Lotynų kalba

De corpore humano (apie žmogaus kūną) In corpore humano caput, truncus et quattuor membra distinguuntur (žmogaus kūne skiriami galva, liemuo ir keturios galūnės.) Truncus hominis thoracem et abdomen continet (žmogaus liemuo talpina krūtinės ląstą ir pilvo ertmę). Truncus duo membra superiora et duo membra inferiora habet (liemuo turi dvi viršutines ir dvi apatines galūnes). Membra … Peržiūrėti…

Lotynu sentencijos

Ibi semper est victoria, ubi concordia est. Ten visada yra pergale, kur yra santarve.
Saepe rosa proxima urticae est. Daznai roze artima dilgelei.
Misericordia est vitium animae. Gailestingumas yra sielos trukumas.
Litterae sunt divitiae. Raides yra turtai.
In oculis animus habitat. Akysia gyven

lotyniskos sentencijos

Lotyniškos sentencijos. Lotyniški posakiai
Pradėta kurti: 07-07-2005
ab absurdo -pažod.nuo nesąmonės; įrodinėti, remiantis klaidingu pagrindu.
ab antiquo – nuo senų senovės.
abducet praedam, qui accurrit prior – grobį nusineš tas, kurs pirmiau atbėgs.
abeunt studia in mores – darbas virsta į

Mokslinė chemijos nomenklatūra

Mokslinė chemijos nomenklatūra – tai cheminių elementų ir junginių
(rūgščių, oksidų, druskų) pavadinimai, vartojami ir chemijos moksle, ir
farmacijoje. Tai sisteminiai pavadinimai, kurių sudarymo principai
nustatyti XX amžiaus 6-ajame dešimtmetyje. Jie įtvirtinti Tarptautinėje
farmakop

Sentencijos

Lotyniškos sentencijos ir posakiai

Ab uno disce omnes (Vergilius) – Iš vieno spręsk apie visus.
Amat victoria curam (Catullus) – Pergalė mėgsta triūsą.
Amicum moneas secreto, laudes palam – Draugą bark slapta, girk viešai.
Amicus certus in re incerta cernitur (Cicero) – Tikrą draugą pažinsi ne

Lotynu kalba ir linksniu galunes

Es. L. Būs. 1,2 2,3 Būt.3,4+e Perf.1,4+v
I o,m Bo Am E+Bam V+I
II s Bis Es E+Bas V+isti
III t Bit Et E+Bat V+it
I mus Bimus Emus E+Bamus V+imus
II tis Bitis Etis E+Batis V+istis
III nt bunt ent E+bant V+erunt
f m n f m n
No a us Um ae I a
Ge ae i I arum orum Orum
Da ae o O Is Is

80 lotynų posakių

1Extremis malis, extrema remedia

2Per aspera ad astra

3Uter nostrum: tu an ego

4Aliud est facere, aliud dicere

5Idem per idem

6Applicatio est vita regulae

7Citra causae cognitionem

8Dura lex, sed lex

9Non rex est lex, sed lex