UAB „ME Transportas“ veiklos gerinimo galimybės techninių priemonių pagalba

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS TRANSPORTO INŽINERIJOS FAKULTETAS LOGISTIKOS IR TRANSPORTO VADYBOS KATEDRA UAB „ME Transportas“ veiklos gerinimo galimybės techninių priemonių pagalba Kompleksinis projektas Vilnius, 2015 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Logistikos ir transporto vadybos katedra Kompleksinis projektas „Transporto įmonių plėtra“ Darbo užduotis: Trumpai aprašyti įmonės veiklos sritį, analizės rezultatų pagrindu įvardinti nagrinėjamą problemą (siejant su baigiamojo … Peržiūrėti…

Įmonės verslo plėtros galimybės

Taikomojo tyrimo tema: UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,KAŠTONŲ BULVARAS“ VERSLO PLĖTROS GALIMYBĖS Taikomųjų tyrimų organizavimo projektinis darbas Vilnius 2015 TURINYS 2 ĮVADAS 3 1.ĮMONĖS PRISTATYMAS 4 2.TIRIAMOJO DARBO PROBLEMA, GALIMA HIPOTEZĖ, TYRIMO DIZAINAS (TYRIMO OBJEKTAS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI) 5 3. DUOMENŲ RINKIMO IR ANALIZĖS METODAI 6 2.1 INTERVIU METODAS 9 IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 11 LITERATŪRA 12 PRIEDAI … Peržiūrėti…

DRAUDĖJAS KAIP DRAUDIMO SUTARTIES ŠALIS

TARPTAUTINĖ TEISĖS IR VERSLO AUKŠTOJI MOKYKLA ĮVADAS Temos aktualumas. Draudimas tiek ekonominiu, tiek ir socialiniu požiūriu yra būtina valstybės vystimosi ir klestėjimo sąlyga. Būtent draudimas padeda sukurti saugią aplinką gyventojams bei vietiniams ir užsienio investuotojams. Draudimo uždavinys – draudikų ir draudėjų finansinio stabilumo užtikrinimas, kuris vykdomas mobilizuojant ir persiskirstant pinigines lėšas. Temos aktualumą sąlygoja ir … Peržiūrėti…

Plaučių vėžiu sergančių pacientų sveikatos valdymas

ŠIAULIŲ VALSTYBINĖ KOLEGIJA SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FAKULTETAS BIOMEDICINOS MOKSLŲ KATEDRA   Bendrosios praktikos slaugos studijų programa Nuolatinės studijos PLAUČIŲ VĖŽIU SERGANČIŲ PACIENTŲ SVEIKATOS VALDYMAS NUO SLAUGOS NAMUOSE IKI SLAUGOS STACIONARE BAIGIAMASIS DARBAS   Šiauliai, 2014 Turinys Įvadas 2 1.Plaučių vėžio etiologija ir paplitimas 4 2.Plaučių vėžio simptomai 6 3.Sergančiųjų plaučių vėžiu slaugos ypatumai 8 3.1 Slaugytojo … Peržiūrėti…

pacientų sveikatos valdymas

ŠIAULIŲ VALSTYBINĖ KOLEGIJA SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FAKULTETAS BIOMEDICINOS MOKSLŲ KATEDRA Bendrosios praktikos slaugos studijų programa Nuolatinės studijos PLAUČIŲ VĖŽIU SERGANČIŲ PACIENTŲ SVEIKATOS VALDYMAS NUO SLAUGOS NAMUOSE IKI SLAUGOS STACIONARE BAIGIAMASIS DARBAS Darbo vadovė: doc. dr. V. Gerikienė   P a t v i r t i n u, kad šis baigiamasis darbas yra mano o r … Peržiūrėti…

UAB „MDK LOGISTIKA“ VEIKLOS PLĖTROS GALIMYBĖS

PROJEKTINĖ DALIS PROJEKTINĖ DALIS UAB „MDK Logistika“ veiklos plėtros galimybės 3.1. Įmonės veiklos strategijos formavimas, trumpalaikės ir vidutinės trukmės planavimas Analitinėje dalyje atlikta įmonės finansinė ir duomenų analizė pobūdį, kad įmonė savo veiklą šiuo metu vykdo sėkmingai ir gali vykdyti toliau. Visi rodikliai buvo geri arba bent jau patenkinami, kad įmonė galėtų plėsti savo veiklą. … Peržiūrėti…