optimaliausias variklis Lietuvoje

2256 0

 

Turinys

 

Įvadas 2

1. Literatūros apžvalga 3

2. Nagrinėjami objektai 5

3.Daugiakriterinės analizės metodas 11

4.Galutiniai duomenys 17

Išvados 19

Naudota literatūra 20

 

Įvadas

 

Tyrimo aktualumas. Atsirandant vis naujiems techniniams progresams, šiuolaikinio naudojimo technika yra tobulinama. Taip pat visų tipų automobilių varikliai yra tobulinami. Šis tyrimas bus naudingas tiems, kurie norėtų sužinoti kurių automobilių modelių variklis geriausias 10 metų senumo automobiliuose eksploatuojamų Lietuvoje 2.0 D kategorijoje, taip pat padės apsispresti kuri iš norimų modelių pasirinkti.

Tyrimo problema – koks automobilio modelio variklis yra optimaliausias?

Tyrimo praktinis reikšmingumas. Žmonės panaudojus gautus tyrimo rezultatus galės apsispręsti kurį iš norimų auutomobilio modelį nupirkti. Taip pat tyrimo rezultatai padės žmonėms sužinoti kuris variklis yra geriausias.

Tyrimo tikslas –daugiakriterinės analizės tyrimų ištirti kuris iš penkių automobilių modelių variklis yra pats geriausias.

 

Tyrimo uždaviniai:

Apskaičiuoti kiekvieno objekto santykinį reikšmingumą.

Parašyti literatūros apžvalgą.

 

Tyrimo objektas –VW Passat, Audi A6, Opel Zafira, Toyota Avensis, Renault Laguna su 2.0 l dizeliniais varikliais su „CommonRail“ įpurškimo sistema ir 2005 m. laidos modeliai.

 

Tyrimo metodai:

Medžiagos rinkimas.

Kiekybiniųduomenų analizė.

Kokybinių duomenų analizė.

Lyginamoji analizė.

Duomenų apdorojimas.

 

Darbo struktūra: susideda iš turinio, įvado, literatūros apžvalgos, tyrimo objektų, daugiakriterinės analizės metodo, galutinių duomenų, išvadų irr literatūros sąrašo. Darbo apimtis 19 puslapių.

 

1. Literatūros apžvalga

 

Šiuo daugiakriterinės analizės tyrimu buvo išsirinktas iš penkių skirtingų variklių modelių vienodo litražo geriausias.Šis tyrimas bus naudingas tiems, kurie norės sužinoti kurių automobilių modelių variklis geriausias taip pat padės apsispręsti kuri iš norimų modelių pa

asirinkti.

Daugiakriterinės analizės tyrimo objektais buvo pasirinkti penki skirtingi automobilių modelių varikliai: VW Passat 2.0 TDI, Audi A6 2.0 TDI, Opel Zafira 2.0 TDI, Toyota Avensis 2.0 TDI, Renault Laguna 2.0 DCI.Šitų modelių dyzeliniaivarikliai yra populiariausi Lietuvoje ekspluatuojamų 10 metų senumo automobiliuose. Šie automobiliai buvo pasirinkti pagal „ Regitra‘‘ir „ Datacenter ‘‘ 2015 01 01 duomenis, 15 populiariausių markių automobiliai registruojami Lietuvoje. Išrinkau pirmuosius penkis ir todėl jie buvo išrinkti tyrimui.

Atliekant šį daugiakriterinės analizės tyrimą buvo naudotasi interneto šaltiniais.

Naujienų portalas[interaktyvus][žiūrėta 2015m. Gruodžio 15d.]. Prieiga per internetą<http://www.delfi.lt/auto/autonaujienos/populiariausi-lietuvoje-vazinejantys-automobiliai.d?id=66940588rasti : patys populiariausi 5 automobilių markių pavadinimai Lietuvoje.

VW passat modelio specifikacija[interaktyvus][žiūrėta 2015m. Gruodžio 15 d.].Prieiga per internetą<http://www.carfolio.com/specifications/models/car/?car=133496rastas VW Passat 2.0 TDI variklio aprašymas. Šitoje interneto svetainėje detaliai aprašomi visi Volkswagen markės varikliai.

Audi A6 [interaktyvus] [žiūrėta 2015m Gruodžio 15d.].Prieiga per internetą<http://www.auto-data.net/en/?f=showCar&car_id=4634rastas Audi A62.0 TDIdyzelinio variklio aprašymas. Taip pat šitoje interneto svetainėje yra variklio charakteristikos irr automobilio modelio aprašymas.

Opel Zafira[interaktyvus]. [žiūrėta 2015m. Gruodžio 15d.].Prieiga per internetą<http://www.auto-data.net/en/?f=showCar&car_id=2604rastas Opel Zafira 2.0 TDI variklio aprašymas. Taip pat šitoje interneto svetainėje yra variklio charakteristikos ir automobilio modelio aprašymas.

Toyota Avensis[interaktyvus]. [žiūrėta 2015m. Gruodžio 15d.].Prieiga per internetą<http://www.auto-data.net/en/?f=showCar&car_id=3593rastas Toyota Avensis 2.0 TDI variklio aprašymas. Taip pat šitoje interneto svetainėje yra variklio charakteristikos, automobilio modelio aprašymas, variklio privalumai, įpurškimo sistemos aprašymas.

Renault Laguna[interaktyvus]. [žiūrėta 2015m. Gruodžio 15d.].Prieiga per internetąhttp://www.carfolio.com/specifications/models/car/?car=158081rastas Renault Laguna 2.0 DCI variklio aprašymas. Šitoje interneto svetainėje rašoma kaip variklis buvo tobulinamas, aprašoma įpurškimo sistemos konstrukcija, va

ariklio detalių konstrukcija, tepimo sistema, aušinimo sistema, kitaip sakant visa variklio konstrukcija. Taip pat yra variklio charakteristikos duomenys ir variklio elektrinės schemos.

Šiame tyrime buspanaudoti 8 kiekybiniaikriterijai: galingumas, kuro sąnaudos mieste, sukimo momentas, įpurškiamo kuro slėgis, cilindro skersmuo, stūmoklio eiga, vožtuvų skaičius, suspaudimo laipsnis ir bus panaudoti 2 kokybiniai kriterijai tai patikimumas ir išvaizda. Šie kriterijai buvo paimti todėl, kad jie parodo variklių technines savybes.Tinklapių pagalba buvo įvertinta išvaizda balais, nes yra pateikta kiekvieno variklio fotografija. Taip pat šiame tyrime bus pateikti visų variklių aprašymai tam, kad žmonės galėtų geriau susipažinti su variklių privalumais ir sužinoti kas buvo patobulinta variklių konstrukcijoje.

Šitame skyriuje buvo išnagrinėta kur ir kokie duomenys buvo rasti interneto šaltinuose. Taip pat buvo išnagrinėta, kokie varikliai bus tiriami ir kokie kriterijai bus panaudoti.

 

2. Nagrinėjami objektai

 

1 pav. VW Passat 2.0 l TDI variklis

Variklis VW Passat 2.0 l TDI – CR tai pratesimas 1.9/2.0 l varikliu su Pumpe Duse įpurškimo sistema. Naujas variklis yra vienas iš labiausiai naudojamų visame pasaulyje. Tam kad patenkinti klientų poreikius daug variklio mazgų buvo patobulinta. Pats svarbiausias faktorius yra tas kad šitame variklyje yra įmontuota CommonRail įpurškimo sistema trečios kartos.

 

Variklio konstrukcijos ypatumai:

Įsiurbimo kolektoriuss su įsiurbimo kanalų sklendėmis.

Commonrail įpurškimo sistemos purkštuvai su pezokristalinias vožtuvais.

Išmetamųjų dujų recirkuliacijos elektrinis vožtuvas.

Suodžių filtras su katalizatoriumi.

Turbokompresorius su turbinos geometrijos reguliavimu ir

reguliatoriaus pozicijos davikliu.

 

1 lentelė

VW Passat variklio duomenys

Duomenų pavadinimai Variklio duomenys Matavimo vienetai
Galingumas 103 Kw
Kuro sąnaudos mieste 6 L
Sukimo momentas 320 Nm
Įpurškiamo kuro slėgis 4000 bar
Cilindro skersmuo 81 mm
Stūmoklio eiga 96 mm
Vožtuvų skaičius 16 skaičius
Suspaudimo laipsnis 18,5 skaičius

 

2 pav. Audi A6 2.0 l TDI dyzelinis variklis

Variklis Audi A6 2.0 l TDI – CR tai pratesimas 1.9/2.0 l varikliu su Pumpe Duse įpurškimo sistema. Naujas variklis yra vienas iš labiausiai naudojamų visame pasaulyje. Tam kad patenkinti klientų poreikius daug variklio mazgų buvo patobulinta. Patys svarbiausias faktorius yra tas kad šitame variklyje yra įmontuota CommonRail įpurškimo sistema trečios kartos. Toks pat variklis naudojamas VW Passat 2005m. laidos automobiliuose. Nauja А6 (С6) buvoišleista 2004 metais. SuprojektuotaVolterio de Silva. Nauja А6 yrabuvusiomodelioevoliucija, pakartojantisavodizainobruožusšeimoje Audi. Automobilisgavonaujaselektroninessistemas, pačiosžinomiausios, kuriyra MMI (Multi Media Interface). MMI leidžiasuvienomygtukopagalbavaldytimagnetolą, navigacinęsistemą, klimatokontrolęirkitasautomobiliosistemas. 2005 metais Audi A6 buvopripažintametų auto pasaulyje.

 

Variklio konstrukcijos ypatumai:

Įsiurbimo kolektoriuss su įsiurbimo kanalų sklendėmis.

Commonrail įpurškimo sistemos purkštuvai su pezokristalinias vožtuvais.

Išmetamųjų dujų recirkuliacijos elektrinis vožtuvas.

Suodžių filtras su katalizatoriumi.

Turbokompresorius su turbinos geometrijos reguliavimu ir reguliatoriaus pozicijos davikliu.

 

2 lentelė

Audi variklio duomenys

Duomenų pavadinimai Variklio duomenys Matavimo vienetai
Galingumas 104 kw
Kuro sąnaudos mieste 6,0 l
Sukimo momentas 320 Nm
Įpurškiamo kuro slėgis 4000 bar
Cilindro skersmuo 81 mm
Stūmoklio eiga 96 mm
Vožtuvų skaičius 16 skaičius
Suspaudimo laipsnis 19,5 skaičius

 

3 pav. Opel 2.0 SDI dyzelinis variklis

Pirmoskartos Opel Zafirayranedidelis, bet labaipraktiškasšeimyninisvienatūris. Automobilisbuvogaminamas ant tospačiosplatformoskaipir 1998 metų Astra irturėjosujalabaidaugbendrųmazgų. Zafirakėbulasbuvonaudojamas GM kompanijosvandeniliuvaromamekoncepte HydroGen3. Zafira A buvopakeistas į Zafira B EuropojeirJaponijoje 2005 metais, tačiauyravisdarparduodamasdaugumojekitųrinkų. Zafiraturiseptyniasvietasišdėstytas 3 eilėse.

 

Variklio konstrukcijos ypatumai:

Mažas variklio galingumas.

MažasCommonRail įpurškimo sistemos spaudimas.

Suodžių filtras su katalizatoriumi.

Gaminamas nuo 1995 m.

Didelis variklio svoris.

 

3 lentelė

Opel variklio duomenys

Duomenų pavadinimai Variklio duomenys Matavimo vienetai
Galingumas 61 kw
Kuro sąnaudos mieste 6,6 l
Sukimo momen
ntas
185 Nm
Įpurškiamo kuro slėgis 380 bar
Cilindro skersmuo 84 mm
Stūmoklio eiga 90 mm
Vožtuvų skaičius 16 skaičius
Suspaudimo laipsnis 18,5 skaičius

 

4 pav. Toyota 2.0 l D – 4D variklis

Naujas 2.0 l D4 – D Toyota variklis svarbi plėtra naujos kartos Toyota dyzeliniuose varikliuose. Naujas variklis labai panašus į 2.2 l D – 4D pagal konstrukcija. Kai kurie variklio mazgai buvo patobulinti, kad patenkintų klientų poreikius. 2.0 l D4 – D variklyje įmontuota naujos kartos CommonRail įpurškimo sistema. Tam kad sumažinti išmetimo dujų kiekį ir padidinti variklio galia buvo sumažintas suspaudimo laipsnis ir padidintas CommonRail įpurškimo sistemos slėgis.

Variklio konstrukcijos ypatumai:

Mažas suspaudimo laipsnis.

Padidintas CommonRail įpurškimo sistemos spaudimas.

Suodžių filtras su katalizatoriumi.

Pagamintas pagal 2.2 l D – 4D variklio technologiją.

Sumažintas variklio svoris.

 

4 lentelė

Toyota variklio duomenys

Duomenų pavadinimai Variklio duomenys Matavimo vienetai
Galingumas 86 kw
Kuro sąnaudos mieste 6,0 l
Sukimo momentas 280 Nm
Įpurškiamo kuro slėgis 1700 bar
Cilindro skersmuo 82 mm
Stūmoklio eiga 94 mm
Vožtuvų skaičius 16 skaičius
Suspaudimo laipsnis 11,0 skaičius

 

5pav. Renault Laguna 2.0 DCI dyzelinis variklis

Tai pirmasautomobilisEuropojeįvertintas 5 žvaigždutėmisEuroNCAPsusidūrimotestuose. Naujojilagunaturi “keyless” variklioužvedimosistemą – vietojraktonaudojamapanaši į kreditinękortelė, taip pat elektroninįrankinįstabdįmatytą Scenic irEspacemodeliuose. 2005 metųkovą Laguna buvotruputįatnaujinta – tapodarsaugesnė, geriauvaldomairpatogesnė. Laguna buvogaminamairsudyzeliniaisvarikliais, vienasjųvisainaujas 2.0 L dCivariklissu 150 AG (112 kW) arba 175 AG (130 kW) galia. Tai buvogalingiausias 2 litrųdyzelinisvariklispasaulyje 2007m.

Variklio konstrukcijos ypatumai:

CommonRail įpurškimo sistema.

Įsiurbimo kolektorius su įsiurbimo kanalų sklendėmis.

Galingas variklis.

Išmetamųjų dujų recirkuliacijos elektrinis vožtuvas.

Didelis sukimo momentas.

 

5 lentelė

Renault variklio duomenys

Duomenų pavadinimai Variklio duomenys Matavimo vienetai
Galingumas 112 kw
Kuro sąnaudos mieste 6,0 l
Sukimo momentas 340 Nm
Įpurškiamo kuro slėgis 1800 bar
Cilindro skersmuo 84 mm
Stūmoklio eiga 90 mm
Vožtuvų skaičius 16 skaičius
Suspaudimo laipsnis 16 skaičius

 

Šitame skyriuje buvo pateikti kiekvieno variklio aprašymai, variklių charakteristikos duomenys ir varikliu konstrukcijos ypatumai.

 

Daugiakriterinės analizės metodas

 

6 lentelė

Nagrinėjami kriterijai * Reikšmin-gumas Matavimo vnt. Nagrinėjami tyrimo objektai
VW Passat 2.0 TDI Audi A6 2.0 TDI Opel Zafira 2.0 SDI Toyota Avensis 2.0 TDi –D4D Renault Laguna 2.0 DCI
+ 0,1 kw 103 104 75 86 112
0,15 l 6 6 6,6 6 6
+ 0,1 Nm 320 320 200 280 340
+ 0,05 bar 4000 4000 380 1700 1700
+ 0,1 mm 81 81 84 82 84
+ 0,1 mm 96 96 90 94 90
+ 0,1 skaičius 16 16 16 16 16
+ 0,1 skaičius 18,5 19,5 18,5 11 16
+ 0,15 balai 2,5 2,5 1,5 1,75 1,75
+ 0,05 balai 2,5 3 1 2 1,5

Pradinių duomenų lentelė

 

Šioje lentelėje yra surinkti pradiniai duomenys, kurie vėliau bus apdorojami. Šioje lentelėje yra tiriamos penkių automobilių modelių variklių duomenis: VW Passat 2.0 TDI, Audi A6 2.0 TDI, Opel Zafira 2.0 SDI, Toyota Avensis 2.0 TDI D – 4D, Renault Laguna 2.0 DCI. Lentelėje yra pateikti aštuoni kiekybiniai kriterijai:1) galingumas – kuo didesnis galingumas tuo automobilis išvystys didesni maksimalų greitį, 2) kuro sąnaudos mieste – kiek kuro sunaudoja automobilis mieste, 3) sukimo momentas -parodo automobilio pagreitį, 4) įpurškiamo kuro slėgis – parodo kokiu slegiu kuras įpurškiamas į cilindrą, 5) cilindro skersmuo – tiesės atkarpa, kuri praeina per apskritimo centrą ir kur. . .

Join the Conversation

×
×