Meksikos ir JK ekonomika ir kelionė

VERSLO VADYBOS FAKULTETAS TARPTAUTINĖS EKONOMIKOS IR VADYBOS KATEDRA Referatas Meksikos ir JK ekonomikos palyginimas   Vilnius, 2017   TURINYS 1.Jungtinės Meksikos Valstijos 3 1.1. Bendra informacija apie šalį 3 1.2 Trumpa šalies istorija 4 1.3 Šalies ekonominė informacija 5 1.4 Kelionė į Meksiką 9 1.4.1 Kelionės išlaidos 13 2.Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė … Peržiūrėti…

APSKAITOS SKANDALAI. A.ZUOKO PROJEKTAI

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS TRANSPORTO INŽINERIJOS FAKULTETAS LOGISTIKOS IR TRANSPORTO VADYBOS KATEDRA APSKAITA IR AUDITAS KURSINIS DARBAS APSKAITOS SKANDALAI. A.ZUOKO PROJEKTAI Vilnius, 2015 Turinys Įvadas 3 2. Artūras Zuokas 4 3. Nacionalinis stadionas 7 4. Air Lituanica 14 5. Vilnius veža 20 6.„Transporto projektai“ 24 7.Oranžiniai dviračiai 25 8.Tramvajus 29 9.Snoras 32 10.Išvados 33 11.Literatūros … Peržiūrėti…

Maisto sauga ES

Turinys Įvadas 3 1. Įvairovė Europos Sąjungos maisto produktų rinkoje 3 2.1 Maisto ir pašarų teisės bendrieji tikslai: 4 2.3 Atsargumo principas 6 3. Išankstinio perspėjimo sistema 6 4. Atsekamumas ir rizikos valdymas 7 5. Teisės aktų įgyvendinimas ir kontrolė 7 6. Veiksmai atliekami Europos maisto saugos politikos srityje 7 6.1 Atsargumas ir mokslinės rekomendacijos … Peržiūrėti…

AB Linas agro group analizė

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS  ĮMONIŲ EKONOMIKOS IR VADYBOS KATEDRA EKONOMIKA 2 Kursinis darbas Vilnius 2016 TURINYS ĮVADAS. 3 1.AB „LINAS AGRO GROUP“APIBŪDINIMAS. 4 2.VERTIKALI IR HORIZONTALI BALANSO ANALIZĖ.. 5 3.AB „ LINAS AGRO GROUP “ PELNO (NUOSTOLIO) ANALIZĖ.. 15 4.RODIKIŲ ANALIZĖ.. 17 4.1.Pelningumo rodikliai 17 4.2.Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai 19 4.3.Likvidumo rodikliai 20 4.4.Finansinio sverto … Peržiūrėti…

DABARTIES EKONOMIKOS KELIAMOS PROBLEMOS IR DARNUS VYSTYMASIS

Dabarties ekonomikos keliamos problemos ir darnus vystymasis DABARTIES EKONOMIKOS KELIAMOS PROBLEMOS IR DARNUS VYSTYMASIS Makroekonomikos referatas Akademija, 2014 TURINYS ĮVADAS DABARTIES EKONOMIKOS KELIAMOS PROBLEMOS………………………………………….4 DARNUS VYSTYMASIS………………………………………………………………………………………….8 2.1. Lyčių lygybė ir jos svarba darniam vystymuisi………………………………………………………8 2.2. Ekonominio augimo poveikio aplinkai………………………………………………………………..12 IŠVADOS………………………………………………………………………………………………………………………………………..16 LITERATŪRA……………………………………………………………………………………………………………..18 ĮVADAS Pastaruoju metu dažnai keliamas klausimas, kodėl ekonomikos mokslas nepadeda numatyti krizių ir apsisaugoti … Peržiūrėti…

Tarptautinių verslo galimybių paieškos Vokietijos rinkoje

TURINYS ĮVADAS. 3 BENDROJI INFORMACIJA APIE VOKIETIJA.. 4 LIETUVOS IR VOKIETIJOS EKONOMINIAI SANTYKIAI. 6 2.1.       Pagrindinių ekonominių rodiklių lyginamoji analizė. 6 2.2.       Verslo aplinkos analizė. 9 VERSLO PLĖTROS GALIMYBĖS. 10 IŠVADOS. 15 LITERATŪRA.. 1 ĮVADAS Lietuva jau kaip 25 metus yra nepriklausoma valstybė. Tiek daug laiko praėjo, mūsų šalies rinka po truputį auga. Nors ir … Peržiūrėti…

UAB „X“ ĮMONĖS FINANSINIŲ REZULTATŲ ANALIZĖ

KAUNO KOLEGIJOS VADYBOS IR EKONOMIKOS FAKULTETO APSKAITOS IR FINANSŲ KATEDRA FINANSŲ STUDIJŲ PROGRAMA UAB „X“ ĮMONĖS FINANSINIŲ REZULTATŲ ANALIZĖ Kursinis darbas Kaunas, 2015 TURINYS LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS 5 ĮVADAS 6 1.finansinių rezultatų analizė teoriniu aspektu 7 1.1. Finansinių rezultatų analizės samprata 7 1.2. Finansinės analizės šaltiniai ir metodai 10 2.1. UAB „X“ įmonės charakteristika … Peržiūrėti…

Makroekonomika – Valstybės skola

ĮVADAS Šiuo metu ekonomistai laikosi nuostatos, kad valstybės skolinimasis yra neišvengiamas ir tikrai nesmerktinas ūkio plėtros reiškinys. Valstybiniam sektoriui skolinantis šalies viduje ir užsienyje tarp šalių perskirstomi kapitalo ištekliai. Ekonomikos teorijoje teigiama, kad Valstybinio sektoriaus skolinimasis gali paskatinti ekonomikos augimą. Tačiau visada yra rizika, kad dėl per didelio naudojimosi kreditais, ypač užsienio, gali atsirasti tokie … Peržiūrėti…

Trumpalaikio turto valdymas X įmonėje

ĮVADAS Kursinio darbo objektas –išnagrinėti trumpalaikio turto valdymą UAB”Sanistal”. Trumpalaikiam turtui priskiriamas per vieną ataskaitinį laikotarpį pajamoms uždirbti sunaudojamas turtas. Turtas trumpalaikiu (kaip ir ilgalaikiu) laikomas ne kalendorine, bet ekonomine prasme. Turto priskyrimą trumpalaikiam ar ilgalaikiam lemia ne tiek šio turto pobūdis, kiek įmonės veiklos aplinkybės. Taigi turtas skirstomas į trumpalaikį ir ilgalaikį pagal jo … Peržiūrėti…

Ekonomikos pusiausvyra

TURINYS TURINYS 1 ĮVADAS 2 1.VISUMINĖ PAKLAUSA IR VISUMINĖ PASLIŪLA 3 1.1 Visuminė paklausa 3 Visuminę paklausą lemiantys veiksniai: 4 1.3 Visuminė pasiūla 5 2.Pusiausvyra visiško užimtumo sąlygomis 5 4. Klasikinis požiūris 11 3.2 Makroekonominės pusiausvyros sąlyga……………………………………………………………………………………9 4. Klasikinis požiūris………………………………………………………………………………………………………………..11 5. Keinsistinis požiūris……………………………………………………………………………………………………………..12 6.Visuminių išlaidų funkcija ir ekonomikos pusiausvyra………………………………………………………………13 6.1 Vartojimo funkcija………………………………………………………………………………………………………………14 7. Dauginamasis poveikis … Peržiūrėti…