Asmens tyrimas

TURINYS ASMENS BIOGRAFIJA…………………………………………………………………………………………………3 EKO ŽEMĖLAPIS………………………………………………………………………………………………………….4 EKO ŽEMĖLAPIO APIBENDRINIMAS…………………………………………………………………………5 PROBLEMOS APIBENDRINIMAS IR JOS SPRENDIMAS……………………………………………….6 IŠVADOS………………………………………………………………………………………………………………………7 LITERATŪRA………………………………………………………………………………………………………………..8 ASMENS BIOGRAFIJA I. ASMUO Vardas: Rasa Pavardė: Ratkienė Gimimo data: 1981.04.10 Gyvenamoji vieta: Plikiškių km. Satkūnų sen. Joniškio raj Religija: Katalikė Rasė: Lietuvė Šeimos padėtis: Našlė Vaikai: Tadas gimęs 2011.03.21, Austėja gimusi 2013.11.31 Tėvai: Rita ir Arvydas Jaruliai Broliai seserys: … Peržiūrėti…