optimaliausias variklis Lietuvoje

  Turinys   1 Įvadas 2 1. Literatūros apžvalga 3 2. Nagrinėjami objektai 5 3.Daugiakriterinės analizės metodas 11 4.Galutiniai duomenys 17 Išvados 19 Naudota literatūra 20           Įvadas   Tyrimo aktualumas. Atsirandant vis naujiems techniniams progresams, šiuolaikinio naudojimo technika yra tobulinama. Taip pat visų tipų automobilių varikliai yra tobulinami. Šis tyrimas … Read more optimaliausias variklis Lietuvoje

Estija ir Lietuva palyginimas

    VILIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSIETAS FUNDAMENTINIŲ MOKLŲ FAKULTETAS INFORMACINIŲ SISTEMŲ KATEDRA     Ekonomikos teorija Pirmoji savarankiško darbo užduotis               Atliko: VISit-14 grupės studentas (-ė)   Priėmė: dėstytoja           Vilnius, 2016   Turinys   1Įvadas 3 2Estijos ir Lietuvos biudžetas 4 3Mokesčių analizė nuo … Read more Estija ir Lietuva palyginimas

Edukoligijos referatas

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS Humanitarijos ir ugdymo mokslų fakultetas Psichologijos katedra                 ŠVIETIMO RAIDA LIETUVOJE NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE 1918-1940 M. Edukologijos referatas                   Autorius: II kurso ištęstinių studijų Vadovas: doc. dr.       Klaipėda, 2017 TURINYS ĮVADAS…………………………………………………………………………………………………………………………3 ŠVIETIMO SISTEMOS STRUKTŪRA………………………………………………………………………….4 PEDAGOGINĖS MINTIES … Read more Edukoligijos referatas

ES biudžetas ir jo panaudojimas

KAUNO KOLEGIJOS VADYBOS IR EKONOMIKOS FAKULTETO APSKAITOS IR FINANSŲ KATEDRA BUHALTERINĖS APSKAITOS STUDIJŲ PROGRAMA ES biudžetas ir jo panaudojimas referatas Kaunas 2016 TURINYS KAUNO KOLEGIJOS 1 VADYBOS IR EKONOMIKOS FAKULTETO 1 APSKAITOS IR FINANSŲ KATEDRA 1 BUHALTERINĖS APSKAITOS STUDIJŲ PROGRAMA 1 ES biudžetas ir jo panaudojimas 1 referatas 1 Kaunas 2016 1 TURINYS 2 TURINYS … Read more ES biudžetas ir jo panaudojimas

Audito procedūros UAB ,, Eiva”

  TURINYS TURINYS 1 ĮVADAS 2 1.UAB „EIVA“ RIZIKOS ĮVERTINIMAS 3 1.1. Rizikos įvertinimas 3 1.2. Reikšmingumo lygio ir toleruotinos klaidos nustatymas 3 2.UAB ,,EIVA“ FINANSINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS IR BANKROTO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS 6 3.UAB „EIVA“ AUDITO METU ATLIEKAMOS PROCEDŪROS IR REKOMENDACIJOS 9 3.1. Nepilnai suformuotas įstatymų numatytas privalomasis rezervas 10 3.2. Netinkamai apskaityta laikinojo statinio … Read more Audito procedūros UAB ,, Eiva”

JŪRINIS AGENTAVIMAS IR TARPININKAVIMAS

LIETUVOS AUKŠTOJI JŪREIVISTES MOKYKLA UOSTO EKONOMIKOS IR VADYDOS KATEDRA Jūrinis agentavimas ir tarpininkavimas Darbo autorius: Tikrino: dėstytoja Klaipeda 2018 turiny Įvadas 4 1Jūrų agentavimas 5 2Agento pareigos ir atliekamos funkcijos 7 2.1Laivo agentų funkcijos 7 3JŪRŲ AGENTŲ SUTARTIS 9 4Laivų agentavimo atestavimo taisyklės 11 5Jūrinis tarpininkavimas 13 Išvados 15 Literatūra 16 Įvadas 3 1 Jūrų … Read more JŪRINIS AGENTAVIMAS IR TARPININKAVIMAS

ĮMONĖS AB ,,TEO LT“ GAMYBOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ IR VERTINIMAS

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS VERSLO VADYBOS FAKULTETAS Įmonių ekonomikos ir vadybos katedra             ĮMONĖS AB ,,TEO LT“ GAMYBOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ IR VERTINIMAS     Pirmas namų darbas     Atliko: – Priėmė:-         Vilnius, 2016         Turinys:               … Read more ĮMONĖS AB ,,TEO LT“ GAMYBOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ IR VERTINIMAS

Terminalai

  1.Roterdamo jūrų uostas 2 2.Antverpeno jūrų uostas 8 3.Hamburgo jūrų uostas 10 4.Valensijos jūrų uostas 13 5.Helsinkio jūrų uostas 15 Literatūra 17 1. Roterdamo jūrų uostas 2 2. Antverpeno jūrų uostas 8 3. Hamburgo jūrų uostas 9 4. Valensijos jūrų uostas 12 5. Helsinkio jūrų uostas 14 Literatūra 16 Roterdamo jūrų uostas Pamatęs Nyderlandų … Read more Terminalai

Konformizmas

  Įvadas   Žmogus iš prigimties yra sociali būtybė. Ką tik gimusiam kūdikiui jau reikia ne tik maisto, šilumos, bet ir aplinkinių dėmesio bei meilės. Vos gimęs kūdikis, kaip biologinė būtybė, tampa savo šeimos nariu. Organizuoto mokymo ir auklėjimo taisyklėmis vaikas įjungiamas į ikimokyklinių vaikų įstaigų ir mokyklos moksleivių grupes. Vėliau jis pats pasirenka grupes … Read more Konformizmas

DISPAŠA, DISPAŠERIAI, IEŠKINIO SENATIS IR PRETENZIJA

Dispaša, dispašeriai, ieškinio senatis ir pretenzija referatas                 turinys   įvadas 3 1. dispaša ir dispašeriai 4 1.1 Bendroji laivo avarija 4 1.2 Dispašerių veikla patyrus bendrąją laivo avariją 5 1.3 Dispaša ir jos surašymo tvarka 6 2. Ieškinio senatis 8 2.1 Ieškinio senaties terminų rūšys 8 2.2 … Read more DISPAŠA, DISPAŠERIAI, IEŠKINIO SENATIS IR PRETENZIJA