Praktikos ataskaita

Turinys 2 ĮVADAS 3 VERSLO ĮMONĖS PRISTATYMAS 4 1.Bendra informacija apie įmonę 4 2.Įmonės veiklos ypatybės 5 3.Organizacinė struktūra 6 PRAKTINIO DARBO ĮMONĖJE APRAŠYMAS 8 I.Dinaminė balanso analizė 9 IV.EBIDA Pelningumo koeficientas 14 PRIEDAI 23 ĮVADAS Praktiką atlikau Uždarojoje akcinėje bendrovėje „X“. Šią įmonę pasirinkau, nes ji užsiima tarptautiniu krovinių gabenimu. Man buvo įdomu sužinoti … Peržiūrėti…

Monopolija

TURINYS Įvadas……………………………………………………………………………………………………………………………3 Monopolijos rinkos apibūdinimas …………………………………………………………………..4 1.1. Monopolinės rinkos esmė ir pagrindiniai bruožai………………………………………………………4 1.2. Monopolijų rūšys ir formos…………………………………………………………………………………….6 1.3. Įėjimo į monopoliją kliūtys ……………………………………………………………………………………7 Monopolinės kainos ir pelnas. Ekonominiai ir socialiniai monopolijos padariniai…………………………………………………………………………………………………………………….9 Antimonopolines valstybės politika……………………………………………………………10 Išvados………………………………………………………………………………………………………………………..13 Literatūros sąrašas………………………………………………………………………………………………14 Įvadas Monopolija yra tokia rinkos struktūra, kai kurioje nors pramonės arba paslaugų šakoje yra vienintelis prekių … Peržiūrėti…

MOKĖJIMO KORTELIŲ RŪŠYS, JŲ PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI

KAUNO KOLEGIJOS VADYBOS IR EKONOMIKOS FAKULTETO APSKAITOS IR FINANSŲ KATEDRA FINANSŲ STUDIJŲ PROGRAMA MOKĖJIMO KORTELIŲ RŪŠYS, JŲ PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI Bankininkystės pagrindų savarankiškas darbas Autorės: Vadovė: Kaunas, 2016 TURINYS ĮVADAS 3 1.Mokėjimo kortelių rūšių teorinis pagrindimas 4 1.1.Komerciniai bankai ir jų teikiamos paslaugos 4 1.2.Mokėjimo kortelių atsiradimas ir paplitimas 5 1.3.Mokėjimo kortelės ir jų rūšys … Peržiūrėti…

LR Sveikatos ministerijos programos “Nacionalinė vaistų politika” įgyvendinimo analizė

TURINYS ĮVADAS 2 1.LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS VYKDOMOS VEIKLOS CHARAKTERISTIKA 3 2.LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS PROGRAMOS „NACIONALINĖ VAISTŲ POLITIKA“ ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 5 3.Apibendrinant galima teigti, kad bendrai Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas nacionalinei vaistų politikos programai finansuoti planuoja kasmet skirti po 2314 tūkst. eurų, iš kurių 1508 tūkst. eurų skirti darbo užmokesčiui. Daugiausia asignavimų … Peržiūrėti…

Infliacija

KAUNO KOLEGIJA VADYBOS IR INŽINERIJOS FAKULTETAS VADYBOS IR FINANSŲ KATEDRA I KURSAS, NUOLATINĖS STUDIJOS ADMINISTRAVIMAS RINKOS TRŪKUMAI BEI JOS VALSTYBINIS REGULIAVIMAS Referatas Tikrino Lektorė Rima Slavinskienė KAUNAS, 2017 TURINYS ĮVADAS 3 1. INFLIACIJOS FORMOS IR ETAPAI 4 1.1 Infliacijos formos 4 1.2 Infliacijos skaičiavimo metodika 5 2. INFLIACIJOS PRIEŽASTYS 8 3. INFLIACIJOS PADARINIAI 10 3.1 … Peržiūrėti…

AB Linas agro group analizė

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS  ĮMONIŲ EKONOMIKOS IR VADYBOS KATEDRA EKONOMIKA 2 Kursinis darbas Vilnius 2016 TURINYS ĮVADAS. 3 1.AB „LINAS AGRO GROUP“APIBŪDINIMAS. 4 2.VERTIKALI IR HORIZONTALI BALANSO ANALIZĖ.. 5 3.AB „ LINAS AGRO GROUP “ PELNO (NUOSTOLIO) ANALIZĖ.. 15 4.RODIKIŲ ANALIZĖ.. 17 4.1.Pelningumo rodikliai 17 4.2.Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai 19 4.3.Likvidumo rodikliai 20 4.4.Finansinio sverto … Peržiūrėti…

UAB „X“ ĮMONĖS FINANSINIŲ REZULTATŲ ANALIZĖ

KAUNO KOLEGIJOS VADYBOS IR EKONOMIKOS FAKULTETO APSKAITOS IR FINANSŲ KATEDRA FINANSŲ STUDIJŲ PROGRAMA UAB „X“ ĮMONĖS FINANSINIŲ REZULTATŲ ANALIZĖ Kursinis darbas Kaunas, 2015 TURINYS LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS 5 ĮVADAS 6 1.finansinių rezultatų analizė teoriniu aspektu 7 1.1. Finansinių rezultatų analizės samprata 7 1.2. Finansinės analizės šaltiniai ir metodai 10 2.1. UAB „X“ įmonės charakteristika … Peržiūrėti…

Dėmesio! Konkursas – 91 būdas papildomai uždirbti!

Kokursas baigėsi. Dabar metas idėjas taupyti ir papildomai užsidirbti ne tik generuoti, bet ir realizuoti. Sėkmės!