Organizacijos galima reakcija į aplinkos pokyčius

VILNIAUS KOLEGIJA EKONOMIKOS FAKULTETAS Buhalterinės apskaitos katedra ORGANIZACIJOS GALIMA REAKCIJA Į APLINKOS POKYČIUS Vadybos projektinis darbas BUHALTERINĖ APSKAITA (BA16B grupė) STUDENTĖS cc DĖSTYTOJA Doc.dr. Aušra LIUČVAITIENĖ Vilnius 2018 TURINYS ĮVADAS 4 1. GAMYBOS TEORINĖ ANALIZĖ 5 1.1. Gamybos apibrėžimas ir raida 5 1.2. Gamybos proceso ypatumai 7 1.3 Gamybos svarba gamybinėje įmonėje 8 2. UAB“SALDŽIOS … Peržiūrėti…

Transporto ir Logistikos sektoriaus pristatymas

Verslo strategijos formavimas įmonėje Transporto ir Logistikos sektoriaus pristatymas Logistika ir transportas Lietuvoje yra gana populiarus paslaugų verslas, ir tai viena iš ekonomikos sektorių. Šio verslo populiarumas nulemtas tuo, kad Lietuva traktuojama kaip tranzitinė valstybė jungiant rytus ir vakarus, būtent tai ir turėjo didžiausią įtaką pasirinkimui. Lietuvoje tiesiamos magistralės, geležinkeliai kurie orientuoti būtent į šį … Peržiūrėti…

10 produktų analizė

                      Vilnius, 2017 TURINYS TURINYS …………………………………………………………………………………………………………………………………..2 ĮVADAS …………………………………………………………………………………………………………………………………….3 LIETUVOJE PARDUODAMŲ PREKIŲ ŽENKLINIMO ANALIZĖ : „Agotos premium“ tamsi duona …………………………………………………………………………………………4 Pusriebė „Žemaitijos“ varškė …………………………………………………………………………………………….5 Margarinas „Rama Classic“ ………………………………………………………………………………………………..6 „GRAFO“ šakotis …………………………………………………………………………………………………………….7 Pieniniai javinukai „Javinė“ ………………………………………………………………………………………………8 Servetėlės „PROCOS BALLOONS FIESTA“ …………………………………………………………………….9 Dušo želė „Fa Greek yoghurt almond … Peržiūrėti…

Vadovavimas

Vadovavimas yra viena svarbiausių vadovo funkcijų, susijusių su tarpasmeniniais valdymo aspektais, padedanti pavaldiniams suprasti įmonės tikslus ir skatinanti efektyviai jų siekti. Vadovas atskiru individų visumą paverčia tikslingai ir efektyviai dirbančia žmonių grupe. Gero, efektyviai dirbančio vadovo problema teoriniu ir praktiniu požiūriu dar vis lieka aktuali ir iki šių dienų. Koks turi būti, kokiomis savybėmis turi … Peržiūrėti…

STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO ORGANIZAVIMO PRAKTIKA IR JOS GERINIMO SPRENDIMAI

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS VERSLO VADYBOS FAKULTETAS VALSTYBĖS ĮMONĖS „ORO NAVIGACIJA“ ORO NAVIGACIJOS INFORMACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO VEIKLOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO ORGANIZAVIMO PRAKTIKA IR JOS GERINIMO SPRENDIMAI Kursinis darbas Vadovė doc. Vilnius, 2017 TURINYS 1.Savokos ir sutrumpinimai 3 2.Įvadas 4 3.TEORINĖ DALIS 5 4.ORGANIZACIJOS PRISTATYMAS 7 5.TYRIMŲ DALIS 10 6.PROJEKTINĖ DALIS 13 7.APIBENDRINIMAI 14 8.LITERATŪROs SĄRAŠAS 15 … Peržiūrėti…

Kontrolės proceso etapų analizė

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS VERSLO VADYBOS FAKULTETAS SOCIALINĖS EKONOMIKOS IR VADYBOS KATEDRA Kontrolės proceso etapų analizė Vilnius 2017 Turinys 1.ĮVADAS 3 2.KONTROLĖ 4 2.1Kodėl svarbu tinkamai organizuoti kontrolę? 4 2.2Kontrolės rūšys 4 3.Kontrolės būdai 5 4.Kontrolės procesų tipai 6 5.KONTROLĖS PROCESO ETAPAI 9 6.IŠVADOS 13 7.LITERATŪROS SĄRAŠAS 14 ĮVADAS Vadyboje kontrolė yra labai svarbi valdymo … Peržiūrėti…

ĮMONĖS ORGANIZACINIŲ MOTYVAVIMO PRIEMONIŲ SISTEMOS ANALIZĖ

KLAIPĖDOS VALSTYBINĖS KOLEGIJOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS Studijų programa: LOGISTIKOS VADYBA ĮMONĖS ORGANIZACINIŲ MOTYVAVIMO PRIEMONIŲ SISTEMOS ANALIZĖ Vadybos pagrindų kursinis darbas Klaipėda, 2016 Turinys Santrauka Įvadas TYRIMŲ METODIKOS APŽVALGA ĮMONĖS ORGANIZACINIŲ MOTYVAVIMO PRIEMONIŲ SISTEMOS TEORINĖ ANALIZĖ Įmonės organizacinių motyvavimo priemonių sistemos apibrėžtis ir tikslai Ekonominiai, socialiniai ir psichologiniai, administraciniai organizaciniai motyvavimo poveikių priemonių analizė Įmonės organizacinių … Peržiūrėti…

Įmonės verslo plėtros galimybės

Taikomojo tyrimo tema: UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,KAŠTONŲ BULVARAS“ VERSLO PLĖTROS GALIMYBĖS Taikomųjų tyrimų organizavimo projektinis darbas Vilnius 2015 TURINYS 2 ĮVADAS 3 1.ĮMONĖS PRISTATYMAS 4 2.TIRIAMOJO DARBO PROBLEMA, GALIMA HIPOTEZĖ, TYRIMO DIZAINAS (TYRIMO OBJEKTAS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI) 5 3. DUOMENŲ RINKIMO IR ANALIZĖS METODAI 6 2.1 INTERVIU METODAS 9 IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 11 LITERATŪRA 12 PRIEDAI … Peržiūrėti…

KOMANDINIS DARBAS ORGANIZACIJOJE

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VADYBA KOMANDINIS DARBAS ORGANIZACIJOJE Vilnius, 2016 Turinys ĮVADAS 3 1. GRUPĖS IR KOMANDOS SAMPRATA 4 2. GRUPINIS DARBAS ORGANIZACIJOJE 5 2.2 Grupes nusakantys veiksniai 6 IŠVADOS 12 LITERATŪROS SĄRAŠAS 13 ĮVADAS Šiuolaikiniame verslo pasaulyje lyderiai susiduria su naujais iššūkiais. Stipri komanda, gali būti vienas pastovių konkurencinės jėgos šaltinių nuolat besikeičiančioje rinkoje. Gerai dirbantys … Peržiūrėti…

DARBO SAUGOS REIKALAVIMAI X MAITINIMO ĮMONĖJE

DARBO IR CIVILINĖS SAUGOS PROJEKTINIS DARBAS DARBO SAUGOS REIKALAVIMAI X MAITINIMO ĮMONĖJE Darbo autorius Darbo vadovė, 2015 SANTRAUKA Esu…………………………………….. Verslo vadybos trečio kurso studentė. Studijuodama darbo ir civilinės saugos  dalyko medžiagą, darbo ir civilinės saugos projektiniame darbe pateiksiu, pagrindinius maitinimo įmonėse, taikomus darbo saugos reikalavimus. Savo darbe naudosiu Ramutės Rubikienės I.Į pavyzdį. R.Rubikienės maitinimo įmonė priklauso … Peržiūrėti…