Vadinamieji „lenkai“ Lietuvoje

Situacija iki 1840 1840 m. Lietuvos Statutas, kuris galiojo Lietuvoje nuo 1529 m.,  buvo caro valdžios panaikintas rūsų okupuotoje Lietuvos teritorijoje. Pagal Lietuvos Statutą lenkams nebuvo leidžiama įsigyti žemės ar eiti valdiškas pareigas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje. Tai buvo lenkams įmanoma tiktai santuokos keliu ir tai tik „indigenato teise“. Žmogus galėjo įsigyti Lietuvos pilietybę „indigenato teise“, … Peržiūrėti…

LDK SIENOS IR RIBOS. NUO ATR SUSIKŪRIMO IKI ATR ŽLUGIMO

Vilniaus universitetas Istorijos fakultetas Senovės ir vidurinių amžių katedra Arminas Brazauskas, II k. Istorijos studijų programa (1 grupė) Referatas LDK SIENOS IR RIBOS. NUO ATR SUSIKŪRIMO IKI ATR ŽLUGIMO Vilnius, 2016 TURINYS 1. Įvadas……………………………………………………………………………………………………………………………..3 2. LDK sienos Liublino unijos išvakarėse ir po jos sudarymo…………………………………………….4-5 3. Karai su Švedija bei Rusija ir tolimesnių teritorijų kaita……………………………………………….6-7 4. … Peržiūrėti…

VAKARŲ MENO ISTORIJA XIX IR XX A.

VAKARŲ MENO ISTORIJA XIX IR XX A. XIX a. vid. – XX a. vid. Modernių meno krypčių visuma. Naujumo siekimas, originalumo troškimas, tradicijų neigimas. Natūralizmas ir akademizmas buvo pagrindiniai priešai. Daug dėmesio individualiam braižui, formos ieškojimui ir eksperimentams. Realizmas XIX ir XX a. kontekste: peredvižnikai, socialinis realizmas ir maginis realizmas. Natūralizmas – nekūrybiškas sekimas gamta, … Peržiūrėti…

Politinės partijos

Turinys: Lietuvos socialdemokratų partija Prieš 115 metų, 1896 m. gegužės 1 d., buvo įkurta Lietuvos socialdemokratų partija. Pirmosios politinės partijos Lietuvoje ėmė kurtis ties XIX–XX amžių slenksčiu, ir tai buvo natūralus, dėsningas procesas. Juk mūsų tautiniam judėjimui plėtojantis ir bręstant jame atsirado skirtingų nuomonių, kokiu keliu eiti į visiems bendrą tikslą – atsikratyti carinės Rusijos … Peržiūrėti…

Pirmojo Pasaulinio karo priežastys

PIRMOJO PASAULINIO KARO PRIEŽASTYS REFERATAS TURINYS Įvadas ……………………………………………………………………………………3 Būklė iki Pirmojo pasaulinio ………………………………………………4 Vokietijos kelias į karą……………………………………………………………….5 Pirmojo Pasaulinio karo kariniai blokai …………………………………………….6 Rusijos karo tikslai………………………………………………………………………….7 Pasikėsinimas Sarajave ir tarptautinė padėtis………………………………………8 Išvados………………………………………………………………………………………….9 Naudota literatūra………………………………………………………………………….10 ĮVADAS XX amžiaus pirmojo dešimtmečio pabaigoje Europos koncertas, bemaž šimtą metų palaikęs taiką žemyne, praktiškai liovėsi egzistavęs. Didžiosios galiūnės valstybės aklai … Peržiūrėti…

Ideologinė sovietinė cenzūra Lietuvoje 1964-1989 m.

Įvadas Sovietinė ideologinė cenzūra – tai vienas iš ideologinių rėžimo normų įgyvendinimo įrankių, kaip ir efektyviai veikęs komunistinės santvarkos savisaugos metodas, kuris padėjo išankstiniu prevenciniu, o vėliau represiniu būdu išvengti viėšai priimtų normų pažeidimo ar net galimo kompromitavimo bei kritikavimo apraiškų. Daugiapakopė ideologinės cenzūros sistema Sovietų Sąjungoje įsitvirtino dar XX a. 4 deš. ir pokario … Peržiūrėti…

Kazys Milašius

Prof. habil. dr. Kazys Milašius. K. Milašius gimė 1949 m. gegužės 2 d. Ignalinos rajone, Juodlaukio kaime. Lietuvos sporto darbuotojas, treneris, dėstytojas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, Lietuvos slidinėjimo čempionas. Biografija. K. Milašius gimė 1949 m. Ignalinos rajone, Juodlaukio kaime. 1967 m. baigė Dūkšto vidurinę mokyklą ir tais pačiais metais įstojo į Vilniaus pedagoginio instituto (VPI) … Peržiūrėti…

Makiažo Istorija

Kosmetikos istorija Rgp 1, 2012 1801 mano kosmetine     Viduramžiai   Žlugus Romos imperijai, bažnyčia uždraudė dekoratyvinę kosmetiką, ji ilgai išnyko iš Europos, Europietės nustojo gražintis. Kosmetikos vystymosi istorijoje tai sąstingio laikotarpis. Rūpinamasis grožiu buvo ydingas užsiėmimas, o graži moteris – velnio tvarinys. Ideali moteris – tai vergė namuose. Jos veidas pailgas, aukšta kakta, … Peržiūrėti…

Konspektas: Viduramžiai (pagal VBE istorijos programą)

Viduramžiai (pagal VBE istorijos programą) Svarbiausi pokyčiai Vakarų Europoje viduramžiais Ankstyvieji viduramžiai V – XI a. Brandieji viduramžiai XI – XIV a. Vėlyvieji viduramžiai XIV – XV a. Valdžia Žlugo Vakarų Romos imperija. Jos vietoje įkurta naujų valstybių. Laikotarpio pabaigai būdingas feodalinis susiskaldymas Centralizacija Tarp popiežiaus ir Šv. Romos imperatoriaus kilo ginčas dėl viršenybės (ginčas … Peržiūrėti…

Europa tarpukariu

IX. EUROPA TARPUKARIU 5.1. Europos politinio žemėlapio kaita po Pirmojo pasaulinio karo. 5.2. Vudro Vilsono 14 punktų esminės idėjos. 5.3. Paryžiaus taikos konferencijos pagrindiniai nutarimai. 1919 m. Versalio taikos sąlygos. Tautų Sąjunga ir jos tikslai. 5.4. Demokratijos krizės Rytų Europos šalyse priežastys ir pasekmės to meto visuomenės raidai. 5.5. Sovietų Rusijos ir Sovietų Sąjungos politinė, … Peržiūrėti…