Socialinės krypties asmenybės teorijos

SOCIALINĖS KRYPTIES ASMENYBĖS TEORIJOS ( A. Adler, J. Watson) Referatas Vilnius, 2015 Turinys Įvadas………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 Adlerio (A. Adler) individualioji asmenybės teorija………………………………………………………. 4 Vatsono (J. Watson) bihevioristinė asmenybės teorija……………………………………………………. 7 Išvados………………………………………………………………………………………………………………………… 9 Naudotos literatūros ir šaltinių sąrašas……………………………………………………………………………… 10 Įvadas   Asmenybės esmė – tai kiekvienam būdinga savita mąstysena, jausena, veiksena. Asmenybės bruožų teorija remiasi prielaida, kad … Read more Socialinės krypties asmenybės teorijos