• Apysakoje Gyvenimas po klevu autorius parodo jau ūstantį kaimą, jo tragiką likimą. Raytojas nori pabudinti lietuvio sąmonę, suvokimą, kad tik pats mogus yra sau eimininkas. Tik mogus gali susikurti sau aplinką ir namus, kuriuose jam būtų malonu gyventi. R.Granauskas - tai raytojas emaitis, kuriam g

  2785 0
 • Lyrika neatskiriama nuo kuriančios asmenybės. Kaip gali būti eilės kitokios nei a pats? Net vaidindamas tu negali ieiti anapus savo galvos ribų, anapus savo nuotaikos ir likimo. Rato mogaus stiliun įeina visas mogus. Kūrėjo gyvenimas - neatskiriama paties meno dalis. Taip kalbėjo ir raė J.Aistis. Po

  1402 0
 • V.M.P. romanas "Altorių eėly" yra psichologinio pobūdio. Čia autorius nagrinėja mogaus asmeninės laisvės , kūrybos problemas. Jo pagrindinis veikėjas Liudas Vasaris ieko kelio į mogaus laisvę. Galima iskirti tris etapus, kuriuos Vasaris praėjo, iekodamas kelio į asmeninę laisvę. Pirmasis etap

  1146 0
 • Labai subtiliai vaiko pasaulį kuria atrijos Ragana savo kūryboje. Ji pieia pasaulį tokį, koks jis atrodo velgiant mao vaiko akimis. Novelėje Irkos tragedija atrijos Ragana rao apie maą septynerių metų mergaitę Irką, kuri, nors ir gyvena apsupta idealios buities, yra nelaiminga. Apysakoje Sen

  2120 0
 • Vaikystė - tai toks gyvenimo tarpsnis, kai mogus dar nesuvokia daugelio dalykų arba suvokia juos kitaip, nei būdamas suaugęs. Danai mane tiesiog nuteisdavo aminoji mano mamos frazė: Kai būsi mano metų... Bet, laikui bėgant, pradedu suvokti: vaikui sunku suprasti suaugusį, o suaugusiam neįmanom

  1045 0
 • Trakų pilies anras - eilėratis. Tai vienas inomiausių Maironio eilėračių. iame kūrinyje aktuali laiko tema. Pasak autoriaus laikas yra viską griaunantis ir naikinantis. Eilėračio nuotaika gana liūdna, nes kalbama apie laiko sugriautą pilį. Eilėratį sudaro penki eiaeiliai posmai. Jie vientisos, iba

  1326 0
 • Skaitydami Kristijono Donelaičio Metus, pastebime, kad nemaą kūrinio dalį sudaro Lauro, Selmo ir altyiaus Pričkaus pamokančios bei patariančios kalbos, kuriose, be abejonės, regime paties autoriaus pozicją. Todėl galime spręsti, kad vienas i Donelaičio tikslų buvo parodyti monėms, kaip reikia t

  7311 0
 • Balta drobulė Balta Tai spalva, simbolizuojanti pasidavimą ir susitaikymą. O drobulė? is audeklas artimas mogui, juo apgobtas mogus palieka gyvųjų pasaulį. Tad kas gi ta balta drobulė? Gal tai netekusio gyvenimo vilties mogaus atsidavimas mirčiai? O gal jo pasidavimas gyvenimo upės tėkmei? {minti

  1388 0
 • All Amenities are more or less essential in the city. But the most indispensable are sport centers, theatres and museums, clubs and discothques. First of all, city people need good and various sport centers. Living in a noisy and polluted environment we drain our bodies. Just doing sports after work

  1231 0
 • These days many young people move from countries to live in the cities. Why is it so? Maybe it is so that they dont have many possibilities to develop themselves. Country life is slow and boring so they choose city apart country, because all the science institutions are established in the cities. H

  1010 0