Žemaitė

2767 0

emaitė buvo viena i pirmųjų lietuvių realizmo pradininkų. Savo kūryba ji pagilino meninį mogaus interpretavimą.emaitė turėdama 49 metus paraė savo pirmąjį apsakymą Pirlybos. Jis buvo ispausdintas Tikrajame ūkininkų kalendoriuje 1845 metams. Redakcija jam davė antratę Rudens vakaras, o autorei emaitės slapyvardį.Rayti emaitei teko sunkiomis sąlygomis. Raė, atitrūkdama nuo kasdieninių darbų, naktimis. Vaikai jau buvo uaugę ir tai nors kiek palengvino jos buities natą, bet eimos materialinė padėtis tebelikdavo labai sunki. Kartais jai trūkdavo paprasčiausių raymo reikmenųYpač intensyviai emaitė raė per pirmąjį ketvertą piirmųjų savo kūrybinių metų. Ji raė apie kaimo gyvenimą. Per itą laikotarpį ji sukūrė daugumą brandiausių savo apysakų ir apsakymų Marti, Petras Kurmelis, Topylis, Sučiuptas velnias, – kurie 1899-1901m. iėjo trimis Paveikslų knygomis.Visuose savo kūriniuose emaitė pasakoja paprastą ir rūsčią gyvenimo tiesą, kuria tikroviką devynioliktojo amiaus antrosios pusės gyvenimo panoramą su daugybę veikiančių figūrų be galo rykių, spalvingų. Įvykiai jos kūriniuose nuosekliai seka vienas paskui kitą. Kuriniuose nėra nieko, kas neatitiktų to laikotarpio monių gyvenimo.Kūryba ivedė emaitę į platesnę a

. . .

Join the Conversation

×
×