Asmens tyrimas

TURINYS

ASMENS BIOGRAFIJA…………………………………………………………………………………………………3

EKO ŽEMĖLAPIS………………………………………………………………………………………………………….4

EKO ŽEMĖLAPIO APIBENDRINIMAS…………………………………………………………………………5

PROBLEMOS APIBENDRINIMAS IR JOS SPRENDIMAS……………………………………………….6

IŠVADOS………………………………………………………………………………………………………………………7

LITERATŪRA………………………………………………………………………………………………………………..8

ASMENS BIOGRAFIJA

I. ASMUO

Vardas: Rasa

Pavardė: Ratkienė

Gimimo data: 1981.04.10

Gyvenamoji vieta: Plikiškių km. Satkūnų sen. Joniškio raj

Religija: Katalikė

Rasė: Lietuvė

Šeimos padėtis: Našlė

Vaikai: Tadas gimęs 2011.03.21, Austėja gimusi 2013.11.31

Tėvai: Rita ir Arvydas Jaruliai

Broliai seserys: Artūras Jarulis

Išsimokslinimas: baigė „Saulės“ pagrindinę mokyklą ir „Joniškio žemės ūkio“ mokyklą, kurioje įgijo barmeno padavėjo specialybę.

Darbo patirtis: Rasa iki sukuriant šeimą yra dirbusi barmene, pardavėja-kasininke.

II. RŪPESTIS, POREIKIS, PROBLEMA

Priežastis dėl kurios kreiptasi; klientė turi problemų dėl alkoholio vartojimo. Nesugeba tvarkytis su ja užgriuvusia finansine našta. Negali rasti darbo, taip pat pasižymi depresijos požymiai.

Rūpesčio, poreikio ir problemos istorija; prieš puse metų staiga mirė Rasos vyras. Kadangi buvo sunku išlaikyti nuomojama butą, klientė su vaikais persikraustė iš Joniškio miesto pas savo tėvus į Plikiškių km., Vyras buvo vienintelis šeimos maitintojas, jo netekus visos šeimos problemos užgriuvo ant Rasos pečių. Rasa yra susitvarkiusi dokumentus ir gauna pašalpą, vaikai gauna našlaičio pensija. Šeima turėjo paėmusi 1500 eurų paskolą, atskaičius mėnesinę įmoką (98,00eurus) šeimai lieka 233 eurų. Klientei sunku tvarkytis su šiais finansiniais įsipareigojimais. Klientė ieškosi darbo, bet darbovietėse atsižvelgia į vaikų amžių ir nenori priimti į darbą. Rasa pradėjo išgėrinėti su Virga ir Alina. Alina yra įtraukta į rizikos šeimų sąrašą. Dėl šios problemos vaikai vis dažniau yra paliekami senelių priežiūrai. Pastangų spręsti problemas kliente neberodo, Rasa prarado viltį susirasti darbą.

EKO ŽEMĖLAPIS

 

Kaimynai

Giminės

 

Teigiami ryšiai

Arvydas Jarulis

(tėtis)

Rita Jarulienė

(mama)

Neigiami ryšiai

Austėja Ratkutė

(dukra)

Artūras Jarulis

( brolis)

Virga Ališauskaitė

(draugė)

Alina Mikolaitienė

(draugė)

Bankai

Tadas Ratkus

(sūnus)

Rasa Ratkienė

Stiprūs neigiamą įtaka darantys ryšiai

 

Nutrūkę ryšiai

EKO ŽEMĖLAPIO APIBENDRINIMAS

Iš eko žemėlapio galima matyti, jog klientė palaiko teigiamu ryšius su artimiausia aplinka: mama, tėčių, vaikais. Po vyro mirties klientė nutraukė ryšius su broliu. Taipogi nebebendrauja su kaimynais ir giminėmis. Klientės neigiami ryšiai yra su banku. Jai sunku likus vienai toliau vykdyti finansinius įsipareigojimus. Stiprūs neigiamą įtaką darantis ryšiai tarp klientės ir jos draugių Virgos ir Alinos.

PROBLEMOS APIBENDRINIMAS IR JOS SPRENDIMAS

Bendraujant su kliente ir bendradarbiaujant su klientės mama būtina tiksliai nustatyti klientės problemas.

Klientės problemos:

Klientei reikia susitvarkyti su alkoholio vartojimo problema.

Sunki finansinę situacija.

Klientei sunku rasti darbą.

Kadangi klientė atrodo emociškai sutrikusi ir sunkiai orientuojasi aplinkoje pirmiausia nutarta klientę nukreipti pas psichologą. Gavus psichologo rekomendaciją gydyti klientę nuo alkoholizmo nutarta kreiptis į Šiaulių priklausomybės ligų centrą. Kadangi ši paslauga yra mokama, o klientė neturi lėšų susimokėti, klientės mama sutiko padėti padengti šias išlaidas.

Kadangi Rasa gauna jai priklausančias pašalpas, bet vis tiek sunkiai tvarkosi su finansai, nes turi bankinių įsipareigojimų. Buvo suteikta informacija apie galimybę kreiptis į banką dėl paskolos refinansavimo. Ir buvo sutarta, kad mama padės klientei tvarkytis su finansais.

Sprendžiant trečiąją klientės problemą buvo pasiūlyta įstoti į darbo biržą, su pagalba užpildėme gyvenimo aprašymą ( CV ) internetinėse darbo paieškos svetainėse. Rasai buvo pasiūlyta nunešti savo gyvenimo aprašymą aplinkiniams ūkininkams, dėl sezoninio darbo.

Pasiūliau klientei įsilieti į kaimo bendruomenės kolektyvo veiklą, kad sumažinti atskirtį nuo visuomenės ir pakelti klientės savivertę. Atsižvelgiant, kad Rasa turi du mažamečius vaikus, kurie visą dieną būna namuose, suteikiau informacija apie kaime veikiantį daugiafunkcinį centrą. Kuriame vykdomas ikimokyklinis ugdymas.

IŠVADOS

Dėl Rasos socialinių problemų kreipėsi Rita Jarulienė. Mama buvo susirūpinusi dėl dukros problemų. Klientei sunku susitvarkyti su esama situacija. Todėl buvo suteiktos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir sociakultūrinės bendrosios socialinės paslaugos. Klientė mielai priėmė jai suteiktą pagalbą. Nustojo gerti, susirado darbą ir nutraukė ryšius su Alina ir Virga. Atnaujino ryšius su broliu Artūru, kuris, pamatęs Rasos pastangas, nusprendė padėti rūpintis vaikais.

LITERATŪRA

www.jonpsc.lt

www.splc.lt

www.ldb.lt

www.cvmarket.lt

www.cvbankas.lt

www.plikiskiai.joniskis.lm.lt