Socialinės pedagoginės veiklos efektyvumas

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS Pedagogikos fakultetas Socialinės pedagogikos katedra           Socialinės pedagoginės veiklos efektyvumas Socialinės pedagogikos kursinis darbas       Autorius SP-2 gr. stud. Monika Baranauskaitė Vadovas asist. Regina Saveljeva             Klaipėda, 2011 Turinys   Įvadas 3 SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS VEIKLOS EFEKTYVUMO TEORINĖ APŽVALGA 5 1.1. … Peržiūrėti…

Ugdymas ir socializacija

          UGDYMAS IR SOCIALIZACIJA   Savarankiškas darbas   Ugdymo turinys organizuojamas atsižvelgiant į vaiko raidos tarpsnius ir pagrindinius jų ypatumus. T.y ugdymo turinys turi būti organizuojamas taip, kad leistų visapusiškai atsiskleisti visiems tam tikro amžiaus tarpsnio gebėjimams. Svarbu, kad ugdymo turinyje būtų atsižvelgiama į pirminius vaiko gebėjimus: orientaciją, skaitymą, rašymą aritmetiką, … Peržiūrėti…

MUZIKINIS AUKLĖJIMAS KURČIŲJŲ IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ TARPE

MUZIKINIS AUKLĖJIMAS KURČIŲJŲ IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ TARPE Muzikos suvokimas ir klausa (1) Nėra absoliučiai kurčių žmonių. 98% negirdinčių asmenų turi vienokius ar kitokius klausos likučius. Kurtieji suvokia muziką visų pirma per vibracinius (virpėjimo) pojūčius ir regimąjį atlikimo suvokimą. Vaikai su didesniais klausos likučiais suvokia akordinį skambesį, bet tik vidutiniuose ir žemutiniuose pianino registruose. Muzikos suvokimas … Peržiūrėti…

Švietimo sistema. Misija, funkcija ir sistema

  Švietimo sistemos misija, funkcijos, struktūra. Savarankiškas darbas 2017, Kaunas Turinys Įvadas 3 Švietimo sistemos misija 4 Švietimo sistemos funkcijos 6 Švietimo sistemos struktūra 7 Išvados 10 Literatūra 11 Įvadas Švietimas laiduoja Lietuvos valstybės kūrimą. Jis yra integrali kultūros dalis, ugdanti demokratinei valstybei kompetentingą žmogų, pasirengusį prisiimti atsakomybę už visuomenės gyvenimą, gebantį toje visuomenėje aktyviai … Peržiūrėti…

Scenarijus šeimos šventėms

Šeimos šventė Daina “Saulele, Motule” Nuo Švento Jurgio gyvulėlius Mes-darbštuoliukai piemenėliai,- Sutikę ryto žarą, Į ganyklas išvarom. Prailgo jiems žiema tvartukuos. Dūdelės virpa mūs pirštukuos Ir priglaustos prie lūpų Lankas dainelėm supa. Balandžio 23dieną švenčiamos Jurginės, o senovės Lietuvoje tai buvo šventė susijusi su gyvulininkyste. Jurginių dieną niekas nedirbo, valgė tik žuvį. Švento Jurgio prašydavo … Peržiūrėti…

Ar tikrai vaikas yra nedėmesingas, hiperaktyvus?

Ar tikrai vaikas yra nedėmesingas, hiperaktyvus? Labai dažnai tenka išgirsti tėvų nusiskundimą – „man atrodo, kad vaikas yra hiperaktyvus, nedėmesingas, jis nuolat juda kaip gyvsidabris“ ir panašiai. Bet kai pradedu daugiau aiškintis apie vaiką, pabendrauju su juo, dažnai paaiškėja, kad vaikas yra sveikas, kad jam visai nebūdingi hiperkineziniai sutrikimai: Aktyvumo ir dėmesio sutrikimas ar Hiperkinezinio … Peržiūrėti…

Socialiniai įgūdžiai

Socialiniai įgūdžiai – gebėjimas dirbti su kitais žmonėmis, siekiant socialinių tikslų. Vaikai stokojantis savikontrolės įgūdžių. Savikontrolės įgūdžių apibūdinimas ir rūšys. Savikontrolės samprata. Pastaruoju metu vis daugiau dėmesio skiriama rizikos grupės vaikų psichikos sveikatos, vidinės darnos, socialinių įgūdžių problemoms. R.Malinauskas, V.Malinauskienė, A.Dumčienė, Š.Šniras (2008) teigė, rizikos grupės vaikų esminiai socialiniai įgūdžiai riboti, jie dažniau yra įvaldę … Peržiūrėti…

VAIKYSTĖS SAMPRATA

TURINYS ĮVADAS VAIKYSTĖS SAMPRATA……………………………………………………………………. Vaikystės fenomeno samprata……………………………………………………………… VAIKYSTĖS SAMPRATA Vaikystė – labai intensyvus žmogaus gyvenimo laikotarpis, susijęs ne tik su gana pastebimais biologiniais pakitimais (brendimu), bet svarbiausia – su socializacijos procesu, nuolatiniu individo santykių su aplinkine tikrove ir kultūra gilėjimu. Bendrauti su suaugusiais vaikas įsisąmonina specifinius elgesio būdus, pažintinius ir vertinamuosius įgūdžius, poreikį gėrėtis ir … Peržiūrėti…

Raiškus skaitymas.teksto analizavimas ir interpretavimas

Raiškusis skaitymas. Teksto analizavimas ir interpretavimas Temos aktualumas. Pedagogai ir psichologai sutinka su ta mintimi, jog skaitymas yra labai sudėtingas procesas. Vieni jį apibūdina kaip sudėtingą psichofiziologinį procesą, kuriame dalyvauja kalbinės motorikos, kalbinės klausos ir regėjimo analizatoriai (J. Ambrukaitis (2000) Mokėti skaityti – tai iš tiesų nuostabu. „Skaitymas – tai šventa minties ir klausos santuoka“. … Peržiūrėti…

Valdorfo pedagogika

      IKIMOKYKLINĖ VALDORFO PEDAGOGIKA IR JOS TAIKYMAS DARŽELIUOSE                 TURINYS     ĮVADAS………………………………………………………………………………………………3 I. VALDORFO PEDAGOGIKA, TEORINIU ASPEKTU………………………………….…….4 IŠVADOS……………………………………………………………………………………………8 LITERATŪRA………………………………………………………………………………………9                                                   ĮVADAS … Peržiūrėti…