Tarptautinių verslo galimybių paieškos Vokietijos rinkoje

TURINYS ĮVADAS. 3 BENDROJI INFORMACIJA APIE VOKIETIJA.. 4 LIETUVOS IR VOKIETIJOS EKONOMINIAI SANTYKIAI. 6 2.1.       Pagrindinių ekonominių rodiklių lyginamoji analizė. 6 2.2.       Verslo aplinkos analizė. 9 VERSLO PLĖTROS GALIMYBĖS. 10 IŠVADOS. 15 LITERATŪRA.. 1 ĮVADAS Lietuva jau kaip 25 metus yra nepriklausoma valstybė. Tiek daug laiko praėjo, mūsų šalies rinka po truputį auga. Nors ir … Read more Tarptautinių verslo galimybių paieškos Vokietijos rinkoje

Lyderystės atvejis. A. Sabonis

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS Referatas „Lyderystės atvejo pristatymas“ Darbą atliko: Greta Okmianskaitė Darbą vertino: Doc. dr. G Cibulskas Kaunas, 2011m. Turinys Įvadas…………………………3 1. Arvydo Sabonio organizacijos pristatymas……………………….4 2. A.Sabonio kaip asmenybės pristatymas…………………………5 3. Teorinė tiriamojo lyderio apžvalga…………………………6 4. Tyrimo aprašymas…………………………7 5. Tyrimo duomenų analizė…………………………8-10 Išvados…………………………11 Literatūros sąrašas…………………………12 Įvadas „Lyderystė suvokiama kaip reiškinys, kurio … Read more Lyderystės atvejis. A. Sabonis

Įmonės vadovo darbo stiliaus analizė

KLAIPĖDOS VALSTYBINĖ KOLEGIJA SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS LOGISTIKOS IR ADMINISTRAVIMO KATEDRA Studijų programa: FINANSAI „X“ ĮMONĖS VADOVO DARBO STILIAUS ANALIZĖ Vadybos kursinis darbas Darbą atliko: F12-1 gr. stud. Audrius Vitkus….. Darbo vadovas : Lekt. Jurgita Paužuolienė ….. 2013 __ Klaipėda, 2013 KURSINIO DARBO VERTINIMAS Studentės…………………………Grupė…. Data………………………… Vertinimo kriterijai / balai 1 2 3 4 5 6 … Read more Įmonės vadovo darbo stiliaus analizė

ORGANIZACIJA, KURIOJE NORĖTUME DIRBTI

Kauno technologijos universitetas   Ekonomikos ir verslo fakultetas Vadybos katedra Vadyba ORGANIZACIJA, KURIOJE NORĖTUME DIRBTI Atliko: Tikrino: 2015, Kaunas TURINYS   TURINYS 2 1. ORGANIZACIJOS IDĖJOS GENERAVIMAS 2 1.1. Organizacijos idėjų pristatymas 2 1.2. Organizacijos idėjų palyginimas ir atranka 4 1.3. Atrinktos organizacijos idėjos charakteristika 7 1.4. Poreikių, kuriuos verslo kūrėjai siekia patenkinti, aprašymas 7 … Read more ORGANIZACIJA, KURIOJE NORĖTUME DIRBTI

Konfliktų valdymas

KONFLIKTŲ VALDYMAS REFERATAS VILNIUS, 2015 TURINYS ĮVADAS…………………………31.KONFLIKTAI JŲ TIPAI IR PRIEŽASTYS……………….41.1.Konflikto esmė…………………………41.2.Konfliktų tipai…………………………5 1.3.Konfliktų priežastys…………………………52.KONFLIKTŲ VALDYMAS IR STRATEGIJOS……………..7 2.1 Konfliktų prevencija…………………………72.2.Konfliktų valdymas…………………………82.3.Sprendimo būdai…………………………102.4.Konfliktų valdymo strategijos…………………….112.5.Konfliktų pasekmės…………………………17IŠVADOS…………………………18LITERATŪRA…………………………19 ĮVADAS Kas gi yra konfliktas? Konfliktas – tai maždaug vienodo stiprumo, bet priešingos krypties jėgų sąveika, tai nesuderinamų motyvų, interesų, nuomonių, nuotaikų susidūrimas. Konfliktas visada sukelia stiprius emocinius išgyvenimus.(Psichologija … Read more Konfliktų valdymas

Verslo planas

VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS Atviros virtuves restoranas „3P – Pasinik patiekalą pats“ Verslo planas Vilnius, 2015 m. Turinys Verslo plano santrauka…………………………3 Verslo projekto aprašymas…………………………4 2.1. Idėja…………………………4 2.2. Verslo srities aprašymas: tikslas, misija, vizija…………………..5 2.3. Produkto aprašymas…………………………5 Rinkodara…………………………6 3.1. PEST analizė. …………………………6 3.2. Rinkos dalies išskyrimas …………………………14 3.3. Konkurentų analizė …………………………19 3.4. Rinkodaros strategija: kainų … Read more Verslo planas

swedbank banko veiklos tyrimas ir analize

Turinys 2.”Swedbank” vieta ir reikšmė sektoriuje 4 4. Konkurencinės aplinkos analizė 8 5. Besitęsiančios Europos skolų krizės įtaka. Kaip šią instituciją paveikė Europos problemos 2010-2011 metais 10 7.SSGG analizė 12 LITERATŪROS SĄRAŠAS 14 Įvadas Bankas – institucija, kurios pagrindinė funkcija teikti finansines paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims. Šiuolaikinis bankas – įstaiga, turinti licenciją, leidžiančią teikti … Read more swedbank banko veiklos tyrimas ir analize

Praktikos ataskaita

VILNIAUS VERSLO KOLEGIJA EKONOMIKOS IR VERSLO VADYBOS KATEDRA SVETINGUMO IR RENGINIŲ INDUSTRIJOS STUDIJŲ PROGRAMA 13-SPI-NL grupė Praktikos Menų fabrike ,,Loftas“ ataskaita Studentas/ ė ___________ ___________Deividas Verbickas___________ (parašas) (vardas, pavardė) VVK praktikos vadovas/ė ___________ ________Lekt. __________(parašas) (Kolegijos praktikos vadovo mokslinis laipsnis, mokslopedagoginis vardas, vardas, pavardė) Vilnius, 2015 Turinys Įvadas 3 1.Menų fabriko loftas klientų segmentai 5 … Read more Praktikos ataskaita

Marketingo veikla AB “Lietuvos draudimas”

santrauka Studijų programa Verslo vadyba   Kursinis darbas Marketingo veikla AB „Lietuvos draudimas“ Darbo vadovė Marijampolės kolegija Verslo ir technologijų fakultetas Verslo ir vadybos katedra 2014-03-15  Darbo aktualumas -marketingo priemonių naudojimas yra būtinas kiekvienai verslo įmonei, norint sėkmingai realizuoti savo, kaip pilnavertės rinkos dalyvės, tikslus ir ambicijas. Būtent efektyvios marketingo priemonės didina paslaugų konkurencingumą ir … Read more Marketingo veikla AB “Lietuvos draudimas”

Visagino knygų namai

  UAB Visagino knygų namai (projektas)   2015-11-04 UAB VISAGINO KNYGŲ NAMAI (projektas) UAB “Visagino knygų namai” tai universalus literatūros platinimo bei švietimo centras. Tai trijų aukštų, 1500 kv. m ploto rūmai, pastatyti miesto centre.   Įmonė įsteigta vykdyti šią veiklą: Prekyba Lietuvos ir kitų šalių periodine ir neperiodine literatūra. Skaitykla-kavinė. Knygų nuoma (privati biblioteka). … Read more Visagino knygų namai