Banko charakteristika

Turinys

Įvadas —————————————————————————————————– 3
Varėnos banko charakteristika ———————————————————————— 4
Dokumentų pavyzdžiai ————————————————–

dokumentu klasifikacija

Įvadas
Aplinka apibrėžiama kaip natūrali žmones supanti visuma (aplinka) ir natūralūs su ja susiję ištekliai. Aplinkosauginiai klausimai yra susiję su žmogaus veiklos įtaka supančiai visumai ir ištekliams. Aplinkosauginė politika – tai bet kokie vyriausybės prevenciniai veiksmai dėl žmonių neigiam