Ekonomikos pusiausvyra

TURINYS TURINYS 1 ĮVADAS 2 1.VISUMINĖ PAKLAUSA IR VISUMINĖ PASLIŪLA 3 1.1 Visuminė paklausa 3 Visuminę paklausą lemiantys veiksniai: 4 1.3 Visuminė pasiūla 5 2.Pusiausvyra visiško užimtumo sąlygomis 5 4. Klasikinis požiūris 11 3.2 Makroekonominės pusiausvyros sąlyga……………………………………………………………………………………9 4. Klasikinis požiūris………………………………………………………………………………………………………………..11 5. Keinsistinis požiūris……………………………………………………………………………………………………………..12 6.Visuminių išlaidų funkcija ir ekonomikos pusiausvyra………………………………………………………………13 6.1 Vartojimo funkcija………………………………………………………………………………………………………………14 7. Dauginamasis poveikis … Peržiūrėti…