APSKAITA IR AUDITAS

APSKAITA IR AUDITAS

KURSINIS DARBAS

UAB TELTONIKA TEORINIS APSKAITOS IR AUDITO ANALIZĖ

2016/2017 m.m.

Vilnius

TURINYS

ĮVADAS 2

UAB TELTONIKA pristatymas 3

GAMINAMI PRODUKTAI 4

Transporto kontrolė 4

Autonominiai GPS sekliai 4

Tinklo įranga ir vaizdo stebėjimo kameros 5

UAB TELTONIKA FINANSINĖ ANALIZĖ 5

PRODUKTO SAVIKAINOS SKAIČIAVIMAS 8

2017 metų UAB TELTONIKA numatomas biudžetas 10

Abibendrinamoji analizė 11

IŠVADOS 12

LITERATŪROS SĄRAŠAS 13

ĮVADAS

Darbe bus nagrinėjama įmonė UAB TELTONIKA. Įmonė buvo pasirinkta, nes tai yra lyderė telekomunikacijų – sekimo, nuotolinio valdymo ir duomenų perdavimo baltijos šalyse ir pasaulyje. Eksportuojami gaminiai daugiau, kaip 126 šalis. Plečiama gamyba, nuolatos ir tikslingai taikomos inovacijos, automatizuojamos gamybos linijos, kuriamos socialinės programos, kurios palengvintų žmogaus gyvenimą.

Darbo tikslas:

Išanalizuoti UAB TELTONIKA apskaitos duomenis ir suformuoti rekomendacijas 2017 metams.

Darbo uždaviniai:

Išnagrinėti įmonės gaminamus produktus

Atlikti finansinę analizę

Apskaičiuoti produkto FM101035 savikainą

Sumodeliuoti biudžetą 2017 metams

Darbo metodai:

Lyginamasis. Bus lyginami 2010-2015 metai, pagal tai bus sudaromas biudžetas 2017 metams.

Asmeninė patirtis. Darbas bus nagrinėjamas pasiremiant darbine patirtimi įmonėje. 2016 metais dirbau įmonėje, tiekimo vadybininku. Tiesiogiai dirbau su gamybos projektais, gamybos didinimu ir inovacijomis įmonėje.

UAB TELTONIKA pristatymas1

1998 metais įkurta įmonė. Gamina prooduktus – gaminius GPS, GSM pagrindu telekomunikacijų prietaisus skirtus sekimui ir navigavimui. Naudojami produktai nuo laivybos įmonių iki žemės logistikos. UAB TELTONIKA išskirtinumas yra, tas kad gamina telekomunikacijos įranga, duomenys perduodami GSM, GPS ir palydoviniais kanalais. Užsakovas gaminį – produktą išnaudoja pilnai, nes gaminių komplektacijos turi didelę komponenčių pasirinkimo galimybę. Įmonė yra įsidiegusi aplinkosaugos, radiacinės saugos, kokybės standartus. Eksportuoja produkcija į 126 pasaulio šalis.

Įmonės veiklos kryptys:

mobiliųjų ir bevielių telekomunikacinių prietaisų (M2M) projektavimas

gamyba ir instaliavimas individualių užsakymų

daiktų interneto (IoT) kūrimas

kontraktiniai projektai – pagal originalius projektus

GAMINAMI PRODUKTAI2

Įmonė gaminau daug produktų, kurie yra koduojami pagal veikimo principą, naudojamą maitinimo šaltinio principą, korpusą, partijos seką. FM101035 t.y. sekiklis, kurio maitinimas paduodamas nuo transporto priemonės akumuliatoriaus, duomenys perduodami realiu laiku, 35 partija gamyboje. Nėra tikslo aprašyti visų kodų, nes svarbiausias aspektas šio darbo yra finansų nagrinėjimas.

Transporto kontrolė

UAB Teltonika siūlo platų produktų, skirtų profesionaliems transporto valdymo ir kontrolės sprendimams, asortimentą. GPS sekikliai, kurie perduoda informacja realiuoju laiku tiesiai į valdymo platformas, kuriose galima analizuoti duomenis ir kontroliuoti transporto priemonų jūdėjimą ir saugumą.

Transporto kontrolė yra reikalinga: logistikos bendrovėms, specialiąjam transportui, svarbių siuntinių sekimui. Duomenys perduodami koordinačių plokštumoje pagal X,Y,Z ašis.

Autonominiai GPS sekliai

Autonominiai GPS sekliai skirti matyti žmonių arba kitų objektų (krovinių, konteinerių, kitų daiktų) buvimo vietą. Įrenginiai ne tik nustato objekto buvimo laiką, bet ir praneša kitą vertingą informaciją: objekto judėjimas, greitis, nuspaustas pavojaus mygtukas. Įrenginiai turi bateriją, kuri leidžia jiems veikti autonomiškai, nepajungus jų prie elektros maitinimo ilgą laiką.

Tinklo įranga ir vaizdo stebėjimo kameros

Teltonika siūlo platų asortimentą produktų, skirtų pažangiems tinklų sprendimams (maršrutizatoriai bei modemai). Dažniausiai tinklo įrangos spręndimų prireikia sunkiai prieinamoms vietoms: kalnuose, skardžiams, metereloginei įrangai. Naudojami kaip laikini spręndimai arba kompensuojama WLAN ryšio „juodosios skylės“. Naudojamos technologijos: LTE, 3G, 4G, WiMax.

UAB TELTONIKA FINANSINĖ ANALIZĖ3

Įmonės finansai4 bus analizuojami rementis finansų ataskaita 2016 metais parengta įmonės DUN &BRADSTREET.

Valdomasis paketas priklauso Arvydui Paukščiui 99.53% ir jo žmonai Gražinai Paukštienei 0.47%. Įmonės atstovybės ir dukterinės įmonės. Teltonika International Oy – Helsinkis, Švedija; TIG Teltonika International GmbH – Moenchengladbach, Vokietija; Teltonika International Ltd – Essex, Didžioji britanija; Teltonika USA, ARP – Kinija.

Pirkimai ir pardavimai. Produktai yra plačiai ir viešai prieinami visoms socialinėms kategorijoms ir plačiai visuomenei. Produktai parduodami su išanakstiniu apmokėjimu, po kurio yra gaminami ;produktai. Įmonės žaliavos yra perkamos su 60 dienų mokėjimo atidėjimu. Kitaip sakant įmonė apmoka sąskaitas iš realiu laiku iš kliento kišenės ir gauna pelna prieš fiziškai klientui gaunat produktą.

Eksportas ir importas. Produktai ir žaliavos yra pagrinde eksportuojamas ir inportuojamos iš azijos, europos sąjungos šalių, šiaurės ir pietų Amerikos, Afrikos.

1 diagrama. Fiskalinių 2010-2015 metų ataskaita pelno ir mokesčių dalies.

Diagramoje matome diagramą, kurioje pavaizduota pilka spalva įmonės gaunamas pelnas nuo 2010 – 2015 metų laikotarpyje. Geltona spalva pažymėta įmonės sumokėti mokesčiai Lietuvos Respublikos valstybei nuo 2010 – 2015 metais.

Analizuodami diagramą galime pamatyti, kad įmonės uždirbamas pelnas išaugo apie 8 milijonus eurų per 2010 -2011 metus, nes įmonė įsidiegė susrinkimo automatinį skyrių, kuriame gamybos apimtis padidėjo iki 70 tūkstančių gaminių per mėnesį. 2012-2013 metais įmonė patyrė finansinį suklipimą sumažėjo apyvarta 3 milijonais, nes įmonės konkurentės pradėjo gaminti modulius su 4G, tai sumažino TELTONIKOS vaidmenį rinkoje. 2013-2015 metais gamyboje pradėtas naudoti 4G modulis, papildomi komponentai, projektuojami pagal kontraktinius užsakymus, tai padėjo įmonėj strategiškai augti įplaukos padidėjo daugiau, kaip 8 milijonais.

2 diagrama. UAB TELTONIKA kapitalo pokytis 2010 – 2015 metai.

Geltona – grynoji vertė. Mėlyna – bendrasis turtas. Žydra – uždirbti pinigai.

Analizuodami pirmąją ir antrąją diagramas galime pamatyti realią įmonės finansinę padėtį. Pirmoji diagrama paaiškino, kodėl įmonės finansai sumažėjo, o tai buvo įmonės technologinis atsilikimas nuo esamos rinkos ir 4G modulio laiku pritaikymas rinkoje ir jo įvedimas, kontraktinė gamyba.

Antroji diagrama parodo, kad įmonei investavus į 4G modulį padidėjo įmonės uždarbis 2013-2015 metai. Įmonėj pelningiausi metai buvo 2014 metai, nes didžiausias uždirbbtas kapitalas 7 milijonai, bendrasis turtas siekė 13 milijonų, čia įskaičiuoti darbuotojų atlygis, medžiagų savikainos. Matome, kad didžiausia grynoji vertė yra 9 milijonai.

Apyvarta, eurais Fiskaliniai metai 2013 Fiskaliniai metai 2014 Fiskaliniai metai 2015
Apyvarta 26,748,826 28,638,061 31,699,502
Mokesčiai 3,077,291 4,295,650 2,263,138
Grynoji vertė 7,273,988 8,347,327 7,054,976
Ilgalaikis turtas 4,294,420 2,465,947 1,206,801
Bendrasis turtas 15,905,680 13,263,927 13,708,678
Turimas turtas 11,607,370 10,797,980 12,501,446
dabartiniai įsipareigojimai 7,530,430 4,353,270 6,555,523
Apyvartinis kapitalas 4,076,940 6,444,710 5,945,923
Mokėjimo atidėjimai 0 0 0
Finansinis turtas 0 0 0
Ne materialus turtas 3,890 0 431    

1 lentelė. UAB TELTONIKA 2013 – 2015 metai detali finansinė ataskaita.

Finansinė lentelė, tik pagrindžia 2 diagramos išvadas, kad 2014 metai buvo geriausi įmonėj, nes lyginant tris paskutinius sekmingiausias metus, matomas augimas įmonės, kuris sulyginamas su inovacijų pritaikymų įmonėje.

PRODUKTO SAVIKAINOS SKAIČIAVIMAS

Produkto savikainos skaičiavimuose5 būtina paskaičiuoti tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, nes jos ir sudaro produkto kainą. Tiesioginėmis gamybos išlaidomis laikomos tos išlaidos, kurias be didelių apskaitos darbo sąnaudų galima tiesiogiai priskirti gaminamai produkcijai. Pvz.: pagrindines žaliavas (medžiagas), komplektuojamus gaminius ir tiesioginio darbo užmokesčio išlaidas. Netiesioginėms gamybos išlaidoms priskiriamos pagalbinių žaliavų (medžiagų), netiesioginio darbo užmokesčio, nusidėvėjimo bei kitos gamybos išlaidos, kurių neįmanoma priskirti tam tikriems gaminiams ar jų grupėms nepatiriant didelių sąnaudų.

Skaičiuosime GPS, GSM sekiklio savikainą, projektas FM1010356.

Trumpai primenu, kad šis gaminys yra plastinio korpuso, turi GSM, GPS, modulį, anteną, jungti papildomam šaltiniui, duomenis perduoda realiu laiku, TOP gaminys įmonės.

žaliava Kaina, vnt, eur Žmogaus darbas Roboto darbas Gaminiui reikalingi, vnt Eilutės suma, eur
Korpusas plastikas, TOP 0,1200 x   1 0,1200
Korpusas plastikas, BOTTOM 0,1200 x   1 0,1200
PCB 0,4500 x X 1 0,4500
Varžtas 0,0010 x   4 0,0040
Maišelis 0,0001 x   2 0,0002
Termokebrikas 0,0010 x x 10 0,0100
Antena 0,1800   x 1 0,1800
Baterija 0,2500 x   1 0,2500
Baterijos paminkštinimas 0,0010 x   2 0,0020
Plastikinės jungtys 0,0010 x x 10 0,0100
Laidai 0,0100 x x 10 0,1000
Lydmetalis 0,0001 x x 40 0,0040
Dėžutė 0,0400 x   1 0,0400
Instrukcija 0,0010 x   1 0,0010
Pakavimo dėžė 0,0350 x   1/10 0,0035
Serijinis lipdukas 0,00001 x x 20 0,00020
Komponentiniai lipdukai 0,00001 x x 10 0,00010
Diodai 0,0000001   x 100 0,0000100
Smėlis 0,0000001   x 100 0,0000100
Modulis 4G 8,4000   x 1 8,4000
Transzistoriai 0,0000001   x 100 0,0000100
Lygintuvai 0,0000001   x 100 0,0000100
Antenos stiprintuvas 0,9900   x 1 0,9900
GSM modulis 12,4500   x 1 12,4500
GSM antena 0,9900   x 1 0,9900
GSM kortelė 0,1500 x   1 0,1500
GSM HOLDER 0,1500   x 1 0,1500
Mirco SD 0,1230 x   1 0,1230
Transportas 0,2500 x   100 25,0000
Žmogaus darbas 0,3100 x x 15 4,6500
Viso: 25,02322 20 operacijų 17 operacijų 43382 54,19804

2 lentelė. Provdukto savikainos skaičiavimas. Produktas FM101035

Naudodamiesi antra lentele galime suprasti, kad produkto savikaina 1 vienetui skaičiuojama pagal išsamių ir detalų reikiamų komponentų sąrašą bei reikiamų vienetų sąrašą. 31 eilutė sudaro gaminį – produktą FM101035, 20 operacijų atlieka žmogus, o 17 robotai ir mašinos. Įdomiausias dalykas, kad linija yra pilnai automatinė ir gaminio – produkto vidų tai yra ant PCB plokštės robotai ir mašinos automatu prilituoja reikiamus ir pageidaujamus komponentus, kitaip sakant mašinos atlieka svarbiausius ir atsakingiausius veiksmus gamybos procese. Pagal lentelę 2 galima pamatyti, kad žmogus atlieka operacijas, ten kur mašinos darbas per brangus, pvz. klijuoti lipdukus ant komponento ar įpakuoti gaminį į pakavimo dėžutę.

Vieno gaminio savikaina yra 54,20 EUR, reikia 43382 detalių ar vienetų medžiagų, panaudojama 31 medžiaga produkto gamybai.

2017 metų UAB TELTONIKA numatomas biudžetas

Planuojant biudžeta planuojama, kad gamybos apimtis turi padidėti 15 procentų. Tai reikškia, kad turi sumažėti finansinių įsipareigojimų suma, padidėti turimo turto suma, sumažėti turimi įsipareigojimai, padidėtų apyvarta, mokėjimo atidėjimų terminas turi pasilikti analogiškas 60 dienų arba padidėti.

Numatomas biudžetas pateiktas 3 lentelėje.

Apyvarta, eurais Fiskaliniai metai 2016 Fiskaliniai metai 2017
Apyvarta 31,699,502 36,454,427
Mokesčiai 2,263,138 2,602,608
Grynoji vertė 7,054,976 8,113,222
Ilgalaikis turtas 1,206,801 1,387,821
Bendrasis turtas 13,708,678 15,764,979
Turimas turtas 12,501,446 14,376,662
dabartiniai įsipareigojimai 6,555,523 5,700,454
Apyvartinis kapitalas 5,945,923 6,837,811
Mokėjimo atidėjimai 0 0
Finansinis turtas 0 15,000
Ne materialus turtas   15,000

3 lentelė. 2017 metų UAB TELTONIKA numatomas biudžetas. Abibendrinamoji analizė7

Įmonės siekis automatizuoti gamybą, kad kuo daugiau funkcijų atliktų robotai arba mašinos, tai sumažins gaminio savikainos kainą, padidins gaminio kokybę ir 15 procentų samažins gaminio savikainą ir jo gamybos laiką.

Gamybos procese žmonės atlieka patikros darbus, pakuoja gaminius, susuka varžtus, klijuoja etiketes su gaminio kokuotėmis, kad nesusimaišytų gamybų skyriuose bei IMEI kodus.

Įmonė paskutinius 3 metus bando robotizuoti linijas, bet išanalizavus gaminamus gaminius ir jų komponentes išaikėjo, kad viso galimų gaminių varijacijų yra virš 150. Žmogaus darbas yra pigesnei nei ruošimas robotizuotos linijos, nes investicijų atsiperkamus yra per 15 meų, o įmonės siekis, įdiegti įnovacijas, kurių maksimalus atsiperkamumas yra per 3-5 metus.

IŠVADOS

Inovacijų valdymas. 4G modulio įdiegimas įmonėje papildė atnešė 8 milijonų pelną. Reikia pradėti planuoti 5G modulio inovacijos paleidimą sekikliuose.

Automatizuoti gamybos linijas, kad būtų galima padidinti gamybą 15 procentų. Gamybos automatizavimas padės padidinti kokybės lygį, sumažins gamybos laiką, įmonė išliks lyderių gretose, pagal aktualu klientams.

Sumažinti gaminamų produktų komponenčių skaičių. Komponenčių sumažinimas, padės sumažinti gaminio savikainos kainą. Produktų sąrašas bus aiškesnis klientui.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

Elektroniniai leidiniai:

Žiūrėta 2017 01 24 d. http://www.teltonika.lt/lt/category/news/

Žiūrėta 2017 01 24 d. http://www.teltonika.lt/lt/products/products-and-solutions/fleet-management/

Žiūrėta 2017 01 01 d. http://www.dnb.com/solutions/finance-and-risk-management.html

Žiūrėta 2017 01 27 d http://www.teltonika.lt/product/fm1010-basic-obdii-tracking-unit/

Literatūra:

Įmonių perspektyvinė finansinė analizė esant neapibrėžtumui Violeta JANOVIČ 2012 m. nr. 2

Ekonomika ir valdymas Rūta Kalčinskaitė 2009 m.

Verslas: teorija ir praktika. Romualdas Valkauskas, Jonas Mackevičius 2010 m.

1 Žiūrėta 2017 01 24 d. http://www.teltonika.lt/lt/category/news/

2 Žiūrėta 2017 01 24 d. http://www.teltonika.lt/lt/products/products-and-solutions/fleet-management/

3 Žiūrėta 2017 01 24 d. http://www.dnb.com/solutions/finance-and-risk-management.html

4 ĮMONIŲ PERSPEKTYVINĖ FINANSINĖ ANALIZĖ ESANT NEAPIBRĖŽTUMUI Violeta JANOVIČ 2012 m. nr. 2

5 Ekonomika ir valdymas Rūta Kalčinskaitė 2009 m.

6 Žiūrėta 2017 01 27 d http://www.teltonika.lt/product/fm1010-basic-obdii-tracking-unit/

7 Verslas: teorija ir praktika. Romualdas Valkauskas, Jonas Mackevičius 2010 m.