VA sistemų konspektas

Hood, C. (1998). Art of the State : Culture, Rhetoric, and Public Management. Oxford, GBR: Oxford University Press, UK. (23-48 psl.) Kokiais būdais politiniai elitai reagavo (-uoja) į Naujosios viešosios vadybos nesėkmes? Hierarchinis požiūris. Teigiama, kad problema, kad ir kokia ji buvo, galėjo būti išvengtina jei tik būtų daugiau organizacijos tarpusavio bendradarbiavimo, geresnių procesų, daugiau … Peržiūrėti…

Darbuotojo dalykinės kvalifikacijos svarba

DARBUOTOJO DALYKINĖS KVALIFIKACIJOS SVARBA Referatas Vilnius, 2016 Turinys 2 Įvadas 2 1 Darbo etika 3 1.1 Kasdienis elgesys įstaigoje 3 1.2 Apkalbos 4 1.3 Lyties ir vyresnybės prioritetai 4 2 Pavardės, titulai ir kreipiniai 4 3 Tarnybiniai susitikimai 5 4 Tarnybinė draugystė 6 4.1Tarnybinis romanas 6 4.2Mirtis kolegos šeimoje 7 5Darbo drabužiai 7 5.1 Svarbu … Peržiūrėti…

Administratorė – įvaizdžio įkūrėja

Viena iš daugelio administratorei tenkančių pareigų – atstovauti savo įmonei ir tinkamai ją reprezentuoti. Juk į biurą užsukus svarbiems svečiams, potencialiems klientams ar netgi žiniasklaidos atstovams, juos dažniausiai pasitinka administratorė. Todėl nenuostabu, kad pirmą įspūdį lemia administratorės įvaizdis – kaip ji elgiasi, atrodo, ką kalba. Taigi verta panagrinėti giliau, kokie asmenybės bruožai ir aplinkybės lemia … Peržiūrėti…

Krašto apsaugos valdymo samprata

Krašto apsaugos valdymo samprata. Krašto apsaugos funkcija yra viena pagrindinių valstybės funkcijų. Ji priklauso daugelio valstybės institucijų kompetencijai ir yra vykdoma organizacinėmis valstybės veiklos formomis. Viena iš tokių formų yra speciali valdymo šaka – krašto apsaugos valdymas. Krašto apsaugos valdymas – tai valstybės institucijų, kurių paskirtis saugoti ir ginti valstybės suverenitetą, jos teritorijos vientisumą ir … Peržiūrėti…

Viešojo administravimo kontrolė

ĮVADAS Temos aktualumas ir reikšmingumas. Kiekvienoje demokratinėje valstybėje siekiama užtikrinti, kad žmogaus teisės ir laisvės nebūtų nepagrįstai ar neteisėtai ribojamos pačių piliečių įgaliotos valdžios institucijų veiksmų. Tam kuriamos teisinės institucijos, leidžiančios įvertinti administravimo institucijų veiklą bei apginti ir atkurti šių institucijų veiksmų pažeistas piliečių teises1. Kiekviena valstybėje veikianti įstaiga turi atlikti tik jai skirtas funkcijas. … Peržiūrėti…

Lietuvos savivaldybių funkcijos

TURINYS ĮVADAS………………………………………………………………………………………………………………………….3 1.Vietos savivaldos samprata………………………………………………………………………………………………4 2.Vietos savivaldos institucijos……………………………………………………………………………………………6 3.Savivaldybių funkcijos…………………………………………………………………………………………………….8 IŠVADOS……………………………………………………………………………………………………………………….11 LITERATŪRA………………………………………………………………………………………………………………..12 ĮVADAS Demokratiją valstybėje sunku įgyvendinti, jei piliečiai tiesiogiai neįtraukiami į visuomenės valdymo procesą ir sprendimų priėmimą politiniais, ūkiniais, kultūriniais, ekologiniais bei kitais vietos bendruomenei rūpimais klausimais. Įvairiuose oficialiuose Lietuvos ir užsienio institucijų paskelbtuose dokumentuose savivalda apibrėžiama panašiai. Šiuo metu galiojančiame vietos savivaldos įstatyme … Peržiūrėti…

Viešojo administravimo inovacijos

ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETO Verslo ir kaimo plėtros vadybos institutas Rokas JANICKAS Kaimo plėtros administravimo programos nuolatinių studijų II kurso III grupės studentas       VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO INOVACIJOS   Viešojo administravimo pagrindų referatas Tikrino Lekt. dr. I. Kiaušienė Akademija, 2014 TURINYS ĮVADAS 2 INOVACIJŲ VAIDMUO VIEŠAJAME ADMINISTRAVIME 4 1.1 Viešojo administravimo inovacijų … Peržiūrėti…

VALSTYBĖS VALDYMO ORGANIZAVIMAS IR ADMINISTRAVIMAS LIETUVOJE: POLITINIS, TEISINIS IR VADYBINIS ASPEKTAI

VALSTYBĖS VALDYMO ORGANIZAVIMAS IR ADMINISTRAVIMAS LIETUVOJE: POLITINIS, TEISINIS IR VADYBINIS ASPEKTAI Viešojo administravimo pagrindų referatas Akademija, 2013 TURINYS ĮVADAS 2 1.POLITINIS VALSTYBĖS VALDYMAS 3 1.1.LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS 3 1.2.LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS 3 1.3.LIETUVO RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 4 1.4.LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS 4 2.TEISINIS VALSTYBĖS VALDYMAS 6 2.1.VALDŽIŲ PADALIJIMO PRINCIPAS 6 3.VADYBINIS VALSTYBĖS VALDYMAS 8 3.1.LIETUVOS RESPUBLIKOS … Peržiūrėti…

Penciju fondai

Žodynėlis Pensijų fondas- tai galimybė kiekvienam užsitikrinti finansiškai aprūpintą senatvę. Pensijų skaičiuoklė.- Joje įvedus savo gimimo metus, , galima sužinoti, koks būtų būsimosios pensijos dydis „Sodroje” ir mokamas draudimo kompanijos. Pensijų anuitetas – tai dalyviui iki gyvos galvos mokama periodinė pensinė išmoka, kurios visa išmokėjimo rizika tenka gyvybės draudimo įmonei. Pensijų fondai turi 3 pensijų … Peržiūrėti…

Ombudsmenas

Pareigūnas, tiriantis skundus dėl netinkamo viešojo administravimo (pvz., institucijose ir įstaigose), žmogaus teisių pažeidimų. Ombudsmenas eidamas pareigas yra nepriklausomas ir nešališkas. Pareigūnas, tiriantis skundus dėl netinkamo viešojo administravimo (pvz., institucijose ir įstaigose), žmogaus teisių pažeidimų. Ombudsmenas eidamas pareigas yra nepriklausomas ir nešališkas. Jis tiria skundus prieš ES institucijas, agentūras ir kitas įstaigas. Ombudsmeno veikla Ombudsmeno … Peržiūrėti…