Tikimybiu Konspektas

1. Klasikinės tikimybės apibrėžimas. Tarkim, kad elementarių įvykių aibė susideda iš baigtinio elementų skaičiaus N ir kiekvieno elemento tikimybė lygi 1/N. Tuomet, jei įvykis A susideda iš m elementarių įvykių, tai įvykio A tikimybė: kur N – bendras vienodai galimų įvykių, sudarančių pilną įvykių grupę, skaičius; m – skaičius vienodai galimų įvykių, palankių įvykiui A. … Read more Tikimybiu Konspektas

Tikimybių teorijos laboratorinis darbas 1

2 variantas Atliekama 100 nepriklausomų bandymų. Kiekvieno bandymo metu metama moneta ir lošimo kauliukas. Sakoma, kad įvyko įvykis A, jei atvirto skaičius ir lyginis akučių skaičius. Kokia tikimybė, kad įvykis A įvyks ne mažiau 20 ir ne daugiau 30kartų.   >> n=100;p=0.25;q=1-p; >> k=20:1:30; >> B=binopdf(k,n,p); >> SB=sum(B)   SB =   0.7967   Urnoje … Read more Tikimybių teorijos laboratorinis darbas 1

pitagoras

Pitagoras
„Skaičius yra visų dalykų esmė“

Šio stipraus, plačiapečio jaunuolio kumpa nosimi, tikro mušeikos, vienos iš prmųjų istorijoje olimpiados teisėjai nenorėjo leisti dalyvauti varžybose dėl mažo ūgio. Jis vis dėlto pateko ir nugalėjo visus pri

amtematikos paruostuke

1. Lagranžo teorema.
Jeigu f – ja y= f(x) yra tolydi intervale [a; b] ir šio intervalo vidiniuose tškuose turi baigtines išvest, tai tame intervale bus bent viena argumento reikšmė x= c, tokia kad f(b)– f(a)= f`(c) (b– a), a< c< b. Įrodymas: (brėž 5) Kreivės y= f(x) taške kurio apsisė x= c, pravest