Pamoku planai-konspektai

4133 0

KŪNO KULTŪROS PAMOKOS PLANAS-KONSPEKTAS

Stud. Dovilė Beleckytė, Roberta Adomaitytė

Vieta: sporto salė

Data: 2016.09.20

Klasė:7a, 7b

Uždaviniai:

1. Lavinti krepšinio kamuolio varymosi technika, vikrumą.

2. Ugdyti loginį mastymą, vikrumą, gebėjimą bendradarbiauti komandoje.

Inventorius: krepšinio kamuoliai, gimnastikos lankai, kimštiniai kamuoliai.

 

Pamokos dalys ir laikas Pamokos turinys Krūvio apimtis ir intensy-vumas Metodinės ir organizacinės pastabos

 

1. 5min Įvadinė

1. 10 min.

dalis

 

Pagrin-

dinė

25 min.

 

Baigia-

moji

5 min.

Išsirikiavimas, pasisveikinimas.

 

1. Išsirikiavimas, pasisveikinimas.

 

1. Ėjimo, bėgimo ir šuoliukų užduotys:

Ėjimas salės pakraščiais:

paprastu žingsniu;

ant priekinės pėdos dalies;

ant kulnų;

 

Bėgti salės pakraščiais:

paprastas bėgimas;

Bėgti kryžminiu žingsniu pasisukus į kairę;

Bėgti kryžmiu žingsniu pasisukus į dešinę;

Šokinėti salės pakraščiais:

 

Šokinėjant ant dešinės kojos;

Šokinėjant ant kairės kojos;

įprastu žingsniu pereinant į ėjimą.

 

2. Mankšta atliekant bendruosius pratimus:

 

1 pratimas.

Pr. p. – stovint, kojos pečių pllatumu, rankos ant liemens

1 – lenkti galvą į kairę pusę

2 – pr.p.

3 – lenkti galvą į dešinę pusę

4 – pr. p.

5 – lenkti galvą į priekį

6 – pr.p.

7 – lenkti galvą atgal

8 – pr.p.

 

2 pratimas.

Pr. p. Stovint, kojos pečių platumu, rankos pečių aukštyje, sulenktos per alkūnes, pirštai liečia pečius.

1 – daryti sukamąjį judesį rankomis į priekį

2 – pr.p.

3 – daryti sukamąjį judesį rankomis atgal

4 – pr.p.

 

3 pratimas.

Pr.p. Stovint, kojos žergtai, rankos nuleistos.

1 – lenkti liemenį i kairę

2 – pr.p.

3 – lenkti liemenį i dešinę

4 – pr.p.

5 – lenkti liemenį pirmyn

6 – pr.p.

7 – lenkti liemenį atgal

8 – pr.p.

 

4 pratimas

Pr.p. Stovint, kojos pečių platumu, rankos ant liemens.

1 – tūptis tiesiant rankas pirmyn

2 – pr p.

3 – tūptis, rankos ant liemens

4 – pr.p.

 

5 pratimas

Pr.p. Stovint, kojos žergtai, rankos nuleistos.

1 – siekti kaire ranka dešinę pėdą

2 – pr.p.

3 – siekti dešine ranka kairę pėdą

4 – pr.p.

 

6 pratimas

Pr.p. stovint, koojos pečių plotyje, rankos nuleistos.

1 – pritraukti kairę koją prie krūtinės

2 – pr.p.

3 – pritraukti dešinę koją prie krūtinės

4 – pr.p.

 

Jėgos lavinimas:

 

Stovint, perduoti kimštinį kamuolį šalia esančiam mokiniui (ties pilvo presu), po to perduoti ir gimnastikos kamuolį

 

Stovint, perduoti kimštinį kamuolį šalia esančiam mokiniui (ties galva), po to perduoti ir

r gimnastikos kamuolį

 

Stovint, perduoti kimštinį kamuolį šalia esančiam mokiniui (ties pilvo presu), po kurio laiko perduoti ir gimnastikos kamuolį

 

Stovint, perduoti kimštinį kamuolį šalia esančiam mokiniui (tarp kojų), po kurio laiko perduoti ir gimnastikos kamuolį

 

II. Estafetė

 

Estafetė – paridenk, pagauk ir varykis:

Inventorius: stovas 8 metrų atstumu nuo starto linijos, vienas krepšinio kamuolys, 2 gimnastikos lankai (stovintys kūgiai), padėti 3-ių metrų atstumu linijoje vienas nuo kito, pirmasis 3 metrų atstumu nuo starto linijos;

Užduotis: dalyviai išsirikiuoja vorelėse po vieną, kojos plačiai pražergtos. Paskutinė dalyvis vorelėje turi krepšinio kamuolį ir po signalo paridena jį tarp kojų. Priekyje stovintis dalyvis, pagavęs kamuolį, varo jį (bet kuria ranka) ratu, aplink kiekvieną lanką (kūgį) iki stovo, apibėgęs stovą varosi kamuolį iki vorelės galo ir paridena kamuolį priekyje stovinčiam dalyviui. Kitas dalyvis attlieka tą pačią užduotį kaip ir pirmasis;

Pametus kamuolį, grįžtama kartoti nuo t

. . .

 

Join the Conversation

×
×