS LIETUVOS MENO RINKOJE

ĮVADAS …………………………3 KULTŪROS IR VARTOTOJO ANALIZĖS SAMPRATA LIETUVOS MENO RINKOS KONTEKSTE…………………………4 1.1. Esminių rinkodaros sąvokų samprata bei sąsaja su šiandieniniu meno rinkos kontekstu…………………………4 1.2. Auditorijos analizė kaip pirminė kultūros projekto įgyvendinimo dalis ………..5 AUDITORIJOS ANALIZĖS GALIMYBĖS …………………….5 2.1. Vartotojų segmentavimas…………………………  7 2.2.1. Markoaplinkos arba PEST analizė ir galimybės………………….. 7 2.2.2. Kultūrinių faktorių analizė ir galimybės………………..7 … Read more KULTŪROS PROJEKTO VARTOTOJŲ ANALIZĖS GALIMYBĖS LIETUVOS MENO RINKOJE

„EUROKOS“ ŽINOMUMAS IR REKLAMOS EFEKTYVUMAS

ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETO APSKAITOS IR FINANSŲ KATEDRA Buhalterinės apskaitos studijų programos 1 k. studenta „Eurokos“ žinomumas ir reklamos efektyvumas Rinkodaros pagrindų savarankiškas darbas Darbo vadovė: Šiauliai, 2016 TURINYS 1.Įvadas 3 1.Įmonės charakteristika 5 2.Tyrimo eigos aprašymas 6 3.Tyrimo rezultatų analizė 7 IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 14 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI 15 PRIEDAI: 1 … Read more „EUROKOS“ ŽINOMUMAS IR REKLAMOS EFEKTYVUMAS

Verslo plano rengimo principai

Untitled

Pagrindiniai verslo plano rengimo principai

Verslo plano paskirtis – išsamiau atskleisti verslo idėją, suplanuoti jo