Dominikonų ordinas

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS Pedagogikos fakultetas Edukologijos katedra „ Krikščioniškosios kultūros istorija“ Dominikonų ordinas: kilmė, raida, kultūrinis palikimas Referatas   2014, Klaipėda   TURINYS   ĮVADAS…………………………………………………………………………………………………………3 Darbe vartojamos sąvokos………………………………………………………………………………4 ELGETAUJANTYS ORDINAI………………………………………………………5 Elgetaujančių ordinų bažnyčia……………………………………………………..6 DOMINIKONŲ ORDINAS…………………………………………………………….7 Dominikonų ordino atsiradimo istorija…………………………………………8 Dominikonų ordino veikla Lietuvoje……………………………………………10 Vilniaus šventųjų apaštalų Jokūbo ir Pilypo vienuolynas………………..12 IŠVADOS………………………………………………………………………………………………………14 LITERATŪRA………………………………………………………………………15 ĮVADAS Pirmosios vienuolijos atsirado … Read more Dominikonų ordinas

AKADEMINIO JAUNIMO PAŽIŪRIS Į DOROVINĘ, DVASINĘ ŠEIMOS MISIJĄ

  Vytauto Didžiojo universitetas EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS EKONOMIKOS IR FINANSŲ STUDIJOS             Aistė Katunskytė AKADEMINIO JAUNIMO PAŽIŪRIS Į DOROVINĘ, DVASINĘ ŠEIMOS MISIJĄ   23(51)           Dėstytojas: Alfonsas Motūzas         Kaunas, 2015     Šeima – svarbiausias visuomeninis vienetas. ,,Šeima yra ankstesnė ir … Read more AKADEMINIO JAUNIMO PAŽIŪRIS Į DOROVINĘ, DVASINĘ ŠEIMOS MISIJĄ

Pagonybė

KLAIPĖDOS VALSTYBINĖ KOLEGIJA SVEIKATOS MOKSLŲ FAKULTETAS SOCIALINIO DARBO KATEDRA       Studentė. SD10 – 1 Rasa Grikšienė     PAGONYBĖ     Referatas             Darba tikrino: Tomas Virbalis               KLAIPĖDA, 2015 TURINYS ĮVADAS……………………………………………………………………………………………………………………………..3       ĮVADAS     Kadangi pagonybė buvo mūsų … Read more Pagonybė

Dievas

Žmonės – tai gyvi organizmai, kaip ir augalai, gyvūnai; Tai – gyvybė, kuri, kaip yra manoma, egzistuoja tik Žemėje.

Gyvendami žemėje, vertiname, kas yra gražu, gera, teisinga; bet pažiūrėkime, ar tikrai, tai, ką vertiname kaip gera ir teigiama, iš tikrųjų tuom ir “