Valdymo apskaitos kontrolinis

Valdymo apskaitos kontrolinis

TEMA: IŠLAIDŲ KLASIFIKAVIMAS IR ELGESYS

TIKSLAS: mokėti klasifikuoti ir apskaityti išlaidas, žinoti išlaidų elgesį.
DARBO PRIEMONĖS: paskaitų konspektai, specialybinė literatūra, pirminiai apskaitos dokumentai, praktinių užduočių segtuvas, lentelės.
DARBO EI

Informacijos sistemos

1. Informacijos sistemos samprata, paskirtis, pavyzdžiai, tipai.
IS tikslas-užtikrinti efektyvų inf-jos panaudojimą organizacijoje, aprūpinti ją tikslia ir pilna inf-a, užtikrinančia įmonės reikmes priimant valdymo sprendimus. Galima išskirti kelis IS tipus, priklausomai nuo jų įtakos (teikiamos pa