metalai

Kontrolinis darbas Kontrolinis darbas. Metalai. IV klasė Lentelėje nurodyti metalų reakcijų su keletu medžiagų produktai: Metalas Praskiesta druskos rūgštis Vanduo Sidabro nitrato tirpalas G Skiriasi vandenilio dujos Skiriasi vandenilio dujos Skiriasi vandenilio dujos H Reakcija nevyksta Reakcija nevyksta Susidaro pilkų apnašų Q Skiriasi vandenilio dujos Reakcija nevyksta Susidaro pilkų apnašų R Reakcija nevyksta Reakcija nevyksta … Peržiūrėti…

Metalų fizikinės ir cheminės savybės

Metalai Metalų fizikinės ir cheminės savybės. Mechaninės (fizikinės) savybės: Tvirtumas ir atsparumas – gebėjimas išlaikyti įvairias apkrovas ir nesuirti ; Tamprumas – gebėjimas sugrįžti į pradinę padėtį, nustojus veikti išorinėms jėgoms; Plastiškumas – gebėjimas keisti forma, veikiant išorinėms jėgoms, nesuirti, nesuplyšti, netrūkti, o nustojus veikti jėgoms, išlaikyti įgytą formą; Kietumas – veikiant išorinėms jėgoms, priešintis … Peržiūrėti…

Titanas

Titanas ir jo neorganiniai junginiai Chloridų cheminės savybės Kai kurių dūminių užtaisų veikimas pagrįstas TiCl4 hidrolize drėgname ore: TiCl4 + 2H2O  TiO2 + 4HCl Ti+4 + 2H2O  TiO2 + 4H+ Kai kuriais atvejais TiCl4 oksiduojasi: TiCl4 + O2  TiO2 + 2 Cl2 Gali būti redukuojamas magniu: 2 Mg + TiCl4  2 MgCl2 + Ti Ti+4 + 4 e- -> … Peržiūrėti…

Varškės sudėties, savybių kitimo ir vertės analizė

    TECHNOLOGIJŲ IR KRAŠTOTVARKOS FAKULTETAS VIEŠOJO MAITINIMO KATEDRA Chemijos savarankiškas darbas Varškės sudėties, savybių kitimo ir vertės analizėDarbą priėmė: lekt. I. Šostakienė Kaunas TURINYS TURINYS 2 Įvadas 4 Varškės rūšys 15 Varškės savybės 16 Savarankiško darbo tikslas : Geriau įsisavinti pagrindines chemijos temas, analizuojant varškės sudėtį, savybes, pokyčius maisto ruošimo metu. Uždaviniai: Pateikti varškės … Peržiūrėti…

Kobaltas

Kobalto jonų radimas Reakcija su amonio tetratiociano merkuroatu. Ant objektinio stiklelio užlašinamas Co2+druskos tirpalo lašas, greta jo lašas (NH4) [Hg(CNS)4] tirpalo. Lašai sumaišomi ir po kurio laiko susidaro mėlyni kristalai, kurie stebimi mikroskopu. (žr.priedą): CoSO4 + (NH4) [Hg(CNS)4 ]  Co [Hg (CNS)4 ]  + (NH4)2SO4 Reakcija su kalio (arba amonio) tiocianatu. Kalio (arba … Peržiūrėti…

Baltymai ir nukleorūgštys

Maisto baltymai: Visaverčiai tie baltymai, kurie turi visas nepakeičiamas, organizme nesintetinamas a.r. (Val, Leu, Ile, Phe, Trp, Met, Tre, Lys). Vaikams taip pat Arg ir His papildomai Nevisaverčiais laikomi tokie baltymai, kurie neturi bent vienos nepakeičiamos a.r. Pvz. kukurūzų baltymai (neturi Trp). Visaverčiai yra daugiau gyvulinės kilmės baltymai (kiaušinio, pieno baltymai). Baltymų virškinimas (trumpai aminorūgščių … Peržiūrėti…

Vandens kietumas

Vandens kietumas ir jo minkštinimo būdai Vandens kietumas Vandens kietumas tai vandens savybė, neleidžianti putoti muilui ir susijusi su tam tikrų kalcio ir magnio druskų buvimu. Terminai kietumas ir kietis skiriasi savo vartosena. Kietumas reiškia tiesiog vandens savybę, o kietis yra matuojamas konkrečiais vienetais kurie dažniausiai rodo ištirpusių Ca ir Mg druskų kiekį. Vanduo laikomas … Peržiūrėti…

Pieno koloidinė sistema

TURINYS ĮVADAS 1 1.PIENO KOLOIDINĖS SITEMOS SUDĖTIS IR SAVYBĖS 2 2.ATŠALDYMO POVEIKIS PIENO KOLOIDINEI SISTEMAI 3 3.PIENO KOLOIDINĖS SISTEMOS ANALIZĖ IR ĮVAIRIŲ VEIKSNIŲ ĮTAKA KITIMUI 4 IŠVADOS 6 LITERATŪROS SĄRAŠAS ĮVADAS Pienas yra fizikinė – koloidinė polidispersinė Sistema, kurioje visos medziagos ištirpusios vandenyje kaip dispersijos terpeje. Susidarę šie tirpalai yra dispersijos terpė kotoms medžiagoms. Organinės … Peržiūrėti…

Karbamidas

  Klaipėda, 2014 Turinys   Lietuvos Aukštoji Jūreivystės mokykla 1 Uosto Ekonimokos ir vadybos katedra 1 Karbamidas 1 Projektinis darbas 1 Įvadas 3 Karbamido fizinės ir cheminės savybės 4 Medžiagos pavojingumas žmogaus sveikatai ir saugos priemonės 5 Pirmosios pagalbos priemonės 5 Gaisro gesinimo priemonės 6 Priemonės atsitiktinai pasklidus 6 Gamybos ar gavybos technologija 6 Transportavimo … Peržiūrėti…