KOMANDINIO DARBO PAGRINDAI

TARPTAUTINĖ AUKŠTOJI VADYBOS MOKYKLA (ISM) ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETASbakalauro studijos I kurso studentai:Tomas ŠlepavičiusTomas Svidinskas2007 12 09 Komandinio darbo pagrindai DėstytojasA.Suchockis VILNIUS, 2007 Turinys GRUPĖS IR KOMANDOS SAMPRATA 3 KOMANDOS IR JŲ KŪRIMAS 4 KOMANDOS SUTELKTUMAS 7 EFEKTYVIAI DIRBANTI KOMANDA 7 KOMANDŲ VIDAUS KONFLIKTAI 8 KOMANDOS NARIŲ VAIDMENYS 9 LITERTŪRA 10 GRUPĖS IR KOMANDOS … Read more KOMANDINIO DARBO PAGRINDAI