Darbo sauga. Referatas

  KAUNO KOLEGIJOS VADYBOS IR EKONOMIKOS FAKULTETO APSKAITOS IR FINANSŲ KATEDRA FINANSŲ STUDIJŲ PROGRAMA   REFERATAS Darbuotojų sauga ir sveikata. Nelaimingi atsitikimai darbe, profesinės ligos. Autorius : Vadovė : lekt. dr. Kaunas, 2017   TURINYS   1Nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų klasifikavimas 4 1.1Nelaimingi atsitikimai darbe 4 1.2Profesinė liga 7 2Būtini veiksmai, įvykus nelaimingam atsitikimui … Peržiūrėti…

Can Multilateral Environmental Agreements solve global environmental problems?

Student number 65000 Can Multilateral Environmental Agreements solve global environmental problems? If so, how and if not, why not? It is clearly known that the world is divided into two smaller parts. Developed and developing world or in other words, west and south. These two parts are in the same planet, but they are extremely … Peržiūrėti…

Biodyzelinas ir suslėgtos dujos

,,Suslėgtos dujos ir biodyzelino privalumai“ ĮVADAS…………………………………………………………………………………………3 Suslėgtos dujos 1.1 Plačiau…………………………………………………………………………………………………4 1.2 Suslėgtos gamtinės dujos Lietuvoje…………………………………………………………6 1.3 Ekologija………………………………………………………………………………………………7 1.4 Ekonomiškumas……………………………………………………………………………………8 1.5 CNG pritaikymas…………………………………………………………………………………..8 1.6 CNG naudotojų sunkumai…………………………………………………………………….10 Biodyzelino privalumai 2.1 Biodyzelino gamyba…………………………………………………………………………….11 2.2 Mišiniai ir garantijos varikliams…………………………………………………………….11 2.3 Ekonomika………………………………………………………………………………………….12 2.4 Aplinkosauga………………………………………………………………………………………13 Šaltiniai………………………………………………………………………………………..1 ĮVADAS Suslėgtų gamtinių ar naftos dujų pagrindinis komponentas yra metanas, kuris turi labai aukštą … Peržiūrėti…

APLINKOS MONITORINGAS IR FIZINĖ TARŠA KURSINIS PROJEKTAS

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS APLINKOS INŽINERIJOS FAKULTETAS APLINKOS APSAUGOS KATEDRA APLINKOS MONITORINGAS IR FIZINĖ TARŠA KURSINIS PROJEKTAS Mažeikių savivaldybės aplinkos monitoringo programa Atliko: Priėmė: doc. dr. R. Vilnius, 2016 TURINYS VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS 1 APLINKOS INŽINERIJOS FAKULTETAS 1 APLINKOS APSAUGOS KATEDRA 1 Mažeikių savivaldybės aplinkos monitoringo programa 1 Atliko: 1 Pagrindiniai uždaviniai: 3 1.1.5 … Peržiūrėti…

LUKOIL

ĮMONĖS „LUKOIL“ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ANALIZĖ 2012 metais „LUKOIL“ prisijungė prie projekto „Žaliasis ofisas“. Dalyvavimas šiame projekte yra indėlis užtikrinant energijos suvartojimui mažinti ir sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį [2]. 5 Aktualumas. „Lukoil“ degalinės šiandien – tai ne tik tepalų ar kuro parduotuvės. „Lukoil“ aktyviai plečia savo prekybos asortimentą. Šias degalines galima vadinti „mini prekybos … Peržiūrėti…

Rizikos vertinimas

ŽMOGAUS SAUGOS NAMŲ DARBO UŽDUOTIS Namų darbas PROFESINĖS RIZIKOS VERTINIMAS DARBO VIETOJE (Nurodyti įmonės pavadinimą, pareigas) (turinys) Įvadas. 1. Bendra tiriamojo objekto (įmonės) charakteristika: įmonės gyvavimo laikotarpis, veikla, naudojamos žaliavos, medžiagos, įranga, išleidžiama produkcija; kas įmonėje rūpinasi darbuotojų sauga ir sveikata – darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba, samdoma tarnyba, darbdavys; ar įkurtas įmonėje darbuotojų saugos … Peržiūrėti…

Biondikacijos

BIOINDIKACIJOS SAMPRATA BIOINDIKACIJA Bioindikacija: aplinkos poveikio biologiniams objektams ar sistemoms vertinimas pagal jų reakciją į poveikį. Bioindikacijoje taikomi: fitoindikaciniai, dendroindikaciniai, lichenoindikaciniai aplinkos būklės vertinimo metodai, biotestavimas. Metodai sudaro galimybę: tiesiogiai įvertinti ilgalaikį integruotą viso neigiamų veiksnių komplekso poveikį gyvajai gamtai; spręsti apie realų susidariusios ekologines situacijos pavojų žmogui. Bioindikatorius: jautrus biologinis objektas, pagal kurio reakcijas (fiziologines, … Peržiūrėti…

Elektrosauga

Žmogaus pažeidimo elektros srove pasekmės Žmogaus pažeidimo elektros srove pasekmės Žmogaus pažeidimo elektros srove pasekmės priklauso nuo daugelio faktorių: srovės dydžio, dažnio, srovės rūšies, varžos, srovės veikimo laiko, srovės kelio žmogaus organizme, žmogaus būsenos, aplinkos sąlygų, širdies darbo fazės. Tekėdama žmogaus kūnu, elektros srovė gali: Tekėdama žmogaus kūnu, elektros srovė gali: nudeginti, pažeisti organizmo audinius, … Peržiūrėti…

Darbo aplinkos vertinimas: kosmetologo darbo aplinka

Darbo aplinkos vertinimas: kosmetologo darbo aplinka Darbo tikslas: Įvertinti kosmetologo darbo aplinką. Uždaviniai: Įvardinti kosmetologų profesinėje veikloje pasitaikančius rizikos veiksnius. Stebėti kosmetologo darbo aplinką ir darbo judesių bei pozų būseną. Pagrindiniai ergonominiai rodikliai, į kuriuos turėtų atsižvelgti kiekvienas kosmetologas, yra: antropometriniai, fiziologiniai ir psichologiniai. Antropometrinis rodiklis reglamentuoja įrenginio / prietaiso, dirbančiojo kūno matmenų ir formų, … Peržiūrėti…

Ekologijos samprata, pagrindinės problemos, užduotys

Referatas Ekologijos samprata, pagrindinės problemos, užduotys Turinys Įvadas …………………………………………………………………………………………………………………….. 3 Ekologijos samprata ………………………………………………………………………………………………….4 Ekologiniai veiksniai veikiantys organizmus, bendrijas ir ekosistemas…………………….. 5 2.2.Ekologijos tyrimai ……………………………………………………………………………………………… 6 Pagrindinės ekologinės problemos …………………………………………………………………………….. 7 Pagrindinės užduotys, tikslai …………………………………………………………………………………….. 9 Išvados …………………………………………………………………………………………………………………. 11 Informacijos šaltiniai ……………………………………………………………………………………………… 12 Įvadas Ekologija – žodis dažnai girdimas mus supančioje visuomenėje. Tai mokslas apie tarpusavio … Peržiūrėti…