Dominikonų ordinas

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS Pedagogikos fakultetas Edukologijos katedra „ Krikščioniškosios kultūros istorija“ Dominikonų ordinas: kilmė, raida, kultūrinis palikimas Referatas   2014, Klaipėda   TURINYS   ĮVADAS…………………………………………………………………………………………………………3 Darbe vartojamos sąvokos………………………………………………………………………………4 ELGETAUJANTYS ORDINAI………………………………………………………5 Elgetaujančių ordinų bažnyčia……………………………………………………..6 DOMINIKONŲ ORDINAS…………………………………………………………….7 Dominikonų ordino atsiradimo istorija…………………………………………8 Dominikonų ordino veikla Lietuvoje……………………………………………10 Vilniaus šventųjų apaštalų Jokūbo ir Pilypo vienuolynas………………..12 IŠVADOS………………………………………………………………………………………………………14 LITERATŪRA………………………………………………………………………15 ĮVADAS Pirmosios vienuolijos atsirado … Peržiūrėti…

AKADEMINIO JAUNIMO PAŽIŪRIS Į DOROVINĘ, DVASINĘ ŠEIMOS MISIJĄ

  Vytauto Didžiojo universitetas EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS EKONOMIKOS IR FINANSŲ STUDIJOS             Aistė Katunskytė AKADEMINIO JAUNIMO PAŽIŪRIS Į DOROVINĘ, DVASINĘ ŠEIMOS MISIJĄ   23(51)           Dėstytojas: Alfonsas Motūzas         Kaunas, 2015     Šeima – svarbiausias visuomeninis vienetas. ,,Šeima yra ankstesnė ir … Peržiūrėti…

Pagonybė

KLAIPĖDOS VALSTYBINĖ KOLEGIJA SVEIKATOS MOKSLŲ FAKULTETAS SOCIALINIO DARBO KATEDRA       Studentė. SD10 – 1 Rasa Grikšienė     PAGONYBĖ     Referatas             Darba tikrino: Tomas Virbalis               KLAIPĖDA, 2015 TURINYS ĮVADAS……………………………………………………………………………………………………………………………..3       ĮVADAS     Kadangi pagonybė buvo mūsų … Peržiūrėti…

Jėzus ir pasaulis

Jėzus ir Pasaulis.

Turinys
Du pasauliai.
Dievo planas žmonijai.
Jėzus – žmonijos kertinis akmuo.
Jėzaus nekentimas pasaulyje.
Jėzaus antrasis atėjimas.
Evangelijos paskelbimas pasauliui.
Tikėjimo mažėjimas pasaulyje.
Bažnyčios persekiojimas.
Paskutiniųjų laikų Bažny

Joninės, Šventės esmė ir paskirtis

Joninės

Joninės, Rasos , Kupolių šventė- pati paslaptingiausia šventė, kai gamta būna pačiame savo jėgų žydėjime , kurios metu kai kurios apeigos sunkiai paaiškinamos: per Sekmines antrą kartą šventinamas vanduo i

Dievas

Žmonės – tai gyvi organizmai, kaip ir augalai, gyvūnai; Tai – gyvybė, kuri, kaip yra manoma, egzistuoja tik Žemėje.

Gyvendami žemėje, vertiname, kas yra gražu, gera, teisinga; bet pažiūrėkime, ar tikrai, tai, ką vertiname kaip gera ir teigiama, iš tikrųjų tuom ir “

Apie antrąjį Kristaus atėjimą

APIE KRISTAUS ANTRĄJĮ ATĖJIMĄ.

Kristaus atėjimas
Jau apie 2000 metų krikščionys švenčia pirmąjį Jėzaus atėjimą – Kalėdas. Šiandieną jau ne visi gali atsakyti ką mes švenčiame per Kalėdas. Vieniems tai tik artimųjų prisiminimo ir susitikimo metas, kitiems eglutė skarot

Senoves Graikijos ir Romos religijos

Kiekviena tauta turi savo istorja kurioje svarbią vietą užėmė religija. Ji nustatydavo žmonių gyvenimo taisykles, papročius. Ypač įdomi religijos raida buvo Graikijoje ir Romos imperjoje.

Graikų ir romėnų religija buvo gana panaši bet turėjo ir skirtumų kurie bent šiek tiek sk

Krikščionybės atsiradimas ir Kryžiaus žygiai

Krikščionybės atsiradimas ir kryžiaus žygiai

Referatas
2008

Krikščionybė
Atsirado I amžiuje Palestinoje. Pavadinimas kilęs iš graikų kalbos žodžio – Christos, kuris reiškia pateptasis mesijas. Iš pradžių ji formavosi perimdama judėjų