Įmonės verslo plėtros galimybės

Taikomojo tyrimo tema: UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,KAŠTONŲ BULVARAS“ VERSLO PLĖTROS GALIMYBĖS Taikomųjų tyrimų organizavimo projektinis darbas Vilnius 2015 TURINYS 2 ĮVADAS 3 1.ĮMONĖS PRISTATYMAS 4 2.TIRIAMOJO DARBO PROBLEMA, GALIMA HIPOTEZĖ, TYRIMO DIZAINAS (TYRIMO OBJEKTAS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI) 5 3. DUOMENŲ RINKIMO IR ANALIZĖS METODAI 6 2.1 INTERVIU METODAS 9 IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 11 LITERATŪRA 12 PRIEDAI … Peržiūrėti…

Tarptautinių verslo galimybių paieškos Vokietijos rinkoje

TURINYS ĮVADAS. 3 BENDROJI INFORMACIJA APIE VOKIETIJA.. 4 LIETUVOS IR VOKIETIJOS EKONOMINIAI SANTYKIAI. 6 2.1.       Pagrindinių ekonominių rodiklių lyginamoji analizė. 6 2.2.       Verslo aplinkos analizė. 9 VERSLO PLĖTROS GALIMYBĖS. 10 IŠVADOS. 15 LITERATŪRA.. 1 ĮVADAS Lietuva jau kaip 25 metus yra nepriklausoma valstybė. Tiek daug laiko praėjo, mūsų šalies rinka po truputį auga. Nors ir … Peržiūrėti…