Pasichologija. Konkrečių atvejų analizė.

Globos namuose gyvenančių paauglių moralinių sprendimų lygmens ir pagarbos taisyklėms dermė: keturių atvejų analizė Goda Juškėnienė1, Dalia Nasvytienė2 1 Lietuvos edukologijos universitetas, Ugdymo mokslų fakultetas, Raidos ir ugdymo psichologijos katedra, Studentų g. 39, 08106 Vilnius, goda.juskeniene@gmail.com 2 Lietuvos edukologijos universitetas, Ugdymo mokslų fakultetas, Raidos ir ugdymo psichologijos katedra, Studentų g. 39, 08106 Vilnius, dalia.nasvytiene@leu.lt Anotacija. … Peržiūrėti…

PSICHOLOGIJOS TYRIMO METODAI

PSICHOLOGIJOS TYRIMO METODAI Mokslinis tyrimas visada vyksta tam tikru nuoseklumu. Jis visada prasideda PROBLEMOS IŠKĖLIMU. Psichologinėje literatūroje nurodomi keturi problemų iškėlimo šaltiniai: stebėjimai, ankstesni tyrimai , teorija ir praktinės problemos. Kita tyrimo stadija – HIPOTEZĖS IŠKĖLIMAS. Hipotezė – tai mėginimas atsakyti į tyrimo problemos klausimus, remiantis visa tyrėjui prieinama informacija ( kitų tyrimų duomenimis, teorinėmis … Peržiūrėti…

KOMANDINIO DARBO PAGRINDAI

TARPTAUTINĖ AUKŠTOJI VADYBOS MOKYKLA (ISM) ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETAS bakalauro studijos I kurso studentai: Tomas Šlepavičius Tomas Svidinskas 2007 12 09 Komandinio darbo pagrindai Dėstytojas A.Suchockis VILNIUS, 2007 Turinys GRUPĖS IR KOMANDOS SAMPRATA 3 KOMANDOS IR JŲ KŪRIMAS 4 KOMANDOS SUTELKTUMAS 7 EFEKTYVIAI DIRBANTI KOMANDA 7 KOMANDŲ VIDAUS KONFLIKTAI 8 KOMANDOS NARIŲ VAIDMENYS 9 … Peržiūrėti…

Temperamentas

Temperamentas Temperamentas – individo psichikos ypatybių, nuo kurių priklauso psichinės veiklos dinamika (intensyvumas, tempas, ritmas), visuma. Tai įgimta ir santykiškai pastovi asmens savybė. Temperamento sąvoką sukūrė Hipokratas. Jis teigė, kad temperamento tipą lemia keturių pagrindinių žmogaus skysčių (kraujo, gleivių, juodosios ir geltonosios tulžies) santykis. Hipokratas skyrė šiuos tipus: flegmatiką, choleriką, melancholiką ir sangviniką. Tokius temperamento … Peržiūrėti…

Psichologijos situacijos analizė, Slaugos kursas

Prieraišumo teorija – tai bendras Johno Bowlby ir Mary Salter Ainsworth, psichiatro ir psichoanalitiko iš Didžiosios Britanijos ir psichologės iš Kanados, ilgamečio darbo ir tyrimų rezultatas. Pagrindinė prieraišumo teorijos mintis: kūdikis turi patirti šiltą, nuolatinį ir artimą ryšį su mama ar ją pakeičiančiu asmeniu. Tas ryšys teikia abipusį pasitenkinimą, ir tai yra sėkmingos vaiko emocinės … Peržiūrėti…

KOMANDINIS DARBAS ORGANIZACIJOJE

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VADYBA KOMANDINIS DARBAS ORGANIZACIJOJE Vilnius, 2016 Turinys ĮVADAS 3 1. GRUPĖS IR KOMANDOS SAMPRATA 4 2. GRUPINIS DARBAS ORGANIZACIJOJE 5 2.2 Grupes nusakantys veiksniai 6 IŠVADOS 12 LITERATŪROS SĄRAŠAS 13 ĮVADAS Šiuolaikiniame verslo pasaulyje lyderiai susiduria su naujais iššūkiais. Stipri komanda, gali būti vienas pastovių konkurencinės jėgos šaltinių nuolat besikeičiančioje rinkoje. Gerai dirbantys … Peržiūrėti…

Socialinės krypties asmenybės teorijos

SOCIALINĖS KRYPTIES ASMENYBĖS TEORIJOS ( A. Adler, J. Watson) Referatas Vilnius, 2015 Turinys Įvadas………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 Adlerio (A. Adler) individualioji asmenybės teorija………………………………………………………. 4 Vatsono (J. Watson) bihevioristinė asmenybės teorija……………………………………………………. 7 Išvados………………………………………………………………………………………………………………………… 9 Naudotos literatūros ir šaltinių sąrašas……………………………………………………………………………… 10 Įvadas   Asmenybės esmė – tai kiekvienam būdinga savita mąstysena, jausena, veiksena. Asmenybės bruožų teorija remiasi prielaida, kad … Peržiūrėti…

Komunikacijos procesas organizacijose

KOMUNIKACIJOS PROCESAS ORGANIZACIJOJE KAUNO AUKŠTESNIOJI MAISTO PRAMONĖS MOKYKLA Vadybos ir valdymo kursinis darbas KOMUNIKACIJOS PROCESAS ORGANIZACIJOJE   KAUNS, 2003 TURINYS ĮŽANGA……………………………………………………………………………………….3 KOMUNIKACIJOS PROCESO APIBŪDINIMAS…………………………..…….….4 TARPASMENINĖ KOMUNIKACIJA IR JĄ ĮTAKOJANTYS VEIKSNIAI…….…6 Skirtingas suvokimas ir kaip jo išvengti…………………………………………….….6 Emocijos………………………………………………………………………………….7 Neverbalinė (nežodinė) komunikacija………………………………………………….7 Nepasitikėjimas…………………………………………………………………………..8 KOMUNIKACIJA ORGANIZACIJOS VIDUJE…………………………………..….8 Veiksniai, įtakojantys organizacinę komunikaciją…………………………………….8 Vertikalioji komunikacija………………………………………………………….……9 Horizontalioji komunikacija………………………………………………………..….10 Neformalioji komunikacija……………………………………………………….……11 IŠVADOS…………………………………………………………………………….………12 … Peržiūrėti…

Psichologija.

Psichologija – mokslas apie elgesį ir psichinius procesus Psichologijos mokslo objektas: elgesys (organizmo veiksmų ir reakcijų į išorinį ir vidinį pasaulį visuma) + psichika (žmogaus ir kitų gyvūnų, turinčių ištobulėjusią nervų sistemą, įgimtų ir įgytų dvasinių savybių ir procesų visuma; Trumpa psichologijos istorija:   Struktūralizmas Atstovai – V. Vundtas (Wilhelm Wundt), E. Tičineris (E. Titchener). … Peržiūrėti…

Asmens tyrimas

TURINYS ASMENS BIOGRAFIJA…………………………………………………………………………………………………3 EKO ŽEMĖLAPIS………………………………………………………………………………………………………….4 EKO ŽEMĖLAPIO APIBENDRINIMAS…………………………………………………………………………5 PROBLEMOS APIBENDRINIMAS IR JOS SPRENDIMAS……………………………………………….6 IŠVADOS………………………………………………………………………………………………………………………7 LITERATŪRA………………………………………………………………………………………………………………..8 ASMENS BIOGRAFIJA I. ASMUO Vardas: Rasa Pavardė: Ratkienė Gimimo data: 1981.04.10 Gyvenamoji vieta: Plikiškių km. Satkūnų sen. Joniškio raj Religija: Katalikė Rasė: Lietuvė Šeimos padėtis: Našlė Vaikai: Tadas gimęs 2011.03.21, Austėja gimusi 2013.11.31 Tėvai: Rita ir Arvydas Jaruliai Broliai seserys: … Peržiūrėti…