ETIKOS PROBLEMOS ANALIZĖ

ETIKOS PROBLEMOS ANALIZĖ TURINYS I.Etapas. Apžvelgti situacijos faktus. 5 II.Etapas. Indentifikuoti susiduriančias ( suinteresuotas ) jėgas jų atsakomybę. 5 III.Etapas. Nustatyti susiduriančių jėgų motyvus ir tikslus. 5 IV.Etapas. Apibūdinti situacijos susidarymo priežastį (- is ). 5 V.Etapas. Apibrėžti esamą problemą ( as ). 5 VI.Etapas. Suprasti susiduriančių jėgų vaidmenis ir jų puoselėjamas vertybes. 5 VII.Etapas. … Peržiūrėti…

TERORIZMAS

TURINYS ĮVADAS 2 Lietuva ir terorizmas 3 Smurtas ir prievarta 4 Teroras ir terorizmas 5 KRIMINALINE IR TERORISTINĖ 6 KAIP ATPAŽINTI TERORIZMA? 7 Kaip elgtis teroristams panaudojus radiologinį ginklą 8 Kaip elgtis teroristams panaudojus cheminį masinio naikinimo ginklą 10 IŠVADOS 14 LITERATŪROS SĄRAŠAS 15 ĮVADAS Lietuvoje žodis terorizmas labai intensyviai pradėtas linksniuoti tik prasidėjus naujajam šimtmečiui. Be … Peržiūrėti…

Etiketo samprata

Etiketo samprata, raida ir funkcijos ETIKETAS – [pranc. etiquette – kortelė]: visų profesijų žmonėms privalomų mandagumo taisyklių ir tinkamo elgesio normų ir formų visuma Etiketas reguliuoja: vyro ir moters; jaunesnio ir vyresnio; vadovo ir pavaldinio; ir visų rangų bendraujančiųjų tarpusavio santykius. Šiandien etiketas reiškia išsiauklėjimą, geras manieras, mandagų elgesį, nuoširdų bendravimą ir pan. Sąvokos etiketas … Peržiūrėti…

Mirties bausmė

Mirties bausmė yra viena seniausių pasaulyje taikomų sankcijų už labai sunkius nusikaltimus. Mirties bausmės ištakos, ko gero, akmens amžiuje. Tyrinėtojai mano, kad pirmasis įstatymas apie mirties bausmės įvedimą yra Babilono valdovo Chamurapi įstatymas XVIII a. pr. m. e. Juo remiantis buvo baudžiama už žmogžudystę, melagingą liudijimą ir vagystę. Tačiau nežinoma, kas, kur ir kada pirmasis … Peržiūrėti…

Italija

visai normalus ..Visad laukite, kol būsite su nepažįstamais žmonėmis supažindintas. Pirmiausia būsite pristatytas vyresniems žmonėms ir vyrams, o paskui moterims (šitokios tvarkos laikykites ir pats prisistatydamas). Tačiau jei po geros valandėlės niekas neskuba jūsų pristatyti, pats

advokatu profesine etika

5. ADVOKATŲ ETIKOS KODEKSAS

5.1 Advokatų profesijos ypatybės

Esminis vaidmuo teisinių paslaugų srityje Europos šalyse tenka tam tikros teisininkų kategorijos atstovams – advokatams (advocaat, advocati, asianajaja, barrister ir kt.). Advokatų vaidmuo visuomenės gyvenime labai svarbus.

teiles ir laisves

bas:
darbininkų teises. Tai teisė į darbą ir su juo susijusias garantijas, teisė į išsilavinimą, teisė į gydymą, teisė į kultūros vertybes. Tai antrasis žmogaus teisių ir laisvių raidos etapas. Trečiąjį etapą lėmė XX a. antroje pusėje paaštrėję globalios problemos, iš ku