Individualūs žmonių skirtumai

VILNIAUS KOLEGIJA EKONOMIKOS FAKULTETAS Buhalterinės apskaitos katedra INDIVIDUALŪS ŽMONIŲ SKIRTUMAI Verslo psichologijos projektinis darbas BUHALTERINĖ APSKAITA (BA17A grupė) STUDENTĖS X LEKTORĖ Y Vilnius 2018 TURINYS ĮVADAS 3 1.ASMENYBĖS TIPAI 4 2.TEMPERAMENTAI 7 3.MAISTINGIEJI IR NUODINGIEJI ŽMONĖS 9 4.SAVIGARBA 11 5.REPREZENTACINĖS SISTEMOS 13 6.ŽMOGAUS CHARAKTERIS 16 7.KULTŪRINIAI SKIRTUMAI TARP ŽMONIŲ 20 IŠVADOS 22 LITERATŪRA 23 ĮVADAS … Peržiūrėti…

Darbuotojų parinkimas

VILNIAUS KOLEGIJA EKONOMIKOS FAKULTETAS Buhalterinės apskaitos katedra DARBUOTOJŲ PARINKIMAS Verslo psichologijos projektas BUHALTERINĖ APSKAITA () STUDENTĖ LEKTORĖ Vilnius 2017 TURINYS ĮVADAS 4 1.DARBUOTOJŲ PARINKIMO PROCESAI 5 1.1Darbuotojų paieškos procesas 5 1.2Pasiruošimas atrankos interviu 7 1.3Atrankos interviu rūšys 8 1.4Kandidato asmenybės aprašas 9 1.5Darbuotojų atrankos proceso efektyvinimas 10 1.6Vidinė personalo paieška 11 1.7Išorinė personalo paieška 12 … Peržiūrėti…

Konformizmas

  Įvadas   Žmogus iš prigimties yra sociali būtybė. Ką tik gimusiam kūdikiui jau reikia ne tik maisto, šilumos, bet ir aplinkinių dėmesio bei meilės. Vos gimęs kūdikis, kaip biologinė būtybė, tampa savo šeimos nariu. Organizuoto mokymo ir auklėjimo taisyklėmis vaikas įjungiamas į ikimokyklinių vaikų įstaigų ir mokyklos moksleivių grupes. Vėliau jis pats pasirenka grupes … Peržiūrėti…

Pasichologija. Konkrečių atvejų analizė.

Globos namuose gyvenančių paauglių moralinių sprendimų lygmens ir pagarbos taisyklėms dermė: keturių atvejų analizė Goda Juškėnienė1, Dalia Nasvytienė2 1 Lietuvos edukologijos universitetas, Ugdymo mokslų fakultetas, Raidos ir ugdymo psichologijos katedra, Studentų g. 39, 08106 Vilnius, goda.juskeniene@gmail.com 2 Lietuvos edukologijos universitetas, Ugdymo mokslų fakultetas, Raidos ir ugdymo psichologijos katedra, Studentų g. 39, 08106 Vilnius, dalia.nasvytiene@leu.lt Anotacija. … Peržiūrėti…

PSICHOLOGIJOS TYRIMO METODAI

PSICHOLOGIJOS TYRIMO METODAI Mokslinis tyrimas visada vyksta tam tikru nuoseklumu. Jis visada prasideda PROBLEMOS IŠKĖLIMU. Psichologinėje literatūroje nurodomi keturi problemų iškėlimo šaltiniai: stebėjimai, ankstesni tyrimai , teorija ir praktinės problemos. Kita tyrimo stadija – HIPOTEZĖS IŠKĖLIMAS. Hipotezė – tai mėginimas atsakyti į tyrimo problemos klausimus, remiantis visa tyrėjui prieinama informacija ( kitų tyrimų duomenimis, teorinėmis … Peržiūrėti…

E. Eriksonas

E. Eriksonas “Vaikystė ir visuomenė” Esė Erikas Eriksonas domėjosi skirtingomis motinystės kultūromis ir suprato, jog žmogaus vystymąsi stipriai įtakoja kultūra ir epochos laikai, kurioje jis gyvena. Todėl “Vaikystė ir visuomenė” knygoje autorius ne tik aptaria vaiko tapsmo suaugusiuoju procesą, bet ir parodo vaikystės išgyvenimų svarbą per dviejų Amerikos indėnų genčių pavyzdžius. Taip pat autorius naudoja … Peržiūrėti…

KOMANDINIO DARBO PAGRINDAI

TARPTAUTINĖ AUKŠTOJI VADYBOS MOKYKLA (ISM) ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETAS bakalauro studijos I kurso studentai: Tomas Šlepavičius Tomas Svidinskas 2007 12 09 Komandinio darbo pagrindai Dėstytojas A.Suchockis VILNIUS, 2007 Turinys GRUPĖS IR KOMANDOS SAMPRATA 3 KOMANDOS IR JŲ KŪRIMAS 4 KOMANDOS SUTELKTUMAS 7 EFEKTYVIAI DIRBANTI KOMANDA 7 KOMANDŲ VIDAUS KONFLIKTAI 8 KOMANDOS NARIŲ VAIDMENYS 9 … Peržiūrėti…

Temperamentas

Temperamentas Temperamentas – individo psichikos ypatybių, nuo kurių priklauso psichinės veiklos dinamika (intensyvumas, tempas, ritmas), visuma. Tai įgimta ir santykiškai pastovi asmens savybė. Temperamento sąvoką sukūrė Hipokratas. Jis teigė, kad temperamento tipą lemia keturių pagrindinių žmogaus skysčių (kraujo, gleivių, juodosios ir geltonosios tulžies) santykis. Hipokratas skyrė šiuos tipus: flegmatiką, choleriką, melancholiką ir sangviniką. Tokius temperamento … Peržiūrėti…

Psichologijos situacijos analizė, Slaugos kursas

Prieraišumo teorija – tai bendras Johno Bowlby ir Mary Salter Ainsworth, psichiatro ir psichoanalitiko iš Didžiosios Britanijos ir psichologės iš Kanados, ilgamečio darbo ir tyrimų rezultatas. Pagrindinė prieraišumo teorijos mintis: kūdikis turi patirti šiltą, nuolatinį ir artimą ryšį su mama ar ją pakeičiančiu asmeniu. Tas ryšys teikia abipusį pasitenkinimą, ir tai yra sėkmingos vaiko emocinės … Peržiūrėti…

Socialinės krypties asmenybės teorijos

SOCIALINĖS KRYPTIES ASMENYBĖS TEORIJOS ( A. Adler, J. Watson) Referatas Vilnius, 2015 Turinys Įvadas………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 Adlerio (A. Adler) individualioji asmenybės teorija………………………………………………………. 4 Vatsono (J. Watson) bihevioristinė asmenybės teorija……………………………………………………. 7 Išvados………………………………………………………………………………………………………………………… 9 Naudotos literatūros ir šaltinių sąrašas……………………………………………………………………………… 10 Įvadas   Asmenybės esmė – tai kiekvienam būdinga savita mąstysena, jausena, veiksena. Asmenybės bruožų teorija remiasi prielaida, kad … Peržiūrėti…