Scenarijus šeimos šventėms

Šeimos šventė Daina “Saulele, Motule” Nuo Švento Jurgio gyvulėlius Mes-darbštuoliukai piemenėliai,- Sutikę ryto žarą, Į ganyklas išvarom. Prailgo jiems žiema tvartukuos. Dūdelės virpa mūs pirštukuos Ir priglaustos prie lūpų Lankas dainelėm supa. Balandžio 23dieną švenčiamos Jurginės, o senovės Lietuvoje tai buvo šventė susijusi su gyvulininkyste. Jurginių dieną niekas nedirbo, valgė tik žuvį. Švento Jurgio prašydavo … Peržiūrėti…

Pamoku planai-konspektai

KŪNO KULTŪROS PAMOKOS PLANAS-KONSPEKTAS Stud. Dovilė Beleckytė, Roberta Adomaitytė Vieta: sporto salė Data: 2016.09.20 Klasė:7a, 7b Uždaviniai: 1. Lavinti krepšinio kamuolio varymosi technika, vikrumą. 2. Ugdyti loginį mastymą, vikrumą, gebėjimą bendradarbiauti komandoje. Inventorius: krepšinio kamuoliai, gimnastikos lankai, kimštiniai kamuoliai.   Pamokos dalys ir laikas Pamokos turinys Krūvio apimtis ir intensy-vumas Metodinės ir organizacinės pastabos   … Peržiūrėti…

Mitybos planas

  MITYBOS PLANAS Svoris – 63 kg., ūgis – 170 cm., amžius – 20 m. Fizinis aktyvumas: l. mažas (1,2) PEP = 655 + (9,6*63) + (1,8*170) – (4,7*20) = 655 + 605 + 306 – 94 = 1471 PEP = 1471*1,2 = 1765.2 kcal. = 1765 kcal.   Baltymai: 1765:100*12 = 211 = 211:4 … Peržiūrėti…

daile

Dailė – meno rūšis, skirstoma į vaizduojamąją (tapyba, grafika ir skulptūra) ir taikomąją – dekoratyvinę (keramika, tekstilė, oda, amatai, liaudies meistrų dirbiniai ir kt.). Skirtingai nuo kitų meno rūšių (muzikos, teatro, literatūros, kino) dailės kūriniai paprastai turi ma

“Mano šeimos biudžetas”

“Mano šeimos biudžetas” Ugnius Vidginis, Indrė Baltramiejūnaitė, Neringa Dambrauskaitė

„Mano šeimos biudžetas“

Petrulaičių šeima

Šeimos nariai: Tėtis Aidas

PAMOKOS PLANAS – politologija

Pamokos motyvacija: ši pamoka skirta tam, kad mokiniai susipažitų su politine doktrina-liberalizmu, jos idėjomis, liberalizmo požiūriu į valstybę.

Pagrindinis didaktinis tikslas: supažindinti moksleivius su nauja medžiaga ir ją įtvirtinti.

Pamokos tipas: žinių perteikimas ir įtvirtinimas.

P

Skolioze

Turinys

1. Įvadas…………………………………………………………………………………………………………………….3
2. Ydinga laikysena arba skoliozė. Kas tai?……………………………………………………………………3
3. Svarbiausi taisyk

Verslumo ugdymas pamokose

TURINYS

I. ĮVADAS…………………………………………………………………………………………………………2
1. Projekto tikslas…………………………………………………………………………………… 4
2. Projekto uždaviniai …..

Būties teorija

BŪTIES TEORIJA

2.1. Įvadas

Būtį suprantame kaip visumą dalykų, į kuriuos nukreiptas filosofinis mąstymas, o visa filosofija iš esmės yra būties teorija. Joje reiškiasi kryptys, atmainos, išskiriami dalykai ir t. t. Tačiau filosofai sąvokai būtis suteikia lyg ir siauresnę prasmę, nes dažniaus