Vadovavimas

Vadovavimas yra viena svarbiausių vadovo funkcijų, susijusių su tarpasmeniniais valdymo aspektais, padedanti pavaldiniams suprasti įmonės tikslus ir skatinanti efektyviai jų siekti. Vadovas atskiru individų visumą paverčia tikslingai ir efektyviai dirbančia žmonių grupe. Gero, efektyviai dirbančio vadovo problema teoriniu ir praktiniu požiūriu dar vis lieka aktuali ir iki šių dienų. Koks turi būti, kokiomis savybėmis turi … Read more Vadovavimas

Lyderystės atvejis. A. Sabonis

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS Referatas „Lyderystės atvejo pristatymas“ Darbą atliko: Greta Okmianskaitė Darbą vertino: Doc. dr. G Cibulskas Kaunas, 2011m. Turinys Įvadas……………………………………………………………………………………………………………………………….3 1. Arvydo Sabonio organizacijos pristatymas…………………………………………………………………………4 2. A.Sabonio kaip asmenybės pristatymas……………………………………………………………………………..5 3. Teorinė tiriamojo lyderio apžvalga……………………………………………………………………………………6 4. Tyrimo aprašymas…………………………………………………………………………………………………………..7 5. Tyrimo duomenų analizė……………………………………………………………………………………………..8-10 Išvados…………………………………………………………………………………………………………………………….11 Literatūros sąrašas……………………………………………………………………………………………………………..12 Įvadas „Lyderystė suvokiama kaip reiškinys, kurio … Read more Lyderystės atvejis. A. Sabonis