Terminalai

1428 0

 

1.Roterdamo jūrų uostas 2

2.Antverpeno jūrų uostas 8

3.Hamburgo jūrų uostas 10

4.Valensijos jūrų uostas 13

5.Helsinkio jūrų uostas 15

Literatūra 17

1. Roterdamo jūrų uostas 2

2. Antverpeno jūrų uostas 8

3. Hamburgo jūrų uostas 9

4. Valensijos jūrų uostas 12

5. Helsinkio jūrų uostas 14

Literatūra 16

Roterdamo jūrų uostas

Pamatęs Nyderlandų Roterdamą, kuriame pastaruoju metu per metus buvo kraunama daugiau kaip 421 mln. tonų krovinių, didžiausią Europoje ir ketvirtą pasaulyje uostą, negali nesistebėti šiuo gigantu, kurio dydis, beje, visai nekrenta į akis. Jis gali priimti 400 m ilgio, beveik 4 futbolo aikščių dydžio laivus. Iki 2015 metų į uosto infrastruktūrą planuojama innvestuoti 15 milijardų eurų, o 2030-aisiais krauti apie 800 mln. t krovinių per metus. Ir visa tai vyksta šalyje, kurios plotas mažesnis už Lietuvos.

1 lentelė

Roterdamo jūrų uosto pralaidumas

Krovinių rūšys 2016 2015 2014
Birūs kroviniai 17,8% 18,8% 19,9%
Skysti kroviniai 48,5% 48,2% 45,5%
Konteineriai 27,6% 27,1% 28,7%
Generaliniai kroviniai 6,1% 5,9% 5,8%

Šaltinis: Port of Rotterdam (2017). Throughput [žiūrėta 2017-10-16]. Prieiga internetu: https://www.portofrotterdam.com/en/the-port/port-facts-and-figures/throughput

Pasaulinė ekonominė krizė neaplenkė ir Roterdamo. Yra uždarytų mažesnių įmonių, tačiau dabar daugiau dirba didžiosios, tad uostas per daug nenukenčia, ir tuščių konteinerių platformų, trigubai sumažėjo metalo laužo kiekiai ir t. t. Tačiau olandai sako, kad itin stipriai jų uosto ekonominis nuosmukis nepaveiks. Kaai nebuvo krizės, Roterdame per dieną buvo perkraunama 1,2-1,3 mln. t krovinių, o jai prasidėjus – 1 mln. t. , tad šiemet jame bus perkrauta apie 380 mln. t. krovinių. Geriausiais metais Klaipėdos uoste per metus perkrauta beveik 30 mln. t krovinių.

1 pav. Roterdamo jūrų uostas

Roterdamo uosto veikla num

matoma 20 metų į priekį atsižvelgiant į globalines pasaulines tendencijas. Per 40 metų įprastą kurą čia žadama pakeisti biokuru. Olandai taupūs – perka iš anglų elektros energiją piko valandomis ir moka mažiau. Kroviniams, kurie neatsparūs vandeniui, pastato nuo vėjo apsaugančias sienas, kad jūros vanduo neužpiltų miesto ir uosto – įrengia reguliuojamas užtvankas. Jeigu reikia, žiemą uoste keliai apšildomi, o vasarą vėsinami. Roterdamiečiai giriasi turį uoste moderniausią pasaulyje gaisrų gesinimo sistemą – iš gaisrininkų žarnų paleistos putos gali pasiekti net Angliją.

Roterdamo uostas vienas didžiausių pasaulyje ir turimų kanalų gausa. Mažiausias kanalo gylis – 13 m, didžiausias – 23-24 m. Uostas nuolatos valomas. Per metus iškasama 20-35 mln. kub. m grunto. Apie 3 mln. kub. m būna užterštas gruntas, kuris sandėliuojamas specialioje aikštelėje

Roterdamo uosto ilgis – 40 km, o krantinių – 187 km. Lietuvos delegacijos, norėjusios greitomis apžiūrėti uostą, auttobusas jo teritorija nuvažiavo 170 km. Viso uosto teritorija – per 10,5 tūkst. ha. Stebina tai, kad šiame uoste telpa viskas – įvairios naftos ir chemijos pramonės, atliekų perdirbimo gamyklos, kuriančios pridedamąją vertę, elektrinės, vaisių, sulčių, šaldytų maisto produktų terminalai, žaliosios arba rekreacinės zonos, takai ir liftai pėstiesiems bei dviratininkams, tiltai, menininkų nudažyti medžiai, išlikę 3 kaimai ir netgi karvės, restauruoti gyvenamieji, socialinio būsto, buvusiuose sandėliuose įrengti gyvenamieji namai. Pastatai atnaujinami kas 20 metų, nes keičiasi uosto poreikiai. Pavyzdžiui, vieną sausų krovinių terminalą ketinama iškelti arčiau jūr

ros, o vietoj jo statyti gyvenamuosius namus. 1910-1912 m. , kadangi reikėjo žmonių, dirbančių uoste, statančių ir remontuojančių laivus, prie pat dokų buvo pastatytas gyvenamasis kaimelis. Čia gyvenę žmonės išsikovojo, kad nebūtų iškelti kitur, o kaimelis buvo rekonstruotas. Čia dabar planuojama steigi institutą. Kadangi yra kaimas, tad šalia kitokia veikla negali būti plėtojama.

Uosto teritorijoje netgi išgaunama nafta, tiesa, specifinė ir nedideliais kiekiais. Tiek mėgėjiška, tiek verslinė žvejyba populiari visame uoste ir netrukdo gigantiško uosto veiklai.

Vamzdynai po žeme. 1960 m. po žeme 2 metrų gylyje nutiesti 1500 km ilgio vamzdynai. Jais teka vanduo, naftos produktai, elektros energija. Jie jungia uoste esančius terminalus, gamyklas ir Olandiją su Vokietija bei Belgija. Patys olandai sako, kad plotas – dar ne viskas, svarbu, kaip tu jį išnaudoji. Jie kiekvieną žemės lopinėlį išnaudoja maksimaliai.

Didelė Olandijos dalis yra žemiau jūros lygio. Uostas apsaugotas nuo potvynių įvairiais pylimais. Potvynių ir atoslūgių metu vandens lygio svyravimas – 2 m.

Gigantiškas Roterdamo uostas pradėjo vystytis nuo žvejų uosto. 1960 m. uosto plotas jau buvo dvigubai didesnis. Didžioji dalis jo teritorijos yra atkovota iš ežerų ir pelkių vandens. Nuo 1970 m. uostas pradėjo plėstis Šiaurės jūros sąskaita. Olandai sako, kad jūra tose vietose nebuvusi gili, tad nesunku buvę iš jos padaryti sausumą.

Apie tai, kad Šiaurės jūroje Roterdamo uostas stato naują uostą Maasvlakte2, kur

ris gerokai papildys turimus uosto plotus, kainuosiantį beveik 4 milijardus eurų, „Vakarų eksprese“ jau buvo rašyta.

Problema – žmonės. Roterdamo uostas ir municipalinis – savivaldybei priklauso du trečdaliai, ir valstybinis – vyriausybei – venas trečdalis uosto. Uosto direkcijoje dirba 315 žmonių, o uoste – 85 tūkstančiai.

Roterdamo uostas stulbina dydžiu, olandai – sumanumu.

Pamatęs Nyderlandų Roterdamą, kuriame pastaruoju metu per metus buvo kraunama daugiau kaip 421 mln. tonų krovinių, didžiausią Europoje ir ketvirtą pasaulyje uostą, negali nesistebėti šiuo gigantu, kurio dydis, beje, visai nekrenta į akis. Jis gali priimti 400 m ilgio, beveik 4 futbolo aikščių dydžio laivus. Iki 2015 metų į uosto infrastruktūrą planuojama investuoti 15 milijardų eurų, o 2030-aisiais krauti apie 800 mln. t krovinių per metus. Ir visa tai vyksta šalyje, kurios plotas mažesnis už Lietuvos.

Pasaulinė ekonominė krizė neaplenkė ir Roterdamo. Yra uždarytų mažesnių įmonių, tačiau dabar daugiau dirba didžiosios, tad uostas per daug nenukenčia, ir tuščių konteinerių platformų, trigubai sumažėjo metalo laužo kiekiai ir t. t. Tačiau olandai sako, kad itin stipriai jų uosto ekonominis nuosmukis nepaveiks. Kai nebuvo krizės, Roterdame per dieną buvo perkraunama 1,2-1,3 mln. t krovinių, o jai prasidėjus – 1 mln. t. , tad šiemet jame bus perkrauta apie 380 mln. t. krovinių. Geriausiais metais Klaipėdos uoste per metus perkrauta beveik 30 mln. t krovinių.

Plotas – dar ne viskas.

Roterdamo uosto veikla numatoma 20 metų į priekį atsižvelgiant į globalines pasaulines tendencijas. Per 40

metų įprastą kurą čia žadama pakeisti biokuru. Olandai taupūs – perka iš anglų elektros energiją piko valandomis ir moka mažiau. Kroviniams, kurie neatsparūs vandeniui, pastato nuo vėjo apsaugančias sienas, kad jūros vanduo neužpiltų miesto ir uosto – įrengia reguliuojamas užtvankas. Jeigu reikia, žiemą uoste keliai apšildomi, o vasarą vėsinami. Roterdamiečiai giriasi turį uoste moderniausią pasaulyje gaisrų gesinimo sistemą – iš gaisrininkų žarnų paleistos putos gali pasiekti net Angliją.

Roterdamas – didžiausias Europos konteinerių krovos uostas.

Roterdamo uostas vienas didžiausių pasaulyje ir turimų kanalų gausa. Mažiausias kanalo gylis – 13 m, didžiausias – 23-24 m. Uostas nuolatos valomas. Per metus iškasama 20-35 mln. kub. m grunto. Apie 3 mln. kub. m būna užterštas gruntas, kuris sandėliuojamas specialioje aikštelėje.

Roterdamo uosto ilgis – 40 km, o krantinių – 187 km. Lietuvos delegacijos, norėjusios greitomis apžiūrėti uostą, autobusas jo teritorija nuvažiavo 170 km. Viso uosto teritorija – per 10,5 tūkst. ha. Stebina tai, kad šiame uoste telpa viskas – įvairios naftos ir chemijos pramonės, atliekų perdirbimo gamyklos, kuriančios pridedamąją vertę, elektrinės, vaisių, sulčių, šaldytų maisto produktų terminalai, žaliosios arba rekreacinės zonos, takai ir liftai pėstiesiems bei dviratininkams, tiltai, menininkų nudažyti medžiai, išlikę 3 kaimai ir netgi karvės, restauruoti gyvenamieji, socialinio būsto, buvusiuose sandėliuose įrengti gyvenamieji namai. Pastatai atnaujinami kas 20 metų, nes keičiasi uosto poreikiai. Pavyzdžiui, vieną sausų krovinių terminalą ketinama iškelti arčiau jūros, o . . .

. Helsinkio jūrų uostas

„Jeigu keleivių skaičius ir toliau augs tokiais pačiais tempais, labai tikėtina, kad mūsų uostas šiais arba ateinančiais metais taps didžiausiu keleivių uostu pasaulyje“, – portalas cituoja p. Mäkį.

„Helsingin Satama“ nurodo, kad 2017 m. sausį – birželį uostas aptarnavo 5,4 mln. keleivių, 2,6% daugiau nei 2016 m. pirmąjį pusmetį. Iš jų net 4,51 mln. (arba 4,1% daugiau) plaukė į Taliną arba iš Talino. Per pirmąjį metų pusmetį tarp Helsinkio ir Talino plukdyta daugiau nei 650. 000 keleivinių automobilių bei autobusų (3,8% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus).

Beveik 10% kelių projektų – ydingi

Turizmas: kada Lietuva pasivys Latviją ir Estiją

„Hyperloop Baltica“: į Helsinkį arba Varšuvą – per pusvalandį?!

Keleivių skaičius Helsinkio uostuose ėmė smarkiai augti prieš 10 metų, o prie to labiausiai prisidėjo pagerintas susisiekimas tarp Helsinio ir Talino. „Viskas prasidėjo nuo tada, kai šiuo maršrutu pradėjo plaukioti greitaeigiai laivai, kurie kelią iš Helsinkio į Taliną įveikia per dvi valandas, ir, kas svarbiausia, bet kokiu oru“, – nurodo p Mäkis.

5 lentelė

Keleivių srautas

Miestai 2017 2016 Pokytis (%)
Stokholmas 164118 167545 -2,0%
Talinas 671019 627541 6,9%
Sankt Peterburgas 22446 31758 -29,3%
Travemiundė 13381 12397 7,9%

Šaltinis: Port of Helsinki (2017). Port of Helsinki Port Statistics [žiūrėta 2017-10-16]. Prieiga internetu: http://www.portofhelsinki.fi/en/port-helsinki/publications-and-statistics

Šiuo metu žmonės tarp Helsinkio ir Talino kursuoja daugiausia darbo ir šeimyniniais reikalais, ir, kaip juokauja p. Mäkis, tai jau seniai nėra susiję su pigaus estiško alaus paieškomis.

„Helsingin Satama“ yra Suomijos sostinės savivaldybės valdoma bendrovė, kuriai iš viso priklauso miesto trys uostai. (Markevičienė , 2017)

Literatūra

Bikauskaitė, D. (2008). Hamburgas neišliks didžiausių pasaulio uostų dešimtuke [žiūrėta 2017-10-16]. Prieiga internetu: http://www.ve.lt/naujienos/jura/hamburgas-neisliks-didziausiu-pasaulio-uostu-desimtuke

Markevičienė , E. (2017). Helsinkio jūrų uoste – daugiausia keleivių pasaulyje [žiūrėta 2017-10-16]. Prieiga internetu: http://www.vz.lt/transportas-logistika/2017/08/13/helsinkio-juru-uoste–daugiausia-keleiviu-pasaulyje

Matutis, V. (2015). Klaipėdą ir Valensiją sieja konteineriai [žiūrėta 2017-10-16]. Prieiga internetu: http://jura.diena.lt/lt/naujienos/uostas/klaipeda-ir-valensija-sieja-konteineriai-506929

Mažiokas, V. (2009). Roterdamo uostas stulbina dydžiu, olandai – sumanumu [žiūrėta 2017-10-16]. Prieiga internetu: http://www. ve.lt/naujienos/jura/roterdamo-uostas-stulbina-dydziu-olandai—sumanumu/

UAB “News, D. M. (2016). Stiprinamas bendradarbiavimas su antverpeno uostu [žiūrėta 2017-10-16]. Prieiga internetu: http://m.klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/stiprinamas-bendradarbiavimas-su-antverpeno-uostu-748902

Join the Conversation