MIKROEKONOMIKA

Pagalbinė priemonė studijuojantiems ekonomikos teoriją

Šiame leidinyje trumpai pateikiamos pagrindinės mikroekonomikos kurso sąvokos, problemos, ryšiai. Rekomenduojama naudoti klausant paskaitas, ruošiantis seminarams, kartojant ekonomikos teorijos ku

Makroekonomika

21. Pagrindiniai ekonomikos sektoriai ir nacionalinių pajamų apskaita. Bendrasis nacionalinis produktas (BNP) kaip baigtinių prekių ir paslaugų kainų suma. Nominalusis ir realusis BNP.
Visa šalies ekonominė sistema – tai visuma tarpusavyje labai susijusių tokių sektorių: namų ūkiai, firmos, centrin

PILIETINE VISUOMENE

PILIETINĖ VISUOMENĖ – DEMOKRATINĖS VALSTYBĖS PAGRINDAS

Įvadas

Kokia yra demokratinės valstybės klestėjimo paslaptis? Pilietinė visuomenė. Taip apibendrinančiai ir trumpai norėčiau pradėti šį rašto darbą. Pasirinkta tema domino mane dar tada, kai mokyklos suole diskutavom su politologijos mokyt

Vadybininko profesine etika

Verslo etika – viena iš jauniausių ir sparčiausiai besiplėtojančių mokslo sričių. Verslo etika kelia gana daug klausimų. Pavyzdžiui, tokius kaip: ar verslas privalo laikytis tam tikrų moralinių reikalavimų, kurių laikosi visuomenė ar tam tikros grupės, jeigu jis savo veikla daro poveikį jų interesam

Gyvybines veiklos

Įvadas

Šiuolaikinė sveikatos priežiūra dėl technologijos raidos per trumpą laiką iš esmės pasikeitė.Technologija jau nuo XIXa. teikia patogius ir patikimus diagnostikos metodus. Technologijos atradimai atvedė prie XXa. terapinės revoliucijos, dėl kurios

Pamoka

Pamokos tema: imties vaizdavimas ir apibūdinimas.
Dalykas: matematika.
Klasė: 8.
Mokytojas: Renoldas Klimavičius.
Mokykla: Krakių Mikalojaus Katkaus vidurinė mokykla (Kėdainių raj.).

Tikslas: išmokyti pavaizduoti ir apibūdinti imtį.
Naudojama įranga: nešiojamasis kompiuteris (su interneto ry

Informatika

Informatika

Informacija – tai žinios, kurias galima perduoti, priimti, įsiminti.
Informatika – mokslas apie informaciją, jos perdavimą, kaupimą, saugojimą, apdorojimą.
Informatika – mokslas apie informacijos apdorojimą kompiuteriu taikant modernias informacines priemones.
1939 m. sukurtas pirm

European uonion

European Union

The European Union (EU) is the European supranational organization dedicated to increasing economic integration and strengthening co-operation among its member states. At the moment EU counts ….. countries, including Lithuania.
Firstly, The European Union history established on