Ekonomikos teorija ir tikslai

Ekonomikos teorija ir tikslai 1.Ekonomika ir ekonomikos teorija 2.Ekonomikos teorijos pagrindinės sąvokos 3.Mikroekonomika ir makroekonomika 4.Ekonomikos realybė ir ekonomikos teorija. Mokslo metodai ir jų ypatybės 5.Pozityvinė ir normatyvinė teorija 6.Ekonomikos politika ir jos tikslai 1. Ekonomika ir ekonomikos teorija Ekonomika – (gr. “oikos” – būstas, ūkis; “nomos” – valdymo, tvarkymo menas) Žodis “ekonomika” priklausomai nuo … Peržiūrėti…

Šiuolaikinė ekonomikos teorija

ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETO EKONOMIKOS KATEDRA ŠIUOLAIKINĖ EKONOMIKOS TEORIJA, JOS TYRIMO OBJEKTAS IR METODAI Mikroekonomikos referatas Darbą atliko: . Akademija, 2016 TURINYS ĮVADAS…………………………………………………………………………………………………………………….. 3 ŠIUOLAIKINĖ EKONOMIKOS TEORIJA………………………………………………………………………. 4 MIKROEKONOMIKA IR MAKROEKONOMIKA…………………………………………………………… 7 ŠIUOLAIKINĖS EKONOMIKOS TEORIJOS OBJEKTAS…………………………………………………… 9 EKONOMIKOS TEORIJOS TYRIMO METODAI…………………………………………………………. 10 IŠVADOS…………………………………………………………………………………………………………………. 16 NAUDOTOS LITERATŪROS ŠALTINIAI………………………………………………………………………… 18 ĮVADAS Temos naujumas ir … Peržiūrėti…

Makroekonomika – Valstybės skola

ĮVADAS Šiuo metu ekonomistai laikosi nuostatos, kad valstybės skolinimasis yra neišvengiamas ir tikrai nesmerktinas ūkio plėtros reiškinys. Valstybiniam sektoriui skolinantis šalies viduje ir užsienyje tarp šalių perskirstomi kapitalo ištekliai. Ekonomikos teorijoje teigiama, kad Valstybinio sektoriaus skolinimasis gali paskatinti ekonomikos augimą. Tačiau visada yra rizika, kad dėl per didelio naudojimosi kreditais, ypač užsienio, gali atsirasti tokie … Peržiūrėti…

Ekonomikos pusiausvyra

TURINYS TURINYS 1 ĮVADAS 2 1.VISUMINĖ PAKLAUSA IR VISUMINĖ PASLIŪLA 3 1.1 Visuminė paklausa 3 Visuminę paklausą lemiantys veiksniai: 4 1.3 Visuminė pasiūla 5 2.Pusiausvyra visiško užimtumo sąlygomis 5 4. Klasikinis požiūris 11 3.2 Makroekonominės pusiausvyros sąlyga……………………………………………………………………………………9 4. Klasikinis požiūris………………………………………………………………………………………………………………..11 5. Keinsistinis požiūris……………………………………………………………………………………………………………..12 6.Visuminių išlaidų funkcija ir ekonomikos pusiausvyra………………………………………………………………13 6.1 Vartojimo funkcija………………………………………………………………………………………………………………14 7. Dauginamasis poveikis … Peržiūrėti…