Tarptautinių verslo galimybių paieškos Vokietijos rinkoje

TURINYS ĮVADAS. 3 BENDROJI INFORMACIJA APIE VOKIETIJA.. 4 LIETUVOS IR VOKIETIJOS EKONOMINIAI SANTYKIAI. 6 2.1.       Pagrindinių ekonominių rodiklių lyginamoji analizė. 6 2.2.       Verslo aplinkos analizė. 9 VERSLO PLĖTROS GALIMYBĖS. 10 IŠVADOS. 15 LITERATŪRA.. 1 ĮVADAS Lietuva jau kaip 25 metus yra nepriklausoma valstybė. Tiek daug laiko praėjo, mūsų šalies rinka po truputį auga. Nors ir … Peržiūrėti…