Temperamentas

Temperamentas

Temperamentas – individo psichikos ypatybių, nuo kurių priklauso psichinės veiklos dinamika (intensyvumas, tempas, ritmas), visuma. Tai įgimta ir santykiškai pastovi asmens savybė. Temperamento sąvoką sukūrė Hipokratas. Jis teigė, kad temperamento tipą lemia keturių pagrindinių žmogaus skysčių (kraujo, gleivių, juodosios ir geltonosios tulžies) santykis. Hipokratas skyrė šiuos tipus: flegmatiką, choleriką, melancholiką ir sangviniką. Tokius temperamento tipus skiria ir šiuolaikinė psichologija, tik ji kitaip aiškina temperamentą lemiančias priežastis. Kai kurie mokslininkai (G.E.Krečmeris, V.H.Šeldonas) temperamento tipus siejo su žmogaus kūno konstitucija. Vokiečių filosofas I.Kantas pirmasis pateikė psichologinį temperamento tipų skirstymą. Jis temperamento tipus skyrė pagal tai, kas labiau būdinga asmenybei, kas vyrauja jos gyvenime – jausmai ar veikla, koks jų reiškimosi būdas. Šiuolaikinė psichologija skiria 4 temperamento tipus: cholerišką, sangvinišką, melancholišką ir flegmatišką..

Cholerikui būdingas labai didelis psichinis aktyvumas, veiksmų energingumas, staigumas, veržlumas, judesių stiprumas, greitumas, ūmumas. Choleriko nuotaikos nepastovios, jis karštuolis, nekantrus, staigių emocinių protrūkių, kartais agresyvus. Jei toks žmogus nepakankamai išauklėtas, sunkiomis gyvenimo aplinkybėmis būna nesantūrūs, nekontroliuoja savo emocijų.

Sangvinikui būdingas didelis psichinis aktyvumas, energingumas, darbingumas, greiti ir gyvi judesiai, įvairi ir turtinga mimika, greita šneka. Sangvinikas stengiasi dažnai keisti įspūdžius, lengvai ir greitai reaguoja į aplinkos įvykius, mėgsta bendrauti. Jo emocijos (dažniausiai teigiamos) greitai kyla ir greitai keičiasi. Sangvinikai palyginti greiti ir lengvai išgyvena nesėkmes. Jeigu sangvinikas patenka į nepalankias sąlygas, jam gali būti sunku susikaupti, jo poelgiai gali pasidaryti be reikalo skuboti.

Melancholikui būdingas mažas psichinis aktyvumas, lėti judesiai, santūri motorika ir kalbėjimo maniera. Melancholikai greitai pavargsta. Jam būdinga didelis emocinis jautrumas; emocijos yra stiprios ir pastovios, bet išoriškai neryškios, be to vyrauja nemalonios emocijos. Esant nepalankioms aplinkybėms, melancholikas gali pasidaryti per daug jautrus, uždaras, atitolti nuo aplinkinių.

Flegmatikui būdingas mažas psichinis aktyvumas, lėtumas, neraiški mimika. Flegmatikas lėtai pereina nuo vienos veiklos prie kitos, sunkiai prisiderina prie naujų aplinkybių. Dažniausiai yra ramus, išlaikantis pusiausvyrą. Jo jausmai ir nuotaikos yra pastovūs. Nepalankiomis sąlygomis flegmatikas gali pasidaryti vangus, linkęs apsiriboti vienoda, įprastine veikla.