Ekonomikos pusiausvyra

TURINYS TURINYS 1 ĮVADAS 2 1.VISUMINĖ PAKLAUSA IR VISUMINĖ PASLIŪLA 3 1.1 Visuminė paklausa 3 Visuminę paklausą lemiantys veiksniai: 4 1.3 Visuminė pasiūla 5 2.Pusiausvyra visiško užimtumo sąlygomis 5 4. Klasikinis požiūris 11 3.2 Makroekonominės pusiausvyros sąlyga……………………………………………………………………………………9 4. Klasikinis požiūris………………………………………………………………………………………………………………..11 5. Keinsistinis požiūris……………………………………………………………………………………………………………..12 6.Visuminių išlaidų funkcija ir ekonomikos pusiausvyra………………………………………………………………13 6.1 Vartojimo funkcija………………………………………………………………………………………………………………14 7. Dauginamasis poveikis … Peržiūrėti…

Atostogų planavimas

Visi atsakymai tiems, kurie planuoja savo atostogas – kur važiuoti, kada važiuoti, ką veikti per atostogas, su kuo keliauti ir kokiems netikėtumams pasiruošti?

Ką veikti?

Noriu pateikti vieną istoriją. Nežinau, ji išgalvota ar ne, bet smagi ir priverčia pakrutinti smegenis – veiklos pilna, tik kartais mes aptingstame jos ieškoti.