"Anykščių šilelio" sukūrimo priežastys

Antanas Baranauskas savo didžiausią poemą "Anykščių šilelis" sukūrė dėl daugybės priežasčių. Jos pateikiamos žemiau:
1. Gerai žinojo Anykščių šilą;
2. Didelė meilė gimtajam kraštui;
3. Noras puoselėti tautiškumą;
4. Noras priešintis priespaudai;
5. Noras

Viešoji kalba apie filmus

Viešoji kalba

Viešoji kalba

Esu Simona Rakauskaitė. Viešąjai kalbai pasirinkau temą „Kino filmai, kuriuos siūlyčiau pamatyti kiekvienam“. Kalbėsiu apie du man labiausiai įsim

Kalbos kultūros klaidos

Turinys

ĮVADAS 3
KALBOS KLAIDOS, JŲ ANALIZĖ IR TAISYMAS 4
Barbarizmai ir nevartotinos svetimybės: 4
Morfologijos klaidos: 4
Sintaksės klaidos: 5
IŠVADOS 9
LITERATŪROS SĄRAŠAS 10

ĮVADAS

Kalbos kultūra siaurąj

kūno kultūros didaktikos egzo klausimai ir atsakymai

( II Kursas 3 semestras)

1. Kūno kultūros teorijos mokslo samprata
1.1 Kūno kultūros teorijos mokslas glaudžiai susijęs su edukologija (jos dalis), nes remiasi tais pačiais pagrindiniais dėsniais ir metodiniais ugdymo principais.
1.2 Kūno kultūros vertybiniai ir veiklos aspek

Graikijos respublikos kultūros politika

Šiuolaikinėje Europoje, kai dauguma valstybių priklauso Europos Sąjungai, o likusios siekia tapti Europos bendruomenės dalimi, baiminamasi, kad tapimas “šeimos nariu”, gali atimti iš valstybių galimybę išsaugoti savo kultūra, papročius, tradicijas bei kalbą, kurie yra vieni iš pagr