Klaipėdos krašto pinigų atsiradimas

VILNIAUS KOLEGIJA EKONOMIKOS FAKULTETAS Bankininkystės katedra Nuolatinių studijų skyriaus I kurso BN16B gr. studentas KLAIPĖDOS KRAŠTO PINIGAI Kredito ir bankų projektinis darbas Darbo vadovas: Įvertinimas Vilnius 2017 TURINYS ĮVADAS 3 Klaipėdos krašto pinigų atsiradimas 4 Memelio markės išlikusios iki šių laikų 5 Klaipėdos krašto pinigai 6 APKLAUSA 6 Apklausos analizė 8 Apklausos rezultatų grafinis vaizdavimas … Peržiūrėti…

Ekonomikos teorija ir tikslai

Ekonomikos teorija ir tikslai 1.Ekonomika ir ekonomikos teorija 2.Ekonomikos teorijos pagrindinės sąvokos 3.Mikroekonomika ir makroekonomika 4.Ekonomikos realybė ir ekonomikos teorija. Mokslo metodai ir jų ypatybės 5.Pozityvinė ir normatyvinė teorija 6.Ekonomikos politika ir jos tikslai 1. Ekonomika ir ekonomikos teorija Ekonomika – (gr. “oikos” – būstas, ūkis; “nomos” – valdymo, tvarkymo menas) Žodis “ekonomika” priklausomai nuo … Peržiūrėti…

Mokesčių teisė

Paulauskas. Mokesčių administravimas ir mokestiniai ginčai. 2009 m. Mokesčių administravimo samprata. 2009-09-08 Mokesčių administravimo tikslas. Pareiga mokėti mok yra konstitucijoj, nustato, kad mokesčiai yra biudžeto pajamų formavimo šaltinis. Pats mokestis – privalomas neatlygintginis atitinkamo dydžio mokėjimas i valst ar sav biudžetus. Tiklsas gauti pajamų valstybės f-cijoms vykdyti, visuomenės ir valstybės viešiesiems poreikiams vykdyti, reguliuojami socialiniai … Peržiūrėti…

Globalizacija ir Lietuvos ekonominė politika

Globalizacija ir Lietuvos ekonominė politika Globalizacija ir Lietuvos ekonominė politika Vykintas Pugačiauskas, Įvadas Nėra didelių nesutarimų, kad globalizacija yra fundamentalus procesas, keičiantis pasaulio politikos, ekonomikos ir visuomenių struktūrą. Kita vertus, šio žodžio vartojimas tebelieka iki galo neaiškus, ir dažnai „globalizacija“ yra veikiau klišė, negu griežtai apibrėžtas terminas. Pradėtas vartoti penktojo dešimtmečio viduryje1, žodis „globalizacija“ naudojamas … Peržiūrėti…

Verslo planas

VERSLO PLANAS ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETAS bakalauro studijos UAB ,,MAGIC BUS” VERSLO PLANAS I kurso studentai: Laurynas Vaitelis-30% Romena Urbonaitė- 10% Neringa Novikevičiūtė-20% Viktorija Kazakova-20% Rūta Pupelytė- 20% 2007-12-07 Dėstytojas: J.Gavėnas 2007, Vilnius TURINYS Santrauka 2 Įmonės pristatymas 3 Paslaugos 3 Marketingo planas 4 Valdymo ir organizacinė struktūra 5 Rinka ir konkurencija 6 Rizikos … Peržiūrėti…

Monopolija

TURINYS Įvadas……………………………………………………………………………………………………………………………3 Monopolijos rinkos apibūdinimas …………………………………………………………………..4 1.1. Monopolinės rinkos esmė ir pagrindiniai bruožai………………………………………………………4 1.2. Monopolijų rūšys ir formos…………………………………………………………………………………….6 1.3. Įėjimo į monopoliją kliūtys ……………………………………………………………………………………7 Monopolinės kainos ir pelnas. Ekonominiai ir socialiniai monopolijos padariniai…………………………………………………………………………………………………………………….9 Antimonopolines valstybės politika……………………………………………………………10 Išvados………………………………………………………………………………………………………………………..13 Literatūros sąrašas………………………………………………………………………………………………14 Įvadas Monopolija yra tokia rinkos struktūra, kai kurioje nors pramonės arba paslaugų šakoje yra vienintelis prekių … Peržiūrėti…

MOKĖJIMO KORTELIŲ RŪŠYS, JŲ PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI

KAUNO KOLEGIJOS VADYBOS IR EKONOMIKOS FAKULTETO APSKAITOS IR FINANSŲ KATEDRA FINANSŲ STUDIJŲ PROGRAMA MOKĖJIMO KORTELIŲ RŪŠYS, JŲ PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI Bankininkystės pagrindų savarankiškas darbas Autorės: Vadovė: Kaunas, 2016 TURINYS ĮVADAS 3 1.Mokėjimo kortelių rūšių teorinis pagrindimas 4 1.1.Komerciniai bankai ir jų teikiamos paslaugos 4 1.2.Mokėjimo kortelių atsiradimas ir paplitimas 5 1.3.Mokėjimo kortelės ir jų rūšys … Peržiūrėti…

Belgijos mokesčių sistema

EUROPOS SĄJUNGOS NARĖS BELGIJOS MOKESČIŲ SISTEMA RAŠTO DARBAS Klaipėda, 2016 TURINYS ĮVADAS 3 BELGIJOS BENDRA INFORMACIJA 4 Gyventojai 4 BELGIJOS MOKESČIŲ SISTEMA 4 PVM Belgijoje 5 Korporacinis mokestis 6 Akcinio kapitalo mokestis 7 Personalinis pajamų mokestis 7 Turto mokestis 7 Vartojimo mokesčiai 7 Kiti mokesčiai 7 Belgijos valstybės skola 10 BELGIJOS PAGRINDINĖS FINANSŲ STRUKTŪROS PROBLEMOS … Peržiūrėti…

Infliacija

KAUNO KOLEGIJA VADYBOS IR INŽINERIJOS FAKULTETAS VADYBOS IR FINANSŲ KATEDRA I KURSAS, NUOLATINĖS STUDIJOS ADMINISTRAVIMAS RINKOS TRŪKUMAI BEI JOS VALSTYBINIS REGULIAVIMAS Referatas Tikrino Lektorė Rima Slavinskienė KAUNAS, 2017 TURINYS ĮVADAS 3 1. INFLIACIJOS FORMOS IR ETAPAI 4 1.1 Infliacijos formos 4 1.2 Infliacijos skaičiavimo metodika 5 2. INFLIACIJOS PRIEŽASTYS 8 3. INFLIACIJOS PADARINIAI 10 3.1 … Peržiūrėti…

Šiuolaikinė ekonomikos teorija

ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETO EKONOMIKOS KATEDRA ŠIUOLAIKINĖ EKONOMIKOS TEORIJA, JOS TYRIMO OBJEKTAS IR METODAI Mikroekonomikos referatas Darbą atliko: . Akademija, 2016 TURINYS ĮVADAS…………………………………………………………………………………………………………………….. 3 ŠIUOLAIKINĖ EKONOMIKOS TEORIJA………………………………………………………………………. 4 MIKROEKONOMIKA IR MAKROEKONOMIKA…………………………………………………………… 7 ŠIUOLAIKINĖS EKONOMIKOS TEORIJOS OBJEKTAS…………………………………………………… 9 EKONOMIKOS TEORIJOS TYRIMO METODAI…………………………………………………………. 10 IŠVADOS…………………………………………………………………………………………………………………. 16 NAUDOTOS LITERATŪROS ŠALTINIAI………………………………………………………………………… 18 ĮVADAS Temos naujumas ir … Peržiūrėti…