ILGALAIKIO FINANSINIO TURTO APSKAITA

sc VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS VERSLO VADYBOS FAKULTETAS FINANSŲ INŽINERIJOS KATEDRA ILGALAIKIO FINANSINIO TURTO APSKAITA IR INFORMACIJOS APIE JĄ PANAUDOJIMAS VEIKLOS PROCESUI VALDYTI AB „LIETUVOS PAŠTAS“ KURSINIS PROJEKTAS Atliko: gr. TVf – 12/1: Tikrino: doc. Daiva Burkšaitienė Vilnius, 2014 Turinys Įvadas 4 Teorinė dalis 5 Apskaitos esmė ir sąvokos 5 Apskaitos sąvokos 5 Bendrieji apskaitos … Read more ILGALAIKIO FINANSINIO TURTO APSKAITA

Dokumentų valdymo įmonės apibūdinimas

  VILNIAUS KOLEGIJA   EKONOMIKOS FAKULTETAS   Buhalterinės apskaitos katedra Nuolatinių studijų x kursoxxxx gr. studentės UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „FĖJŲ KEPYKLĖLĖ“ CHARAKTERISTIKA IR VEIKLOS DOKUMENTAI   Dokumentų valdymo projektas Vadovė lekt. xxxxxxxx Vertinimas   Vilnius 2015 TURINYS 1. UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „FĖJŲ KEPYKLĖLĖ“ CHARAKTERISTIKA 4 Pasirinktos organizacijos veiklos apibūdinimas pagal įvairius požymius 4 2. UŽDAROSIOS … Read more Dokumentų valdymo įmonės apibūdinimas

ekonomikos praktikos ataskaita

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS Ekonomikos ir vadybos fakultetas Įmonės buhalterinio darbo organizavimo analizė Praktikos ataskaita Ataskaitą parengė: Dovilė Luzinaitė Tikrino: doc., dr. Renata Legenzova Kaunas, 2015 TURINYS ĮVADAS 2 1ĮMONĖS „VL Rental“ VEIKLOS APŽVALGA 4 1.1Įmonės „VL Rental“ charakteristika 4 1.2Įmonės „VL Rental“ finansinių ataskaitų analizė 4 2UAB „VL Rental“ BUHALTERINĖS APSKAITOS ORGANIZAVIMAS 8 2.1Įmonės buhalterinio … Read more ekonomikos praktikos ataskaita

Apskaita

ŠIAULIŲ VALSTYBINĖ KOLEGIJA VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS FINANSŲ IR APSKAITOS KATEDRA APSKAITOS ISTORIJA LIETUVOJE Specialybės kalbos pagrindų savarankiškas darbas Dalykinės kalbos pristatymas ĮVADAS Buhalterinė apskaita – ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta informacijai, reikalingai priimant ekonominius sprendimus, gauti ir (arba) finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti. Buhalterinės apskaitos paskirtis – … Read more Apskaita

PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO APSKAITA ĮMONĖSE

Untitled

TURINYS

ĮVADAS……………………………………………………………..

Moderni organizacija ir jos valdymas

Šiuo metu žinomos ir taikomos strateginio valdymo teorijos ir koncepcijos nepajėgia paaiškinti, kaip sukurti tokia organizaciją, kuri žinių visuomenėje galėtų būti laikoma modernia. Tai lemia pati strateginio valdymo esmė, organizacijoje priimamus sprendimus orientuojanti daugiau į jos aplinkoje vykstančių pasikeitimų valdymą.

Strateginio valdymo paskirtis – numatyti organizacijos veiklos kryptis ir tikslus, atspindinčius jos aplinkoje vykstančius procesus, sukurti organizacijos strateginius resursus ar numatyti apsirūpinimo jais būdus ir parengti bei realizuoti strategiją, geriausiai įvertinančią veiklos aplinkybes.