AB SEB BANKO STATISTINIAI DUOMENIS

TURINYS ĮVADAS 3 1.ĮMONĖS PRISTATYMAS 4 2.PASISKIRTYMO EILUTĖ 5 3.GRAFINIS DUOMENŲ VAIZDAVIMAS 6 4.VIDUTINĖS REIKŠMĖS 7 4.1. SKLAIDOS RODIKLIAI 9 IŠVADOS (1) 11 4.2. KORELIACIJOS RYŠIO STIPRŪMAS 11 IŠVADOS (2) 16 4.3. DINAMIKOS EILUTĖ 16 4.4. Vidutiniai kitimo rodykliai 18 IŠVADOS (3) 19 5.LITERATŪROS SĄRAŠAS 20 ĮVADAS Statistinis stebėjimas – planingas, sistemingas, moksliškai pagrįstas masinių … Read more AB SEB BANKO STATISTINIAI DUOMENIS

,,Statistinių metodų taikymas versle“

Projektas ,,Statistinių metodų taikymas versle“ Hipotezių tikrinimas. Koreliacinė ir regresinė analizė Ataskaita Verslo tyrimo objektas – VU TVM studentai, gyvenantys bendrabučiuose. Hipotezės: Vidutinė 1 km kelionės kaina studentui 0.04 – 0.08 Eur. (apie vidurkį). Mažiausiai pusė respondentų yra ištikimi savo pasirinktai transporto priemonei (apie proporcijas). Vidutiniškai vyrai už kelionę moka 1 eur. daugiau nei moterys … Read more ,,Statistinių metodų taikymas versle“

studentų adaptacija

x KOLEGIJA x FAKULTETAS x KATEDRA Studijų programa: x x I KURSO STUDENTŲ ADAPTACINĖS PROGRAMOS NAUDA x KOLEGIJOJE Taikomųjų tyrimų metodologijos kokybė 2015- Darbo vadovas (-ė) lekt. Jurgita P 2015-04-30 Klaipėda, 2015 TURINYS Įvadas ADAPTACIJOS SĄVOKA IR SAMPRATA PIRMO KURSO STUDENTŲ ADAPTACIJOS PROGRAMA KLAIPĖDOS VALSTYBINĖJE KOLEGIJOJE KLAIPĖDOS VALSTYBINĖS KOLEGIJOS STUDENTŲ ADAPTAVIMOSI KOLEGIJOJE PROCESO TYRIMO KLAUSIMYNAS   ĮVADAS   Temos aktualumas. Studento … Read more studentų adaptacija

Studentų laisvalaikio tyrimas

  STUDENTŲ LAISVALAIKIO TYRIMAS Tyrimų metodologijos savarankiškas darbas   Kaunas, 2014 Paveikslų sąrašas 3.2.1. pav. Pasiskirstymas pagal lytį …………………………7 3.2.2 pav. Studentų pasiskirstymas pagal amžių ……………………7 3.3.1 pav. Populiariausios studentų popaskaitinės veiklos ……………….8 3.3.2 pav. Įvairių būrelių lankymas. .. ………………………..9 3.4.1 pav. Naršymas internete per dieną ……………………….10 3.4.2 pav. Sportas valandomis per savaitę ……………………..10 3.4.3 … Read more Studentų laisvalaikio tyrimas

Sodros statistinis tyrimas

TURINYS

1.SODROS pajamos ir išlaidos…………………………………………….……………………. 3
2.SODROS pajamos pagal rūšis…………………………………………….…………………….4
3.SODROS išlaidos pagal rūšis…………………………………………….……………………..5
4.Baziniai santykiniai dydžiai……………………………………………….…………………….6
5. Grandininiai santykiniai dydžiai……………………………………

avariju statistika

Įvadas

Eismo dalyvių kultūra – saugaus eismo garantas

Remiantis kasmetiniais statistiniais duomenimis apie eismo įvykius, galima teigti, jog padėtis Lietuvoje yra viena blogiausių Europos Sąjungoje. Didelį nerimą kelia tai, kad per pastaruosius keletą metų eismo saugumas nepagerėjo. A