Trumpalaikio turto apskaita

Įvadas

Turinys

1. Įvadas………………………………………………………………………………………………………2

2. Statybų įmonės UAB ”Ginrida” veikla…………………………………………………….4

2.1. Įmonės organizacinė struktūra………………………………………………………………5

3. UAB „Ginrida“ vidaus tvarka……………………………………………………………………6

4. UAB „Ginrida“ Klientų aptarnavimo standartai……………………………………….10

4.1. Pardavimo proceso eiga……………………………………………………………………….10

4.2. Bendravimas su klientais………………………………………………………………………12

5. Konkurentai…………………………………………………………………………………………….13

6. UAB “Ginridos” SSGG analizė……………………………………………………………….14

7. Pasiūlimai ir išvados ………………………………………………….……….16

8. Literatūra………………………………………………………………………….17

1.Įvadas

Baigiamąją praktiką atlikau UAB “Ginrida”. Tai statybų imonė, įsikūrusi Vilniuje. Šioje įmonėje praktiką atlikau jau nebe pirmą kartą, todėl su įmonės vykdoma veikla esu susipažinęs ankščiau. Šios praktikos tikslai buvo: teorini ir praktiniu požiūriu išnagrinėti praktikos institucijos arba tam tikrų jos veiklos sričių/aspektų kokybę, rasti pasirinktos profesinės srities problemų sprendimus, pateikti išvadas ir pasiūlymus; pritaikyti šiuolaikinius tyrimų metodus bei technines/technologines priemones informacijos analizės duomenų apdorojimui ir iliustracinei medžiagai pateikti; išmokti organizuoti individualų bei komandinį darbą.

Praktikos ataskaitoje bandysiu aptarti įgytas žinias, atliekant praktiką statybų imonėje. Visas žinios buvo įgytos studijuojant aukštojoje mokykloje. Taip pat didelė dalis įgytų žinių – baigiamosios praktikos metu.

Ši įmonė pasižymi tuo jog naudoja optimaliausias medžiagas pagal jo norus ir kišęne.Jai klientas nori sutaupyti galima ta pati objekta statyti ir su pigesniomis medžiagomis.Ši įmonė siekia kuo labiau patenkinti klienta ir taip užsitikrinti vieta rinkoje.

Statybų įmonė „Ginrida“. Ji užsiima statybos ir krovinių pevežimo bei gabenimo darbais.

Statybos paslauga – veikla, susijusi su namų statyba, irengimu, renovacija, pagal klientų poreikius, suteikiant jiems visokeriopą pagalbą statybų metu, konsultacijos paslaugas.

Pastaruosius 150 metų statybos vystėsi stulbinančiu tempu ir tapo pasauline pramonės šaka.

Praktikos užduotys:

Aprašyti atliktos praktikos institucijos (įmonės ar organizacijos) vietą, istoriją, patirtį, įvaizdį visuomenėje.

Apibūdinti įmonės teisinę formą, kapitalo formavimo politiką ir jos įgyvendinimo būdus.

Išanalizuoti įmonės valdymo strategiją, struktūrą, darbuotojų kvalifikacijos lygį ir motyvaciją.

Aprašyti pagrindinę įmonės veiklą, jos siūlomų produktų/paslaugų asortimentą, gamybinės bei komercinės veiklos ypatybes.

Įvertinti įmonės produkcijos konkurencingumą, taikomų kainodaros ir rinkodaros priemonių efektyvumą.

Pateikti įmonės finansinės situacijos bei perspektyvos rizikos įvertinimą, naudodamasis finansinės įmonės atskaitomybės bei kitais įmonės veiklos dokumentais.

Atlikiti įmonės ar pasirinktos srities/aspekto analizę, pasirinkdami tinkamą tyrimo metodą. Pasiūlyti iškeltos verslo situacijos sprendimus, juos pagrįsti.

Problema: kadangi dabar yra pasaulinė krizė, tai konkurencija tarp įmonių yra didelė, todėl darbus laimėti konkursuose yra gana sunku.

Praktikos tikslas – susipažinti su praktikos institucija UAB “Ginrida” kaip verslo sistema, pagrindinėmis jos struktūros ir gamybinės (komercinės) veiklos dalimis, susiejant su mokslinės teorijos žiniomis.

2. Statybų įmonės UAB ”Ginrida” veikla

Baigiamąją praktiką atlikau įmonėje UAB „Ginrida“. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Įmonė savo veiklą pradėjo 2001 metais.

UAB Ginrida

Kapitalo savininkas – fizinis asmuo;

Turtinė atsakomybė – ribota;

Bendrovės nuosavą kapitalą sudaro:

1) apmokėto įstatinio kapitalo dydis;

2) akcijų priedai (akcijų nominalios vertės perviršis);

3) perkainojimo rezervas;

4) privalomasis rezervas;

5) rezervas savoms akcijoms įsigyti;

6) kiti rezervai;

7) nepaskirstytasis rezultatas − pelnas (nuostoliai).

Steigėjas – fizinis asmuo;

Kapitalo savininkų skaičius – 1 akcininkas;

Įstatinio kapitalo vertė – 10 000 Lt.

Nuosavybės perdavimo teisė – mirus akcininkui, jo akcijos perduodamos turto paveldėtojui. Pasitraukus, jo akcijos parduodamos.

Apmokestinimo tvarka – pagal juridinių asmenų pelno mokestį.

Įmonė – ūkinis vienetas, turintis savo firmos vardą, įsteigtas įstatymų nustatyta tvarka tam tikrai komercinei – ūkinei veiklai. Įmonę sudaro medžiaginiai – daiktiniai, finansiniai ir nematerialūs aktyvai, teisės ir pareigos. Įmonė gali veikti kaip juridinis arba fizinis asmuo. 1

Įmonės vizija – būti viena didžiausių statybų imonių statant individualius bei daugiaaukščius pastatus.

Įmonės misija – tai veiklos orientyras, tai tarsi devizas, į kurį turi būti orientuota visa veikla. Misija suriša su įmonės kultūra, padeda sukurti bendrą vertybių etaloną visiems darbuotojams. Svarbiausia misijos paskirtis yra ta, kad suteikia darbui prasmę ir atitinkamai sužadina viso personalo motyvaciją.

UAB “Ginrida” teikiamos šios paslaugos: krovinių gabenimas, pergabenimas, gerbuvio darbai elektros instaliacijos darbai, gipso kartono sukimas, pertvaru statymas, mūro darbai, trinkelių klojimas, stogo šildymas, sienų apšildymas, vandentiekio darbai, santechnikos darbai, langų montavimas, betonavimas, techninė priežiūra.

2.1. Įmonės organizacinė struktūra

Kiekviena organizacija greta savo pagrindinio darbo gaminti produkciją ar teikti paslaugas neišsiverčia ir be naujos veiklos – organizacijos valdymo. Mažesnėse organizacijose visus valdymo darbus atlieka žmonės, dirbantys tiesioginėje gamyboje. Didesnėse įmonėse valdymo darbą dirba ne vienas žmogus ir ištisą dieną. Iškilo vadovų darbo pasidalijimo problema. Ši problema buvo išspręsta suskaidžius gamybinį vienetą į keletą smulkesnių. Šių smulkesnių gamybinių vienetų vadovų veiklai koordinuoti atsirado hierarchinė kelių lygių vadovų piramidė – organizacijos struktūra.

Organizacijos struktūra – taip sutvarkytas vadovavimo lygių ir funkcijų bendradarbiavimas, kad organizacijos tikslų būtų siekiama veiksmingiausiu būdu. Jos esmė – vienų vadovų ar padalinių pavaldumas kitiems. Organizacijos valdymo struktūra turi būti tokia, kad ji padėtų įgyvendinti organizacijos strategiją. Jei kinta strategija, turi kisti ir struktūra. Egzistuoja aibė galimų būdų organizacinei struktūrai konstruoti. Ar formuotųsi nauja organizacija, ar tobulintųsi esama, ar iš esmės keistųsi santykių modelis organizacijoje, vadovai, pradėdami priiminėti organizacinius sprendimus, žengia keturis pagrindinius žingsnius

1. Darbo pasidalijimas. Viso darbo suskirstymas į užduotis, kurias logiškai ir patogiai galės atlikti pavieniai žmonės ar jų grupės.

2. Struktūrinių grandžių formavimas (departamentizavimas). Logiškas ir efektyvus užduočių sujungimas.

3. Organizacinis hierarchijos sudarymas. Tai sukonkretinimas: kas kam organizacijoje atsiskaito.

4. Koordinavimas. Sukūrimas mechanizmų, jungiančių skyrių veiklą, į prasmingą visumą. Organizacijos valdymo struktūra gali būti labai įvairi.

3. UAB „Ginrida“ vidaus tvarka

Įmonės valdymas – tai sugebėjims priimti sprendimus, kontroliuoti ir valdyti naujos įmonės ūkinę ir komerinę veiklą. 2

Vidaus aplinka

Tikslai logiškai pagrindžia monės tikslai turi kelias funkcijas: organizacijos kryptį ar prioritetą;

Tikslai padeda suvokti įmonės misiją;

Tikslai padeda orientuotis į norimą įmonės veiklos rezultatą; Tikslai padeda įvertinti įmonės veiklą; Tikslai padeda numatyti verslo plėtotę; Tikslai sąlygoja firmos tobulėjimą.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 985 žodžiai iš 3162 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
Turite atrakinimo kodą?