Skolioze

Turinys

1. Įvadas..............................3
2. Ydinga laikysena arba skoliozė. Kas tai?..........................3
3. Svarbiausi taisyklingos ir netaisyklingos sėdėsenos požymiai...............5
4. Klaipėdos rajono Priekulės vidurinė mokykla.......................6
5. Probleminis medis..............................7
6. Pagrindimas..............................8
7. Tikslai..............................8
8. Uždavinai..............................8
9. Laukiami rezultatai..............................9
10. Koordinavimas..............................9
Swot analizė..............................101. Įvadas
Šiandienos vaikai – rytdienos visuomenės piliečiai. Jų vystymasis, išgyvenimai, sugebėjimai veikti ir priimti sprendimus yra tolesnės pažangos, taip pat ir gyvenimo kokybės prielaida. Pastarosios pagrindas – gera sveikata.
Vaikų sveikata tai vartai į visuomenės sveikatą. Vaikų ir paauglių poreikiai kiekvienoje šalyje yra tokie patys. Tai tinkamas būstas bei priežiūra, sveika mityba, apsauga nuo infekcijų ir panašiai. Vienas iš visuomenės sveikatos specialistų veiklos uždavinys – vykdyti ikimokyklinių vaikų irr moksleivių epidemiologinius sveikatingumo rodiklių stebėjimus, organizuoti it kontroliuoti ugdymo ir mokymosi įstaigų sąlygų gerinimą.
Poreikis sveikai gyventi turėtų būti formuojamas nuo pat gimimo ir pirmiausia už tai yra atsakinga šeima. Ne mažesnis vaidmuo tenka vaikų ugdymo institucijoms – ikimokyklinėms įstaigoms ir mokykloms. Sveikos gyvensenos ugdymas vienas efektyviausių būdų padėti žmogui būti sveikam.2. Ydinga laikysena arba skoliozė. Kas tai?
Ydinga laikysena tai stuburo bei krūtinės ląstos deformacija. Tai dažna vaikų ir paauglių liga. Ydinga laikysena diagnozuojama net 25 -50%, o skoliozė – 2-6% paauglių. Kai kada sttuburo deformacijos linkusios greitai progresuoti, suluošindamos ligonį. Ankstyva jų diagnostika, profilaktika ir kompleksinis gydymas yra pagrindinės gerų rezultatų prielaidos.
Skoliozė – tai stuburo šoninis iškrypimas frontalinėje plokštumoje su slankstelių rotacija aplink savo ašį. Skoliozės mokslinė draugija (JAV) yra rekomendavusi tokią klasifikaciją, dažniausiai na

audojamos šios trys formos:
1. Idiopatinė (apie 80% visų skoliozių) t.y. kai priežastis nėra žinoma.
• Infantinė – stuburo iškrypimas atsiranda per pirmuosius tris gyvenimo metus.
• Juvenilinė – stuburo iškrypimas diagnozuojamas nuo 4m. iki lytinio brendimo pradžios.
• Paauglių – po lytinio brendimo.
2. Neuromuskuliarinė 4-8 %
3. Įgimta 10-16%
Skoliozė dažniausiai diagnozuojama 6-8 m. vaikams. Iki lytinio brendimo stuburo iškrypimo kampas didėja 2-3° per metus. Prasidėjus lytiniam brendimui (mergaitėms metai prieš menstruacijų atsiradimą), paprastėja vaikų augimas, todėl stuburo iškrypimas irgi ima greičiau progresuoti. Per metus stuburo iškrypimas padidėja iki 10-15°. 17-18 metų amžiuje stuburo iškrypimas paprastai stabilizuojasi, jeigu iškrypimas mažesnis 40 -50°. Ketvirto laipsnio skoliozė progresuoja visą gyvenimą. Šiuos skoliozės progresavimo ypatumus reikalinga labai kruopščiai išaiškinti tėvams. Pagal pirminio iškrypimo lokalizaciją yra skiriamos šios skoliozės formos: kaklo (reta), krūtinės (60-80%), juosmens, krūtinės – juosmens ir kombinuota („S“ formos). Stuburo iškrypimo diagnozė nustatoma kliniškai ir reentgenologiškai. Kliniškai diagnozuojama stuburo iškrypimo lokalizacija, rigidiškumas, šonkaulių deformacijų dydis. Apžiūrint vaiką, pastebima talijos trikampių, menčių, pečių juostos asimetrija. Šie požymiai būna ir ydingos (kifotinės) laikysenos atveju. Pagrindinis klinikinis I laipsnio skoliozės požymis – paravertebralinių raumenų asimetrija. Diagnozė patikrinama atlikus rentgenogramą priekinėje bei šoninėje projekcijoje ligoniui stovint, nes tik stovint rentgenogramoje yra tikras iškrypimo kampas. Stuburo iškrypimo kampas matuojamas J.R.Cobb metodu.
Dažniausiai skiriami trys iškrypimo laipsniai I – 0-10°, II – 10-30°, III – 30-50°, IV – virš 50°. Prognoziškai svarbus Risser testas t.y. dubens apofizių sukaulėjimo laipsnis.
Ydingos laikysenos formavimosi pr
riežastys:
– Blogi įpročiai. Vaikas gali kartais įprasti sėdėti susikūprinęs, perkreipęs pečius ir dubenį, pasilenkęs į vieną ar kitą pusę. Taip pat pasitaiko, kad vaikai įpranta stovėti ant vienos kojos perkėlę kūno svorį, nešioja daiktus viena ranka ar žaidžia tokius žaidimus, kurie labiau lavina vieną ranką, pvz., stalo ar laiko tenisą ir kt.
– Netinkamos darbo ir poilsio sąlygos. Aukštas ar per žemas stalas, blogas apšvietimas, ilga statinė kūno padėtis, miegas minkštoje įdubusioje lovoje, nepakankamas fizinis aktyvumas.mažai gryname ore būnančio, mažai bėgiojančio, žaidžiančio ar kitaip mažai judančio vaiko raumenys būna silpnai išsivystę ir nepajėgia išlaikyti kūno vertikalioje padėtyje. Dažniau iškrypsta mergaičių negu berniukų stuburas. Berniukai daugiau bėgioja, sportuoja, esti judresni negu mergaitės. Mergaitės mėgsta ramius vaidmeninius žaidimus, mažiaus sportuoja, esti fiziškai silpnesnės.
– Persirgtos ligos. Dažnai vaikui sergant paprastai jo kūno raumenys būna silpniau išsivystę, ypač nugaros, pilvo, apatinių ir viršutinių galūnių. Sergant rachitu minkštėja vaiko kaulai. Tokių suminkštėjimų būna ir stubure, todėl, sutikus jo biocheminiai sistemai, išsivysto deformacija. Stuburas gali iškrypti ir susirgus poliomielitu, sutrupėjus vienai kojai ar po jos amputavimo, lūžus stuburo slanksteliui ar jam išnirus.
– Įgimtos laikysenos diagnostika. Ji dažniausiai išryškėja ikimokyklinio ar jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams.
Moksleivių ydingai laikysenai įtakos turi ir per sunkios kuprinės.
1. .mokyklinių kuprinių svoris turi būti: pradinių klasių moksleiviams – ne da
augiau kaip 700g, vyresnių klasių – ne daugiau kaip 1000g
2. mokyklinės kuprinės turi būti gaminamos su diržais ir rankenėle. Diržai turi būti ne trumpesni kaip 70cm ir jų ilgis reguliuojamas.
3. diržų plotis 40 – 45 cm atstumas nuo tvirtinimo vietos turi būti 3,5 – 4,0 cm, kitoje dalyje 2,0 – 2,5 cm
4. mokyklinės kuprinės matmenys turi būti plotis 22 -28 cm, aukštis 30 – 36 cm, storis 8 – 14 cm. (Lietuvos respublikos higienos normą HN 41: 2003 „Mokyklinės prekės“).3. Svarbiausi taisyklingos ir netaisyklingos sėdėsenos požymiai
Taisyklingos sėdėsenos požymiai:
1. Nugara tiesi;
2. sėdima ant visos sėdynės, nugara remiasi į atlošą;
3. galva laikoma tiesiai;
4. pečiai vienoje linijoje;
5. kojos per kelius sulenktos stačiu ar buku kampu;
6. kojų pėdomis remiamasi į grindis.

Netaisyklinga sėdėsena:
1. Liemuo palinkęs į priekį. Atsirėmęs krūtine į suolą.
2. Sėdima ant sėdynės krašto.
3. Galva nuleista, pakreipta į dešinę ar į kairę pusę.
4. Dešinysis arba kairysis petys nuleistas žemyn.
5. Kojos sulenktos po suolu smailiu kampu.
6. Remiamasi į pakojį arba grindis tik pirštais arba kulnimis.4. Klaipėdos rajono Priekulės vidurinė mokykla
Mokyklos vizija. Šiuolaikiška ir stipri vidurinė Priekulės miestelio mokykla, pasižyminti savitais bruožais, užtikrinanti ugdymo kokybę, skatinanti visapusišką vaikų ir jaunuolių raidą, telkianti visų bendruomenės narių pastangas tobulinti ugdymą.
Mokyklos misija.
• Įgyvendinti valstybinę ir regioninę švietimo politiką;
• Ugdyti dorovingą, sąmoningą, tautinę savimonę turinčią ir savo ateitį gebančią kurti asmenybę;
• Burti mokyklos bendruomenę bendrų tikslų įgyvendinimui.

Mokykloje įgyvendinami projektai: „Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencija“, „Vasaros poilsio dieninė stovykla“, „Mokyklos biblioteka – informatyvios miestelio bendruomenės ugdytoja“, „Pažinkime vieni kitus, pripažinkime savo talentus“.

Mokyklos filosofija.
• Mokykla – savęs įp

prasminimo buveinė;
• Kiekviena teisė – tai ir pareiga;
• Tobulėjimas tai iniciatyva, ieškojimai ir kūryba;
• Laisvė – tai galimybė atsakingai formuoti savo asmenybę ir būti solidariu savo mokyklos aplinkai;
• Suvokti save kaip neatsiejamą tautos kultūros dalį;
• Visi ką nors gali.5. Probleminis medis
Blogi įpročiai:
1.Sėdėjimas susikūprinus
2.perkreipti pečiai ir dubuo Įgimtos stuburo deformacijos
3.pasilenkęs į vieną pusę
4.daiktų nešimas viena ranka
5.didesnis vienos rankos lavinimas

Netinkamos darbo ir poilsio sąlygos:
1.Aukštas ar žemas suolas;
2.Blogas apšvietimas;
3.Ilga statinė kūno padėtis;
4.Miegas minkštoje įdubusioje lovoje;
5.Mažas fizinis aktyvumas.

Persirgtos ligos:

1.Dažnai sergantys;

2.Rachitas;

3.Poliomielitas;

4.Sutrumpėjus ar amputavus koją;

5.Lūžus ar išnirus stuburo slanksteliui.6. Pagrindimas
Mes nutarėme paanalizuoti ydingą laikyseną, nes mums kaip būsimoms visuomenės sveikatos specialistėms, labai įdomios priežastys, kodėl tiek daug moksleivių skundžiasi šiomis sveikatos problemomis.
Mes lankėmės Klaipėdos rajono Priekulės pagrindinėje mokykloje ir norėjome sužinoti kokiais sveikatos nusiskundimais skundžiasi 1 – 10 klasių mokiniai. Susitikę su mokyklos slaugytoja, aptarėme kokių sveikatos sutrikimų mokykloje yra daugiausia. 2005/2006 metų duomenimis daugiausia mokinių yra su ydinga laikysena – 48, fiziniu sistoliniu ūžesiu – 23, trumparegyste – 15, miopija – 8, vaikų idiopatine skolioze – 8.
Pasikalbėję su slaugytoja mes norėjome išsiaiškinti ką moksleiviai žino apie šį sveikatos sutrikimą. Mes ant lentos buvome nupiešę probleminio medžio karkasą ir jie turėjo jį užpildyti patys. Klasėje buvę mokiniai susėdo grupelėmis ir per duotą laiką rašė ant popieriaus lapo viską ką jie galvojo esant susiję su ydinga laikysena. Po to mokiniai grupavo kas iš jų sugalvotų žodžių ar žodžių junginių yra priežastys, o kas pasekmės. Vėliau viską aptarėme ir sužinojome kad vaikai pakankamai daug žino apie laikysenos sutrikimus.7. Tikslai
Tolimieji:
– Sumažinti Priekulės Ievos Simonaitytės Vidurinės mokyklos mokinių skloliozės atvejų skaičių;
– Užtikrinti tolimesnį taisyklingos laikysenos skatinimą mokyklos bendruomenėje.
Artimieji:
– Iki 2009 m. Sumažinti skoliozės atvejų skaičių 1,9 proc.
– Į taisyklingos laikysenos skatinimą, aktyviai įtraukti mokytojus, mokinius ir tėvus.
– Didinti mokyklos bendruomenę ir tėvus apie skoliozės žalą ir priežastis.8. Uždavinai
1. Užtikrinti Priekulės Ievos Simonaitytės vid. Mokyklos moksleivių taisyklingą laikyseną.
2. Užtikrinti higienos normų laikymąsi.
3. Stebėti ir kontroliuoti mokinių laikyseną.
4. Skatinti profilaktiką.9. Laukiami rezultatai
1. Iki 2009 metų 3 proc. sumažėjęs skoliozės atvejų skaičius.
2. Mokinių, mokytojų ir tėvų suinteresuotumas, aktyvumas.
3. Suteikiama išsami ir būtina informacija mokyklos bendruomenės nariams apie skoliozės riziką, priežastis ir pasekmes.10. Koordinavimas
Tikslinė grupė: 1 – 10 klasių mokiniai.
Koordinatoriai: Danguolė, Staselė, Žydrūnas.
Dalyviai: mokiniai, mokytojai, slaugytoja, tėvai.

Nr. Uždavinys Veiksmai
1. Užtikrinti Priekulės Ievos Simonaitytės vid. Mokyklos moksleivių taisyklingą laikyseną. – suteikti mokiniams kuo išsamesnės informacijos apie skoliozę;
– Įtraukti juos į aktyvią veiklą, kad patys turėtų pastebėti kaip nereikia sėdėti ir tai daryti visą laiką.
2. Užtikrinti higienos normų laikymąsi. Slaugytoja turi pastebėti kur nesilaikoma HN ir kreiptis į administraciją.
3. Stebėti ir kontroliuoti mokinių laikyseną. Į šią veiklą turėtų įsitraukti mokytojai ir būtinai tėvai, kad kontroliuotų vaiką, tuomet taisyklinga laikysena taps įpročiu.
4. Skatinti profilaktiką. Tikrinti vaiko stuburą dar nesant ryškiems pažeidimams.

SWOT ANALIZĖ
Privalumai trūkumai Galimybės Rizika
• Mokiniams taisyklinga laikysena tampa įpročiu;
• Jie pastebi kitus, kurie sėdi netaisyklingai ir sako pastabas;
• Sumažėja skoliozės atvejų skaičius. • Mokinių abėjingumas, nenoras klausyti ir klausytis;
• Ignoravimas, darymas priešingai nei liepiama;
• Tėvų abėjingumas, neįsitraukimas į taisyklingos laikysenos propagavimą, skatinimą, kontrolę;
• Tėvų nepastabumas apie vaiko stuburo iškrypimus;
• Nepakanka lėšų inventoriui pakeisti, kad atitiktų higienos normas.

• išsikviesti visuomenės sveikatos specialistą,
• atlikti vaikų laikysenos patikrinimą,
• skatinti tėvus rūpintis taisyklinga laikysena,
• yra galimybė bendrauti su specialistais;
• įtraukti pačius vaikus į problemos sprendimą; • vaikams, tėvams ir pedagogams neįdomu,
• ne visi tėvai turi lėšų vesti vaiką į fizioterapijos kabinetą,
• nebus skiriama lėšų projektui vykdyti;
• nebus pasiekti teigiami rezultatai;

Leave a Comment