Pamoku planai-konspektai

KŪNO KULTŪROS PAMOKOS PLANAS-KONSPEKTAS

Stud. Dovilė Beleckytė, Roberta Adomaitytė

Vieta: sporto salė

Data: 2016.09.20

Klasė:7a, 7b

Uždaviniai:

1. Lavinti krepšinio kamuolio varymosi technika, vikrumą.

2. Ugdyti loginį mastymą, vikrumą, gebėjimą bendradarbiauti komandoje.

Inventorius: krepšinio kamuoliai, gimnastikos lankai, kimštiniai kamuoliai.

 

Pamokos dalys ir laikas Pamokos turinys Krūvio apimtis ir intensy-vumas Metodinės ir organizacinės pastabos

 

1. 5min Įvadinė

1. 10 min.

dalis

 

Pagrin-

dinė

25 min.

 

Baigia-

moji

5 min.

Išsirikiavimas, pasisveikinimas.

 

1. Išsirikiavimas, pasisveikinimas.

 

1. Ėjimo, bėgimo ir šuoliukų užduotys:

Ėjimas salės pakraščiais:

paprastu žingsniu;

ant priekinės pėdos dalies;

ant kulnų;

 

Bėgti salės pakraščiais:

paprastas bėgimas;

Bėgti kryžminiu žingsniu pasisukus į kairę;

Bėgti kryžmiu žingsniu pasisukus į dešinę;

Šokinėti salės pakraščiais:

 

Šokinėjant ant dešinės kojos;

Šokinėjant ant kairės kojos;

įprastu žingsniu pereinant į ėjimą.

 

2. Mankšta atliekant bendruosius pratimus:

 

1 pratimas.

Pr. p. – stovint, kojos pečių pl

l
latumu, rankos ant liemens

1 – lenkti galvą į kairę pusę

2 – pr.p.

3 – lenkti galvą į dešinę pusę

4 – pr. p.

5 – lenkti galvą į priekį

6 – pr.p.

7 – lenkti galvą atgal

8 – pr.p.

 

2 pratimas.

Pr. p. Stovint, kojos pečių platumu, rankos pečių aukštyje, sulenktos per alkūnes, pirštai liečia pečius.

1 – daryti sukamąjį judesį rankomis į priekį

2 – pr.p.

3 – daryti sukamąjį judesį rankomis atgal

4 – pr.p.

 

3 pratimas.

Pr.p. Stovint, kojos žergtai, rankos nuleistos.

1 – lenkti liemenį i kairę

2 – pr.p.

3 – lenkti liemenį i dešinę

4 – pr.p.

5 – lenkti liemenį pirmyn

6 – pr.p.

7 – lenkti liemenį atgal

8 – pr.p.

 

4 pratimas

Pr.p. Stovint, kojos pečių platumu, rankos ant liemens.

1 – tūptis tiesiant rankas pirmyn

2 – pr p.

3 – tūptis, rankos ant liemens

4 – pr.p.

 

5 pratimas

Pr.p. Stovint, kojos žergtai, rankos nuleistos.

1 – siekti kaire ranka dešinę pėdą

2 – pr.p.

3 – siekti dešine ranka kairę pėdą

4 – pr.p.

 

6 pratimas

Pr.p. stovint, ko

o
ojos pečių plotyje, rankos nuleistos.

1 – pritraukti kairę koją prie krūtinės

2 – pr.p.

3 – pritraukti dešinę koją prie krūtinės

4 – pr.p.

 

Jėgos lavinimas:

 

Stovint, perduoti kimštinį kamuolį šalia esančiam mokiniui (ties pilvo presu), po to perduoti ir gimnastikos kamuolį

 

Stovint, perduoti kimštinį kamuolį šalia esančiam mokiniui (ties galva), po to perduoti ir

r
r gimnastikos kamuolį

 

Stovint, perduoti kimštinį kamuolį šalia esančiam mokiniui (ties pilvo presu), po kurio laiko perduoti ir gimnastikos kamuolį

 

Stovint, perduoti kimštinį kamuolį šalia esančiam mokiniui (tarp kojų), po kurio laiko perduoti ir gimnastikos kamuolį

 

II. Estafetė

 

Estafetė – paridenk, pagauk ir varykis:

Inventorius: stovas 8 metrų atstumu nuo starto linijos, vienas krepšinio kamuolys, 2 gimnastikos lankai (stovintys kūgiai), padėti 3-ių metrų atstumu linijoje vienas nuo kito, pirmasis 3 metrų atstumu nuo starto linijos;

Užduotis: dalyviai išsirikiuoja vorelėse po vieną, kojos plačiai pražergtos. Paskutinė dalyvis vorelėje turi krepšinio kamuolį ir po signalo paridena jį tarp kojų. Priekyje stovintis dalyvis, pagavęs kamuolį, varo jį (bet kuria ranka) ratu, aplink kiekvieną lanką (kūgį) iki stovo, apibėgęs stovą varosi kamuolį iki vorelės galo ir paridena kamuolį priekyje stovinčiam dalyviui. Kitas dalyvis at

t
tlieka tą pačią užduotį kaip ir pirmasis;

Pametus kamuolį, grįžtama kartoti nuo tos vietos, kur buvo pamestas kamuolys.

 

Ramus žaidimas SUSIPYNĖ RANKOS

 

Vaikai sustoja ratu. Jie užsimerkia ir ištiesia į priekį rankas. Tada visi vaikai eina į rato vidurį ir užsimerkę ima kieno nors ranką. Kai vaikams leidziama atsimerkti, jų ran kos būna susipynusios. Vaikai turi išpainioti pynę, nepaleisdami rankų.

 

Pamokos aptarimas. Pagirti tuos kurie rodė didžiausias pastangas, buvo sąžiningi atliekant pratimus.

1 min.

 

5 min.

 

1 ratas

1 ratas

1 ratas

 

3 ratai

2 ratai

2 ratai

 

1 ratas

1 ratas

1 ratas

 

4 min.

 

4 k.

 

20 k.

 

20 k.

 

20 k.

 

20 k.

 

8k.

 

12 min.

 

3 min.

 

3 min.

 

3 min.

 

3 min.

 

12 min.

 

4 min.

 

1 min.

 

Nusakyti pamokos uždavinius

 

Perrikiavimas į ratą.

 

Nelenkti galvos per greitai ar per daug stipriai, galvą palaikyti toje padėtyje.

 

Nugara tiesi, ra

a
ankas sukti pilną ratą.

 

Stengtis pasilenkti kuo daugiau i šalį.

 

Lenkti liemenį atgal atsargiai kol pajusite tempimą.

 

Įspėti mokinius, kad nepamirštu kai reikia rankas tiesti pirmyn, o kai reikia laikyti ant liemens.

 

Kojas išlaikyti tiesias. Stengtis pasilenti kuo labiau prie atitinkamos pėdos.

 

Pritraukus koją pora sekundžių palaikome

 

Mokinius pasukti aplink

 

Kimštinį kamuolį perduoti ties pilvo presu

 

Kimštinį kamuolį perduoti ties galva, rankos ištiestos į priekį

 

Kas antrą mokinį pasukti į rato vidurį

Mokiniai sukasi tik per liemenį, kojos nejuda

 

Mokiniai pasilenkia ir tarp kojų perduoda kimštinį kamuolį

 

Žaidėjai turi stengtis nepamesti kamuolio, ridenant kamuoliį nekliudyti kitų žaidėjų kojų.

 

Žaidimą žaisti pagal taisykles, bendradarbiauti ir neatsikabinti vienas nuo kito.